Røvernytt

..                              Sist oppdatert Søndag.  24.05.2020.                                                  @roovernytt17.com    https://www.roovernytt17.com


Rusreformen av Arild Knutsen. Foreningen for Human Ruspolitikk. (FHR)

QQQQQ


POLITISTATEN VAKLER.

Politiet er nok en gang avslørt i samfunnsfiendtlig virksomhet flere plasser i landet. De bryter Grunnlovens paragraf 100 om ytringsfrihet, de bryter demokratiske prinsipper, og forsøker å presse ungdomspolitikerne til å legge ned deler av sitt valgprogram.  Men denne gangen gikk svinepelsene litt vel langt. Men her slipper de veldig billig unna pressen foreløbig. Jan Erik Bresil bør trekke seg fra Politiet.  Oppdatert. 01.10.2019.

Nytt Bilde Galleri.

QQQQQ

"EU vil legalisera cannabis i Sverige"

General Knas, Rikskjendis og Sveriges store cannabisaktivist.

EU vil legalisera cannabis i Sverige.

ØSTRA SMÅLAND NYHETERNA. Artikkelen ble publisert 4. april 2019.

Jarle Larsen 28.07.2019.   I 18 år har Ivan "General Knas" Olausson Klatil vært en åpenbar del av den frodige svenske reggaescenen. Men 41-åringen har nå et mye høyere mål enn å fylle konsertarenaer - en svensk legalisering av cannabis.

Olausson konstaterer at svensk legalisering ikke er høyt på den politiske agendaen, men mener at det bare er et spørsmål om tid før cannabis blir legalisert i Sverige. Og han tror at legalisering vil bli innført av EU.

- Svensk lovgivning kjempet mot sistnevnte for å tillate industriell hamp, men gjennom EU-regulering ble den godkjent. På samme måte vil medisinsk cannabis og fritids cannabis brukes, sier han.

Og det har han fullstendig rett i så langt. 2 ½ Mnd. etter denne uttalelsen sluttet Sverige seg til EU sitt medisinske cannabis program med en lov forandring som kom den 18 Juni. En uke etterpå skrev Norge under samme avtalen. EU har nok langt større hastverk med å legalisere enn Sverige. Sverige kommer ikke til å si nei.

Les hele artikkelen gratis her i Østra Småland Nyheterna.

QQQQQ

TRYGDEKONTORET TESTER MEDISINSK CANNABIS.

Thomas Seltzer fra Trygdekontoret prøver CBD-olje.

Cannabiz. Fyldig dokumentar fra Thomas Seltzer i Trygdekontoret.

Har du ikke sett denne NRK dokumentaren med Seltzer fra Trygdekontoret så kan du se den nå. Bli med Seltzer til innerst i Hålandsdalen i Hordaland og treff en levende hasj legende og ikke ukjent hippi i Hordaland og Norge forøvrig.. Gå til NRK dokumentaren CANNABIZ.

QQQQQ

Flat-fyll en av hovedgrunnene til voldtekt.

Vi ser litt på hva forskningen sier om voldtekt å rus.

QQQ

QQQQQ

SJAKK MATT STEIN KINSERDAL.

QQQQQ

Fylkeslegen i Telemark.

Kopi av nyhetsbrev/kvittering 28.07.2019.

Hei! Jarle Larsen sendte deg denne lenken til siden: FYLKESLEGEN.

28.07.2019. NR.54. Ca. 100 e-post varsel.

 

Stein Kinserdal og Fylkeslege Jan-arne Hunnestad avslørt for korrupsjon. Nyhets brev går til bla. Stortinget, Fylkeslege Jan-arne Hunnestad, Assisterende Fylkesleger, fylkesansatte helseledere i begge fylkene,Nye Fylkespolitikere i begge fylkene.

29.07.2019. Nyhetsbrev til flere politikere.

Hei! Jarle Larsen sendte deg denne lenken til siden: FYLKESLEGEN.

29.07.2019. NR.55. Ca. 100 e-post varsel.

Stein Kinserdal og Fylkeslege Jan-arne Hunnestad avslørt for korrupsjon. Nyhets brev går til bla. Stortinget, Fylkeslege Jan-arne Hunnestad, Assisterende Fylkesleger, fylkesansatte helseledere i begge fylkene, resten av politikerne i Vestfold.

Nyhetsbrev til Fylkestinget. 30.07.2019. ( Kvittering på utsendt.)

Hei! Jarle Larsen sendte deg denne lenken til siden: FYLKESLEGEN.

