FREDERICK POLAK-EUROPAS FOLKEHELSE.

Mannen som redder folkehelsa i Norge.

2000 mennesker har tatt livet sitt i Norsk psykiatri siden 2008.

Et menneske tar livet sitt annen hver dag i Norsk psykiatri.

Ressurs mangel fører til flere innlåsninger og selvmord. Gi de som vil ha Medisinsk cannabis. Forskning viser at CBD som i cannabis forebygger suicidal adferd.  Se:  https://thejointblog.com/study-cannabinoid-receptors-a-promising-target-for-the-treatment-of-suicidal-behavior/

HVORDAN KVITTE SEG MED EN FALSK DIAGNOSE.

Alene mot Staten Norge?  Lite sannsynlig vil mange mene.  RØVERNYTT mener noe annet.  Følg med.             .... RØVERNYTT MØTER KJEMPEN GOLIAT.

Til medlemmer av Legeforeningen.

Oppdatert. 02.06.2018. Jarle Larsen. Jeg har tillat meg og sende noen e-post varsler til flere legeforeninger og regner med å ha en del leger og psykiatere som lesere. Det er jeg takknemlig for og det gjør det mulig for meg å skrive og å bli forstått. Jeg har svært mye og takke mange medlemmer i Den Norske Legeforening for. I denne sammenhengen dreier det seg hovedsakelig om 3 leger, en godt forberedt Statspsykiater jeg fikk helt til slutt i trygdesak i 2010 ( 20 nedskrevne spørsmål pluss samtale helt til han var fornøyd som han sa ), nåværende fastlege ( ca. 13-14 år ), og en lege jeg har hatt i alle år ( også som skolelege ) frem til 2010 da han etter nye opplysninger diagnostiserte meg, og skrev diagnosen: Kronisk Posttraumatisk Stress Forstyrrelse. PTSD. ( Stress Disorder ). Han er almenpraktiserende med tillegg av psykiatri om jeg har forstått det rett. Diagnose perioden tok 12 uker med regelmessige besøk på 1 til 4 ½ time.  Diagnosen er på noen sider og er håndskrevet i skjønnskrifts form. Jeg vet ikke hva det heter på legespråk men jeg kaller den for helhetlig, profesjonell og svært treffende som sådan. Jeg har lest meg opp i etterkant på diagnosen etter de trådene jeg kjenner meg igjen i. Det er ikke mye hyggelig lesning det kan jeg bekrefte. Diagnosen sier ingenting om Schizofreni eller noe lignende.   Jeg tar ikke frem noen form for merittliste for disse legene men nevner at to av dem er godt kjente i Stats-sammenheng.  Tapt skolegang inngår i diagnosen. Jeg tar også med at jeg har litt varierende konsentrasjonsvansker avhengig av bla. motgang, depresjon og mistrivsel. Det har ingenting med troverdighet og gjøre. PTSD er ikke en medfødt sykdom ( Med noen svært få unntak visstnok ). Jeg må godta at jeg er ufør. Jeg tvinges til å forsvare meg på den måten her og disse meningsmålingene sammen med det andre jeg har skrevet over en periode på et halvt år beviser at jeg ikke er schizofren og at jeg er utsatt for noe kriminelt av hemmelig Norske leger i Nederland. Tvert imot så kan jeg mye om schizofreni siden jeg kjenner mange med denne lidelses sykdommen.  Jeg har også hvert støtte kontakt for en i flere år. «Hvem tilhører tanken».  Jeg er ikke feilfri, og heldigvis ikke perfekt, og heldigvis heller ikke schizofren. Det er herved bevist. Jeg har skrevet mye i kommentarfeltene. Ved første øyekast kan målingene se ut til å være ikke representative. Det er ikke tilfelle. Se meningsmålinger.

Andres reiser. Reisen med KANIBALENE!

Finn Skårderud kjent Norsk Psykiater fra bøker , aviser og tidsskrifter. Han er også kjent for å strekke seg langt for sine pasienter.

Kommer.

En cannabis legalisering gjør psykiatrien tryggere og sikrere, tro det eller ei. Spør  samfunnsforskerne.

Cannabis gjør Psykiatrien mye Sikrere.

Og det