Røvernytt

..                              Sist oppdatert Søndag.  24.05.2020.                                                  @roovernytt17.com    https://www.roovernytt17.com

OPPGJØR MED DEN KORRUPTE MOTSTANDSBEVEGELSEN!

Medisinmenn og Mørkemenn.

Jarle Larsen.15.08.2018.

Forbundet mot rusgift (FMR) er en frivillig, rusgiftpolitisk organisasjon som retter sin virksomhet inn mot studenter og fagfolk ved universiteter og høgskoler. Organisasjonen ble stiftet som Norges Studerende Ungdoms Avholdsforbund (NSUA) i 1904[1], og skiftet navn til Forbundet Mot Rusgift i 1973.[2] FMRs viktigste talerør er tidsskriftet Mot Rusgift, som også ligger i fulltekst på Internett. FMR er medlemsorganisasjon i Actis – rusfeltets samarbeidsorgan .                                                                                                                                                                                                                                                   .                                                                                                                                                                                                                                                                                   .    Iflg. Wikipedia: https://no.wikipedia.org/wiki/Forbundet_Mot_Rusgift            .                                                                                                                                                                     .                                                                                                                                                                                                                                                    .En av de som har gjort vesen av seg under paraplyen til lobbyorganisasjonen Actis, lobbyist organisasjonenes samarbeidsorgan, er lobbyisten Knut Reinås også kjent som leder av Foreningen Mot Rusgift. De fleste forbinder denne organisasjonen med et gufs fra fortiden og lederen omtales også som Mørkemannen. Mørkemannen Knut Reinås har lang erfaring som lobbyist og propaganda maker under denne paraplyen med sugerørene godt plassert i Statskassa.                                                                                                                 ..

.                                                                                                                                        Mørkemannen søker og samler inn penger høyt og lavt også på tippemidler og Bingo spilleautomater som Staten har satt ut til spilleavhengige etter forslag fra Actis. Han er organisator og setter opp kampanjer etter eget forgot befinnende rettet mot en eller flere grupper,  der hans slagord er toneangivende. Om disse lobbyistene er stuerene er en helt annen sak. Etter flere tusen avsløringer I de senere årene kan vi fastslå at det dreier seg om grov korrupsjon, omfattende propaganda og spredning av feilinnformasjon i den hensikt å feilinformere landets skattebetalere angående verdens mest kjente plante cannabis, som nå legaliseres fortløpende over hele verden. 

       

I siste innlegg på bloggen sin 03.08.2018. så får vi se Reinås som Medisinmann der han prøver å definere medisinsk cannabis for oss. Les først hans medisinske avhandling se:                                                                                  http://www.fmr.no/medisinsk-cannabis.6136100-77996.html                           . .                                                                                                                                                                                                                                                                  Det er urkomisk midt opp i all tragedien. Tror han at han kan styre verdens utviklingen? Selv om Actis har gått langt over streken og presset FN i flere år nå så kan ikke det sammenlignes med det som skjer nå! Det er først nå vi får en forsmak på mediabølgen fra USA. Akkurat nå som Medisinmannen er tom for argumenter. Alt han har skrevet i bloggen sin blir kun historier og illusjoner.  Fra nå av kommer Medisinmannen til og drukne i forskning på medisinsk cannabis daglig resten av sin tid.     Utopien om et rusfritt samfunn har vi slått fra oss og lagt bak oss for godt.  ACTIS HOLD DERE UNNA FN!!                                                                   ..               .                                                                                                                         ..                                            Ser vi litt på hans medisinske avhandling så bygger den som vanlig på egne illusjoner og konklusjoner.  Vi kan se på et par av dem.   

 

 

Reinås er som kjent ingen resurs for samfunnet og blir skjelden kontaktet av den seriøse pressen.  I fjord var han så heldig og ble telefonintervjuet av en Dagbladet journalist som hadde medisinsk cannabis på agendaen.                                  ..

 

" Men skulle myndighetene begynne å selge cannabis legalt, ville også folkets motstand mot stoffet gradvis reduseres, forbruket ville øke, og dette ville være spesielt farlig for alle sårbare grupper. Vi i FMR holder derfor fast på at cannabis fortsatt skal være forbudt, noe vi fortsatt har flertallet av folket i ryggen på."                 