30.07.2019. NR.56. Ca. 80 e-post varsel.

Stein Kinserdal og Fylkeslege Jan-arne Hunnestad avslørt for korrupsjon. Nyhets brev går til bla. Stortinget, Fylkeslege Jan-arne Hunnestad, Assisterende Fylkesleger, fylkesansatte helseledere i begge fylkene. Nyhetsbrev går også til den enkelte fylkespolitiker i Telemark 41 Stk.

Nyhetsbrev Skien Bystyre.

Hei! Jarle Larsen sendte deg denne lenken til siden: FYLKESLEGEN.

31.07.2019. NR.57. Ca. 90 e-post varsel.

 

Stein Kinserdal og Fylkeslege Jan-arne Hunnestad avslørt for korrupsjon. Nyhets brev går til bla. Stortinget, Fylkeslege Jan-arne Hunnestad, Assisterende Fylkesleger, fylkesansatte helseledere i begge fylkene. Nyhetsbrev går ut til den enkelte Bystyrerepresentant i Skien Bystyre. 55 Stk.

Nome Kommunestyre.

Hei! Jarle Larsen sendte deg denne lenken til siden: FYLKESLEGEN.

01.08.2019. NR.58. Ca. 90 e-post varsel.

Stein Kinserdal og Fylkeslege Jan-arne Hunnestad avslørt for korrupsjon. Nyhets brev går til bla. Stortinget, Fylkeslege Jan-arne Hunnestad, Assisterende Fylkesleger, fylkesansatte helseledere i begge fylkene. Nyhetsbrev går til den enkelte Kommunestyrerepresentant i Nome Kommunestyre. 29 Stk. Jeg kjenner mange som sitter i Kommunestyret i dag. Jeg kjenne også mange vara. Alt i alt med tidligere Kommunestyrerepresentanter så kjenner jeg ganske mange lokalpolitikere. Det er en litt utradisjonell måte og hilse på men jeg hilser til kjente på denne måten. Jeg har ikke blitt Siczofren, psykotisk, osv. som Stein Kinserdal og den korrupte Fylkeslegen Jan-arne Hunnestad påstår. Mange av dere vet også at jeg ikke har/har hatt denne sykdommen i familien. Ingen blir Siczofrene av og tyste på Stein Kinserdal. En sinnsyk person. J.L.

Horten Kommunestyre.

Jarle Larsen sendte deg denne lenken til siden: FORSIDEN.

20.08.2019. NR.59. Ca. Ukjent antall. e-post varsel. Stein Kinserdal og Fylkeslege Jan-arne Hunnestad avslørt for korrupsjon. Nyhets brev går til bla. Stortinget, Fylkeslege Jan-arne Hunnestad, Assisterende Fylkesleger, fylkesansatte helseledere i begge fylkene. Nyhetsbrev går til den enkelte Kommunestyrerepresentant i Horten Kommune. 

" I ettertid kan man si det var en tabbe å ansette en assisterende rådmann i Nome kommune, sa den tidligere ordføreren."

Jan Thorsen mente det var viktig at alle og enhver nå tok lærdom av overskridelsen på 17 millioner kroner. - Jeg er glad for at vi endelig kan avslutte denne saken, og hvis vi ikke kan ta lærdom og anvende det som har skjedd blir det helt meningsløst.

ET MARERITT!

Les lokalpolitikernes reaksjoner etter all økonomisk utroskap av Stein Kinserdal som ass. Rådmann i 12 år. Dette var " Sluttatesten " han fikk av lokalpolitikerne før sjokket kom om at den sinnsyke mannen hadde blitt Sykehusdirektør.

Se: Ville kaste Rådmann: http://www.varden.no/nyheter/tvpl-ville-kaste-radmannen-1.877452

Slo ring om Rådmann: http://www.varden.no/nyheter/slo-ring-om-radmannen-1.812139

QQQQQ

FRYKTFATET.

" Og midt i det hele står styrelederen i Helse Møre og Romsdal, Stein Kinserdal fra Skien. Han er til daglig direktør for Sykehuset Vestfold. Som altså utgjør en snikende frykt i Grenland."

Ingen liker frykt.

Tom Erik Thorsen. 24.01.2015 kl 04:00 (Oppdatert 27.01.2015 kl 11:45)

                                                                                                                                                    Det er heller ingen gode grunner til å like frykt særlig godt. Derfor er det mer enn bare litt trist at frykt er ordet som best oppsummerer hva norsk sykehuspolitikk handler om.

