QQQ

TULL I TOLLVESENET.

Tidligere Direktør i Tolletaten, Bjørn Røse, vekker oppsikt med sin Kronikk i Aftenposten. " Kontrollert salg av cannabis er en dårlig og farlig ide."

Flat-fyll en av hovedgrunnene til voldtekt.

Vi ser litt på hva forskningen sier om voldtekt å rus.

Enkelte av prosjektene 

jeg har omtalt her er satt på vent av div. årsaker, 

men fortvil ikke det kommer alltids nye.

Er cannabidiol et legemiddel eller ikke? JA ELLER NEI.

Hvis ja må politiet stoppe overgrepet på befolkninga.                         Stopp krigen mot egen befolkning!

QQQ

NORGE LEGALISERER CANNABIS

Se spillelista " NORGE LEGALISERER CANNABIS. DOKUMENTERTE KOMMENTARER. " Vi tilbakeviser feilinformasjon i propagandavideoer med forskningsstudier av nyere dato. Vi kommenterer også nye videoer med riktig informasjon. Det kommer stadig aktuelle nyheter. Følg med.

NORGE LEGALISERER CANNABIS.

Følg med på hva som skjer på YouTube, og bli med å kommenter spillelista     NORGE LEGALISERER CANNABIS.

 

Makt korrumperer.

QQQQQ

SJAKK MATT STEIN KINSERDAL.

Fylkeslegen i Telemark.

QQQQQQQQQQ

QQQQQQQQQQ

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ

EU legaliserer medisinsk cannabis.

EU parlamentet vil ha felles regelverk på Medisinsk Cannabis.

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ

Når Politiet sier " STOPP KRIGEN MOT NARKOTIKA " Så må du spørre hvorfor.

PURK ELLER SKURK?

Politiet har doblet antall barneinndragelser på to år. -for borna si skuld.

Avslørt av samfunnet og må i ettertid stilles til ansvar for sine ugjerninger.

      Arne Johannessen er avslørt i korrupsjon av landets befolkning sittende som styreleder i den kriminelle organisasjonen Actis. I ettertid må Arne Johannessen stilles til ansvar for sine ugjerninger rettet mot landets befolkning. Han har påført barna og landets befolkning ubeskrivelige lidelser. I skjerpende rettning må være at Arne Johannessen fortsetter sine ugjerninger mot folket ved at han fortsetter som styreleder etter at han er avslørt for korrupsjon. En politileder kan ikke si at han ikke vet hva korrupsjon er for noe. Norges største tragedie. Vi oppfordrer han til og trekke seg fra Actis og den offentlige samfunnsdebatten. -For borna si skuld. Isåfall blir dette slettet fra siden. Hør mannen som blander roller i denne videoen. 

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

Se hvordan Amerikanerne kvalitets sikrer cannabis i Massachusetts i USA.Det er ikke lagt inn noen video


SKAL POLITIET PRIORITERE VOLDTEKT ELLER CANNABISJAKT?

Politiet bruker 2/3 deler av budsjettet på cannabisjakt!

Oppdatert 25.03.2019. I en meningsmåling sier 95% av de spurte: Nå må Politiet prioritere voldtekt fremfor cannabisjakt. 334 Stemmer. Se denne meningsmålingen:                         https://social.i-say.com/poll/skal-politiet-prioritere-voldtekt-eller-cannabisjakt/376630460?7

. . . . . .Nå må vi få grenseverdier i trafikken tilpasset virkeligheten.

Når Lover og regler ikke lenger er tilpasset bilføreren har korrupsjonen kommet langt.

Oppdatert.31.05.2018. Har glemt dok. her. Beklager. Bedre sent....Link nederst her nå:)  Narkotika er ikke en stor fare på veien sammenlignet med alkohol. En omfattende forskningsraport viser at cannabis ikke dreper i trafikken som alkohol. Promillegrensen Bent å Erna har innført er dødfødt. Kan noen andre prøve og forklare det for Bent Høie. NOK ER NOK!  Se: Dr. Dale Gieringer, California NORML (415) 563-5858.

En nylig utgitt National Highway Transportation Safety Administration studie, DOT-HS-808-065, "Forekomst av narkotikabruk i fet skadede drivere", indikerer at alkohol er den klart viktigste årsaken til narkotikarelaterte trafikkulykker, mens marihuana utgjør ubetydelig fare unntatt når kombinert med alkohol.

Studien, den mest omfattende stoffulykkeundersøkelsen hittil, er datert oktober 1992, men blir nå bare utgitt. En forsker som er kjent med prosjektet, sier at dette er i strid med regjeringens offisielle anti-narkotikabane at ulovlige rusmidler er en stor offentlig sikkerhetsfare.    Studien undersøkte blodprøver fra 1882 drivere som ble drept i bil-, lastebil- og motorsykkelulykker i syv stater i 1990 - 91. Alkohol ble funnet i 51,5% av prøvene. Bare 17,8% viste spor av andre stoffer; marijuana var et fjernt sekund til alkohol på 6,7%, etterfulgt av kokain (5,3%), benzodiazepin-beroligende midler (2,9%) og amfetamin (1,9%). To tredjedeler av marihuana- og andre rusmiddelbrukere var også positive for alkohol.