 

Sitat: " Med alkohol i butikkene og på Vinmonopolet må myndighetene holde høye priser for å hindre at alkoholforbruket øker. Det samme vil måtte skje på cannabisområdet." Sitat slutt.  Så her slår han altså fast at vi må ha høye avgifter for og hindre at cannabis forbruket øker?? Cannabis er ikke avhengighetsskapende og kan ikke sammenlignes med alkoholavhengighet. Med en slik konklusjon blir alle andre konklusjoner også feil. Her kan vi ta en kikk til Amsterdam hvor det er 40 kroner pr. gram. Vi bør ikke ha høyere pris. Avgifter kan man begynne med på andre nivåer.                                                                                                                                                                                                " Vi i FMR holder derfor fast på at cannabis fortsatt skal være forbudt, noe vi fortsatt har flertallet av folket i ryggen på "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       " Flertallet av folket i ryggen "  Den var drøy.  Den illusjonen må han gjerne tviholde på, men de som har undersøkt dette litt nærmere vet at dette slettes ikke stemmer.               

                                                        .                               

                                                                                                                                          ,                   Så lenge 50% av landets befolkning har prøvd cannabis så sier det seg selv at ikke 77% kan være imot. Vi skal veies mot en folkeavstemning der alle føler seg trygge og tør å ta sitt valg.  Da dreier det seg i størrelsesorden om rundt 60% for og 30% imot. 6 til 10% bryr seg ikke. Til sammenligning har Danmark 27% imot., 20% vet ikke , og 53% er for legalisering. . Fra andre land vet vi at 3-5 år etter legalisering så ønsker 85-90% av befolkninga en videreføring av den samme ruspolitikken. Samfunnet har da oppnådd mye som kommer alle i samfunnet til gode.                                                                 ..                                    ..

 

 " Siden artikkelen ligger gjemt bak en betalingsmur, har jeg ingen mulighet til å sjekke innholdet i den. Men spørsmålene jeg fikk er så pass interessante, at jeg velger å offentliggjøre dem og mine svar på bloggen. Så kan den som har mulighet sjekke artikkelen, og den som vil kan spekulere i hvorfor dette ikke kommer på trykk i papiravisen," sier lobbyisten.                 

                                                                                                                                          .                                                                                                                                       Vi ble nysgjerrige og ville se artikkelen i Dagbladet bak denne betalingsmuren.                             .                                                                           ..

                                                                           ..

                  

Vi slo til på dagbladets sommertilbud og betalte en femtilapp for et kvartal og leste om Kim og hans medisinske cannabis. Det er merkelig at ikke Knut Reinås ville ut med en femtilapp for og se artikkelen. Var det fordi han var retusjert tro?  https://www.dagbladet.no/tema/kim-fikk-ikke-resept-pa-cannabis-til-medisinsk-bruk-na-dyrker-han-det-i-kjelleren/70014368                                                                                                                                                                                                                                                                                          Oppgjør med legaliseringsbevegelsen.           Det var dagens 1.Mai parole 2017 fra lobbyistenes samarbeidsorgan, Actis. Jeg har ikke lest alt men grunnen til denne hevnaksjonen har sammenheng med at noen brukerorganisasjoner avslørte Actis i fusk. Her er en sak for økokrim.

                                                                                                                                          ." FMR har søkt og fått et tilskudd fra Helsedirektoratet til en kampanje mot legalisering av cannabis. Denne er nå under planlegging og vil bli gjennomført i løpet av høsten. FMR avsluttet for to år siden et flerårig arbeid med et nytt prinsipp-program, som også er blitt distribuert på våre nettsider under mottoet «Nasjonal dugnad for en bedre alkohol- og narkotikapolitikk». På årsmøtet i år ble det også vedtatt et nytt, revidert narkotikapolitisk program."  Sier opportunisten. 