Og nå begynner frykten, for alvor, å bre om seg i Grenland. De frykter fortsatt på Rjukan og i Kragerø. For konsekvensene av å ikke ha fullverdige lokalsykehus. Deres frykt overgår frykten for å «bare» ha et lokalsykehus. Som vel må sies å ha blitt stilt i et relativt dårlig lys de siste årene. Over hele landet snakkes det om robuste enheter. Større fagmiljøer. Kompetanse. Om hvordan prehospitale tjenester har utviklet seg og blitt bedre. Det er ikke spesielt kontroversielt eller unaturlig å tro på dette. Det er nokså logisk at større sykehus kan ha flere og større miljøer med mer spisset kompetanse enn et lite sykehus. Medisinen har utviklet seg. Det stilles større krav.

Og vi lever lenger enn aldri før. For snart 30 år siden kunne vi lese i avisen at amerikanerne fikk stadig bedre helse, men følte seg stadig dårligere.

Psykiatriprofessor AJ Barsky omtalte det som helseparadokset. Mange i Norge føler i dag på et slags sykehusparadoks; jo rikere vi blir som nasjon og jo mer medisinen utvikler seg, jo færre sykehus ser det ut til å bli. Professor Bjarne Jensen ved Høgskolen i Hedmark hevder i en temmelig fersk rapport, laget på oppdrag fra Kommunenes interesseorganisasjon for lokalsykehus, at helseforetakene går med planer om «en omfattende nedbygging av halvparten av Norges lokalsykehus uten nevneverdig politisk innblanding». Halvparten. Han tilbakeviser forøvrig en lang rekke av argumentene som blir brukt av sentraliseringsivrerne i sykehusdebatten. Jensen mener, for eksempel, at det er en myte at store sykehus er bedre enn små.

Jensens rapport er anbefalt lektyre av Den norske legeforening. Det er også en artikkel i fagbladet Samfunnsøkonomen av Terje L. Møinichen-Berstad, som argumenterer for at Norge slett ikke bruker så mye penger på helse som vi skal ha det til. Noe som er et premiss det er plent umulig å komme bort fra når helseforetakene er nettopp det. Altså foretak. Der bunnlinjen bestemmer.

«Norge har nå et lavere volum av helsetjenester per innbygger enn gjennomsnittet for vestlige EU land,» skriver Møinichen-Berstad og viser til at Norge må øke volumet av helsetjenester med ti prosent for å komme opp på samme nivå med land vi liker å sammenligne oss med. Som Frankrike, Tyskland, Sverige, Østerrike, Sveits og Nederland. 

Argumentene for og imot fyker fram og tilbake. Om det som allerede er nevnt her. Og om DRG-poeng, liggetid, prosentvis fordeling av somatisk aktivitet, legeårsverk per innbygger og samhandlingsreformen. Det er, ærlig talt, nokså krevende å henge med. Men det er én ting som ikke er spesielt vrient å forstå: Manges spørsmål om hvordan helsetjenestene kan bli bedre når avstanden til sykehuset blir større.

Det er her frykten kommer inn i bildet. Frykten for å miste trygghet. Frykten for å miste arbeidsplasser. Frykten for å miste føde- og akuttilbudene. Som synes å være de første som ryker på små sykehus. Og hva er det første vi tenker på som nødvendig på et sykehus? Jeg tipper nettopp føde og akutt. De fleste foretrekker å ha kortest mulig vei til sykehuset når ulykken er ute. Selv om det kanskje ikke tar så lang tid før medisinsk hjelp er tilgjengelig og ambulansene er blitt aldri så mye rullende sykehus.

Det er ikke det samme som å ha et sykehus i nærheten. Jeg gjetter også at norske kvinner foretrekker å føde så nært sitt eget hjem som mulig. Men jeg er også over gjennomsnittlig sikker på at vi først og fremst forventer gode og trygge helsetjenester.