                                                                                                                                            Rapporten konkluderte med at alkohol var langt det "dominerende problemet" i narkotikarelaterte ulykker. En ansvarsanalyse viste at alkoholbrukere var påfallende skyldige i dødelige ulykker, spesielt ved høye blodkonsentrasjoner eller i kombinasjon med andre rusmidler, inkludert marihuana. Men de som brukte marihuana alene, ble funnet å være noe mindre skyldige enn ikke-rusmiddelbrukere. Rapporten konkluderte med at "det var ingen indikasjon på at marihuana i seg selv var en årsak til dødsulykker."  Se: http://www.drugsense.org/tfy/nhtsa1.htm  

 

 

 Fylkeslegen i Telemark avslørt i korrupsjon.

Offentlig avsløring .

.

Det er ikke lagt inn noen video

Det er ikke lagt inn noen video

Det er ikke lagt inn noen video

Det er ikke lagt inn noen video

Ridder av god formidling.. "10 JOINTER PÅ 10 MINUTTER"  Med Frank Aarebrot.

Skarpladde sannheter rett fra levra.  I beste NRK sendetid.

Se denne videoen hvor han er i USA og dekker det siste valget for NRK 2-3 måneder før sin egen 70 års dag. I denne videoen på 10 minutter er han tydeligvis ridder av god redigering siden han har noe han skal formidle. Den populære Professoren benytter seg av sin egen anledning og viser bort sine egne uoffesielle røykevaner. Han vet selvfølgelig at det er han selv som trekker flest NRK seere. Han formidler budskapet sitt over hodene på barn og ungdom. Han viste selvfølgelig at cannabis nå skal legaliseres i Norge. Frank Aarebrot hadde aldri i verden fremført dette på denne måten hvis han ikke var 100% sikker på at det var til fordel for barna og folket og Demokratiet. Se RIDDER AV GOD FORMIDLING. Se hele videoen på 10 minutter.  Med Frank Aarebrot i USA.   https://tv.nrk.no/serie/frank-aarebrot-i-usa/sesong/1/episode/6 

Det er ikke lagt inn noen video

Det er ikke lagt inn noen video

Politiet er gamle kjenninger av Samfunnspartiet. Men de har ingen sak.

Det er ikke lagt inn noen video

Det er ikke lagt inn noen video

Det er ikke lagt inn noen video

Det er ikke lagt inn noen video

Det er ikke lagt inn noen video

Det er ikke lagt inn noen video

Det er ikke lagt inn noen video

Det er ikke lagt inn noen video

Under oppsikt. NÅ MÅ STORTINGET TA REV I SEILENE.

........DET ER NÅ DET GJELDER!

Er det en fordel med mange lesere på en sak?

Jeg har aldri hatt noen planer om og registrere meg på Facebook og har derfor heller ikke noen kunnskaper på det område. Om FB,ere har muligheter til spredning av nettsted uten at jeg er medlem så er det bare hyggelig det.😊. Jeg vurderer fortløpende om jeg skal åpne for kommentarer. Dette er ingen egotripp fra min side. Jeg er medlem av flere brukerorganisasjoner og det er samme sak. Denne saken ( cannabis legalisering ) drar automatisk med seg alle gruppene på medisin/rusfeltet  Det er en selvfølge at alle skal med. Jeg har drevet litt med skriving og aktivisme de to siste årene, i tillegg har jeg 30 års erfaring med cannabis som  medisinsk mot PTSD. Det er helt urealistisk å tro at jeg hadde sittet her i dag uten denne unike planten som medisin.. Stortinget sitter nå i en situasjon som kom fortere enn de var klar over. Selv om de har fått mange påminnelser.  Den virkelig situasjonen nå er ganske enkel. Saken er overdokumentert. Fra dags dato har Stortinget ikke en ENESTE grunn til å fortsette med forbud.  Snarere tvert i mot, dere er forpliktet til å skaffe Medisinsk cannabis til de trengende. Ring Nederlanske Bedrocan og få en avtale. Og som dere fortsatt glemmer hver gang.  INTET OM OSS UTEN OSS!! Her er det ikke dere som sitter med kunnskapene. Nå har det dratt ut i 4 år og nå gidder vi ikke mere. Den 13 desember offentlig gjorde Stortinget at de hadde gjort en feil! Narkotikabruk skulle ikke hvert underlagt Politiet.  Men den skaden har desverre skjedd. Og det er ikke en bagatellmessig feil, men en feil som har ødelagt livet til 1 Mil. Nordmenn pluss familie, venner og pårørende. Selv om politikerne lyver for verden og sier at Norge har en vellykket narkotikapolitikk, så har Ola og Kari Nordmann nå fått riktig folkeopplysning og er av en helt annen oppfatning. Politikerne kommer aldri unna det faktum at de har påført folkehelsa vannvittige lidelser, død og fordervelse. Om vi tar en fullstendig kost-analyse så ser vi fort at en stor brøkdel av Statsbudsjettet går til egen utryddelse. Fra før av vet vi at med den sårbare befolkninga vi sitter med nå, så medfører feilkriminalisering kun en ting. Nemlig siste reis for samfunnet vårt. Potensielle Oslo terrorister tjener dobbelt så mye per gram cannabis som potensielle London terrorister. Det siste toget står på perrongen, konduktøren har blåst i fløyta, ingenting lar seg reversere. HVA ER DET BESTE STORTINGET KAN GJØRE FOR Å RETTE DET OPP PÅ BEST MULIG MÅTE?  DA MENER VI SELVFØLGELIG NÅ! REGULER CANNABIS MARKEDET AV HENSYN TIL BARNA OM IKKE ANNET.  VI GIR OSS ALDRI!!            Regelmessige e-post varsler går til Stortinget, Kontrollkomite, Helse og omsorgskomiteen og et stort antall enkelt politikere.                                                                                                                                                                                                                                                                                               Jarle Larsen

 

Siden er Sikker. https://-SSL