 

Så det er Helsedirektoratet som sponser den kriminelle virksomheten til lobbyist organisasjonene. Lobbyist organisasjonene er avslørt i organisert kriminalitet . Til Kontrollkomiteen. Hvorfor har ikke Actis de samme søknadsprosedyrene som de andre organisasjonene. Hva skjer i det kriminelle lobby miljøet?  Hvor stor skade har de gjort på FN?  Nå er det sannerlig på høy tid og sette opp noen mot-poler til den kriminelle og organiserte motstandsbevegelsen.           Skal skattebetalerne finansiere svindlere og kriminelle som åpenbart driver med  organisert kriminalitet?                                                                                           ...                                                                                                                                                         .                          Det er vel trist for hans del men det blir urkomisk når Knut Reinås prater om god dømmekraft.  TREKK DEG FRA SAMFUNNS DEBATTEN!!     

   

 

Siden vi nå har kunnskapene som befolkning så kan vi nå fastslå at det er kun hensynsløse og grådige lobbyister med tillhørighet til den kriminelle organisasjonen Actis, SOM NÅ STÅR DIREKTE ANSVARLIG(E) FOR AT NORMENN NÅ DAUER SOM FLUER!   Totalt meningsløst og slikt blir det selvfølgelig hat av.

 

 

                         

                                                                                   .             

Nei, man kan ikke slå fast at flere prøver marihuana i amerikanske stater som har legalisert det

Her kan du se Hussaini i faktasjekken Faktisk.no:  https://www.faktisk.no/faktasjekker/2pV/flere-prover-marihuana-i-amerikanske-stater-som-har-legalisert-det


The Washington Post. Nye føserale undersøkelsesdata Colorado.

 

 

Av Christopher Ingraham 11. desember 2017 E-post forfatteren

                                                                                                 

 09.08.2018.  Etter legalisering har frekvensen av ungdoms marihuana bruk i Colorado falt til sitt laveste nivå i nesten et tiår, ifølge nye føderale undersøkelsesdata . Statlig tall fra National Survey on Drug Use and Health viser at litt mer enn 9 prosent av Colorado-tenårene i alderen 12 til 17 brukte marijuana månedlig i 2015 og 2016, et statistisk signifikant fall fra den tidligere perioden. Det er det laveste antall på månedlig marihuana bruk i staten siden 2007 og 200. Og det er ikke bare marihuana:     

                                                                                                                                          Tallet på ungdomsalkohol, tobakk og heroinbruk er også sterkt redusert i staten. For data på statsnivå bruker undersøkelsen samlede toårsperioder for å øke utvalgsstørrelser og statistisk nøyaktighet. I fjor viste undersøkelsen at Colorado var rangert som nummer 1 i nasjonen på ungdoms marihuana bruk, det er nå et faktum at påstanden til motstandsbevegelsen som hevdet at cannabis legalisering ikke bidrar til å beskytte barn mot narkotikabruk, er gjort til skamme. 

Med den kraftige nedgangen i årets data, har Colorado falt til nr. 7 i den nasjonale rangeringen av teen marijuana bruk, bak Alaska, Maine, New Mexico, Oregon, Rhode Island og Vermont. En egen undersøkelse administrert av tjenestemenn i Colorado har funnet ut at tenåringer i staten er i midten av pakken på marihuana bruk . "Det er streng straff for å selge til mindreårige, og regulerte cannabisvirksomheter er opptatt av å sjekke ID-er."                                           ..                                                                                              Les hele artikkelen gratis i The Washington Post. Se:                           https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2017/12/11/following-marijuana-legalization-teen-drug-use-is-down-in-colorado/?noredirect=on&utm_term=.47c469f496e3                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                   

Nedgang i ungdoms narkotika bruk i 5 stater. Massiv reduksjon av narkotika arrestasjoner.

En annen ny forsknings studie viste at ungdomsbruken falt i 5 andre stater som har avkriminalisert.

Se forsknings studien her:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30029073

Alkoholforbruket stuper i de statene som legaliserer medisinsk cannabis.

Stater som har legalisert medisinsk cannabis har en gjennomsnittlig nedgang i alkoholsalg på 15%, i følge en ny studie utført av forskere ved University of Connecicut og Georgia State University.

 

Se: https://thejointblog.com/study-state-medical-cannabis-laws-significantly-reduce-alcohol-sales/

 


. . ..... ... .. . . . . . . . . . . . . .Avisa Information. ( DK ) 13.06.2018. Link nederst.