Selv om det er blitt nevnt i sykehusdebatter før at falsk trygghet er bedre enn ingen trygghet. Men det er altså frykten for å miste sykehuset som er altoverskyggende i sykehusdebattene. Ingen kan klandres for å frykte. Eller å kjempe for sitt sykehus. Alle har rett til å definere sin egen frykt. Fordi frykt er subjektivt. I Arendal er det en vedvarende frykt for at sykehuset skal ribbes og at hvite frakker flyttes sørover. I Kristiansund har de fryktet hva som skulle skje i årevis. Etter flere runder ser sykehuset endelig ut til å havne i Molde. Det er sju mil fra Kristiansund til Molde, men lokaliseringsdebatten har ført til en dramatisk og opprivende konflikt mellom de to byene.Og midt i det hele står styrelederen i Helse Møre og Romsdal, Stein Kinserdal fra Skien. Han er til daglig direktør for Sykehuset Vestfold. Som altså utgjør en snikende frykt i Grenland. Frykten har ligget der lenge, også under behandlingen av utviklingsplanen til Sykehuset Telemark. Bakteppet for mange var – og er – at det er viktig å styrke sykehuset i Skien. For å forhindre at tjenestene flyttes til Vestfold. Samtidig var det påfallende få i Grenland som rykket ut med støtte til sentraliseringen til Skien og Notodden. I frykt for å hisse på seg andre, selvsagt. Ble Rjukan, Kragerø og Porsgrunn ofret i kampen mot Vestfold? Selvsagt, er det mange som sier. Men ikke særlig høyt.

– Det er bred støtte i Porsgrunn bystyre bak flyttingen til Skien, men skrekkscenarioet er flytting til Tønsberg eller Oslo isteden, sa Porsgrunn Aps ordførerkandidat Robin Kåss for kun noen dager siden, da Varden meldte at den planlagte milliardinvesteringen i Skien kan bli satt på vent.

Tidligere Sp-leder Åslaug Haga er blant dem som har påpekt at Norge ikke har en helseminister, men en sykehusminister.

Fordi sykehusene, i politikken og enkelt sagt, framstilles som starten og slutten på pasientbehandlingen. Man vinner ikke valg på å snakke om forebyggende helsetjenester, men du kan tape et valg hvis sykehuset legges ned eller ikke fungerer som det skal.

Nåværende ordførerkandidat og tidligere statssekretær Robin Kåss var i Molde med sin sjef, helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap), da hun fikk nordvesten rett i fleisen og så hatten passet etter at hun, i 2010, hadde stanset planene om bygging av det nye Molde-sykehuset. Det er ikke fritt for at det ble ymtet frampå både her og der på Nordmøre og i Romsdal om frykt for valgsmell for Ap i det kommende lokalvalget. Valgresultatene viste at Ap gjorde sitt beste valg noensinne i Kristiansund og dårligste i Molde. Tilfeldig?

Frykten, altså. Den er tilsynelatende allestedsnærværende når vi snakker om sykehusene våre. Fryktkjeden synes å være komplett. Fryktfatet er fullt. Det er egentlig helt sykt.

Og nesten til å bli syk av.

Tom Erik Thorsen, sjefredaktør i VARDEN.

Støtt kampen mot korrupsjon i Telemark. Ta et abbonement på Varden. https://www.varden.no/

Lånt fra orginalen " Fryktfatet."  http://www.varden.no/magasin/fryktfatet-1.1370116

 

 

Se hvordan Amerikanerne kvalitets sikrer cannabis i Massachusetts i USA.

PURK ELLER SKURK?

Politiet har doblet antall barneinndragelser på to år. -for borna si skuld.

Avslørt av samfunnet og må i ettertid stilles til ansvar for sine ugjerninger.

      Arne Johannessen er avslørt i korrupsjon av landets befolkning sittende som styreleder i den kriminelle organisasjonen Actis. I ettertid må Arne Johannessen stilles til ansvar for sine ugjerninger rettet mot landets befolkning. Han har påført barna og landets befolkning ubeskrivelige lidelser. I skjerpende rettning må være at Arne Johannessen fortsetter sine ugjerninger mot folket ved at han fortsetter som styreleder etter at han er avslørt for korrupsjon. En politileder kan ikke si at han ikke vet hva korrupsjon er for noe. Norges største tragedie. Vi oppfordrer han til og trekke seg fra Actis og den offentlige samfunnsdebatten. -For borna si skuld. Isåfall blir dette slettet fra siden. Hør mannen som blander roller i denne videoen. 

Det er ikke lagt inn noen video

Det er ikke lagt inn noen video

Det er ikke lagt inn noen video

Det er ikke lagt inn noen video

Det er ikke lagt inn noen video

Det er ikke lagt inn noen video

Det er ikke lagt inn noen video

Det er ikke lagt inn noen video

Det er ikke lagt inn noen video

Det er ikke lagt inn noen video

Det er ikke lagt inn noen video

Det er ikke lagt inn noen video

Det er ikke lagt inn noen video

Det er ikke lagt inn noen video

Det er ikke lagt inn noen video

Under oppsikt. NÅ MÅ STORTINGET TA REV I SEILENE.