  . KRIGEN MOT CANNABIS ER OVER!

. . . . . Felles front: CANNABIS HAR VUNNET!

Aldri har vi vært nærmere en legalisering av cannabis, sier de fem parlamentariske partiene som støtter legalisering av cannabis. På mandagens konferanse på Christiansborg, forpliktet de seg til å presentere et felles forslag til en konkret legaliserings modell til høsten.                                                                                                                                                                        

. . . . . Å være eller ikke være, det er spørsmålet?

Spørsmålet er ikke om cannabis blir legalisert. Spørsmålet er når. Og det kan ikke være lenge til.. Utsikten var til stede i Stortingets fellesrom på Christiansborg  mandag morgen. En urokkelig overbevisning om at samfunnet bør legalisere cannabis, og en urokkelig tro på at en fornuftig narkotika politikk endelig er rett rundt hjørnet.                                                      

. . . . .. La oss få cannabis under kontroll.

"Årsaken er i ferd med å komme på dette området", sier Liberal Alliance talsmann, Christina Egelund. "Selv i motstander partiene har det begynt å komme større respons på dette spørsmålet." Det er de alternative cannabis rapportere, Torsten Gejl, og Nanna Godtfredsen fra den frivillige organisasjonen Gadejuristen, som har arrangert konferansen. I tillegg til ordførerne fra partene som ønsker en legalisering - SF, Unit List, Liberal Alliance, Alternate og Radical - er en håndfull eksperter også invitert. I tillegg er mer enn 60 borgere møtt opp for å si sin mening. Alle er for en legalisering av cannabis. Som en inngang til konferansen har ordførerne fra de fem partiene skrevet under på et opprop under overskriften:   Forbudet mot hasj er uhyre skadelig. La oss få cannabis under kontroll.                                 .                                                                                       https://politiken.dk/debat/kroniken/art6571991/Forbuddet-mod-hash-er-uhyre-skadeligt.-Lad-os-f%C3%A5-cannabis-under-kontrol

Er du interesert i og følge med i avisene Politiken/Infomation så kan du få 1 Mnd. gratis abon. uten forpliktelser eller registrering av kort. Du kan lese/skrive i kommentarfeltene..Information:  https://www.information.dk/indland/2018/06/fem-folketingspartier-faelles-front-krigen-cannabis-forbi-cannabis-vundet  

. . . . . . . . . .Avisa POLITIKEN.(DK). Se link nederst.

TA ANSVAR-OPPHEV CANNABIS FORBUDET!

. . . . . . Dansk modell for legalisering av cannabis.

10.06.2018. Jarle Larsen.  På mandag (11.06.) vil det være danskenes tur å diskutere en modell for legalisering  av cannabis.  Ordførere fra 5 forskjellige partier skal finne en Dansk modell for legalisering av cannabis i Danmark.  Med forskere, eksperter og rådgivere fra utlandet, vil de samle kunnskap om fordeler og ulemper ved cannabis legalisering.  Dette skjer når ordførere fra Alternativ, Unit List, SF, Radical Left og Liberal Alliance møtes på en konferanse på Christiansborg.

. . . Tomar Todd Senior Direktør Drug Policy Alliance.

Konferansen kommer på et tidspunkt der Det Canadiske Senatet  har vedtatt legalisering bare for noen dager siden.  Det er ikke små foredrags holdere Danskene har fått på foredrags lista heller. Vi legger merke til  Tomar Todd fra den Amerikanske organisasjonen Drug Policy Alliance.  Til daglig er hun Senior Direktør for organisasjonens Juridiske kontor avdeling,   men hun er nå mer kjent som  rådgiver  for nasjonen Uruguay med sin verdens-kjente cannabis legalisering.  Som om ikke det er nok kommer hun rett fra Canada der hun har hvert rådgiver for det Canadiske Senatet de 2 siste årene.  Om hun har lagt opp til røykepauser for de Danske politikerne vites ikke,  men denne muligheten til og skaffe seg verdens fremste rådgiver på cannabis legalisering kommer nok Danskene til å benytte seg av tror vi.  OG HÅPER VI.  ..

. . . . . . Intern splittelse i motstands partiene.

Vi konstaterer at brikkene faller på plass for danskene i riktig rekkefølge. Det er midt i blinken for folket som nå venter i spenning på om de får godkjent et borgerforslag om folkeavstemming,  som nå ligger til behandling.  Blir det godkjent så kan det gå veldig fort for danskene.  Da mangler de kun 50.000 underskrifter,  godkjenning i Folketinget, og å vinne folkeavstemmingen selvfølgelig.  50.000 underskrifter går på et par dager.  Gangen videre er da som følger: Debatt og avstemming i Folketinget 2 ganger etter hverandre.  Hvis ja så utlyses folkeavstemmingen.  Det blir i såfall et overveldende flertall for legalisering, på over 60%.  Den sittende Ministeren får i oppgave og  sette det ut i livet.  Det meldes nå om intern splittelse i motstands partiene.              

. . . . . Danmark drar med seg Sverige og Norge.

Når Folketinget får alle kortene på bordet og ser hva det dreier seg om,  så er det vel lite trolig at de sier nei.  Men det gjenstår og se.  En legalisering i Danmark fører til at Sverige og Norge bare må følge på.  Hvis ikke det skulle skje så bør landets uføre få med seg at det er deilig å være ufør i Danmark.  Nå må da marerittet være over snart.  HVOR LENGE SKAL STORTINGET NEKTE SINE EGNE SYKE OG UFØRE SIN ENESTE MEDISIN??   Referanse.   https://politiken.dk/indland/art6568652/Konference-p%C3%A5-Borgen-samler-viden-om-Cannabis                           

En av mellom 20 og 40 salgs bord eller boder på Pusher Street i bydelen Christiania i København. Christianitter får faktisk cannabis turister fra hele Europa som tror det er lovlig i København til Politiets store fortvilelse.

Historisk sus i folkesalen på Christiansborg. Demokratiet fungerer, folket er hørt.

Forbuddet betyder, at det er svært for forældre at snakke med deres børn om cannabis

Forældrenes rolle

Det betyder igen, at der findes tusinder af unge, der udvikler et overdrevet forbrug eller afhængighed af cannabis gennem deres ungdom eller skolegang, uden at deres forældre ved noget om det.

 

Disse problemer kan ikke løses gennem mere forbud og mere politi. Vi kan ikke stille politibetjente på hvert eneste gadehjørne i hver eneste landsby i hele landet. Og det ville sandsynligvis ikke løse problemerne, da borgerne jo også indtager cannabis i de lande, hvor der er hårdere straffe end i Danmark. Ja, selv i lande med dødsstraf for at forbruge cannabis anvender folk det.                                                                               

.

Den opfattelse var de fremmødte i Folketingets fællessal på Christiansborg mandag formiddag enige om: En stålfast overbevisning om, at samfundet bør legalisere cannabis, og en urokkelig tro på, at forbudspolitikkens endeligt ligger lige om hjørnet.  Momentum

God narkopolitik er hverken rød eller blå, siger dagens første taler, Gadejuristens Nanna Godtfredsen, fra talerstolen. 

Og sagen er den, at krigen mod cannabis er forbi. Cannabis har vundet. Nu skal vi forhandle en god fred,« siger hun.

»Der er momentum. De Radikale er kommet med. Og så sker der noget i befolkningen. Lige nu er 53 procent for legalisering. Når vi op på 60 eller 65 procent, så tror jeg, der sker noget i de store partier,« siger han og understreger, at den fælles kronik og dagens konference ligeledes er udtryk for, at samarbejdet i den tværpolitiske alliance for at legalisere cannabis er blevet stærkere.

»42 procent af unge mellem 15 og 25 har prøvet at ryge hash. De har allesammen været i besiddelse af cannabis og burde i princippet have en plettet straffeattest. Det er saftsuseme mange,« konstaterer Mads Uffe Pedersen.                                                                                                                     ..

    

. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .Christiansborg

Som optakt til konferencen har ordførerne fra de fem partier sammen skrevet en kronik i Politiken under overskriften:  Forbuddet mod  hash er uhyre skadelig-Lad oss få cannabis under kontrol.


Canada legaliserer cannabis!

............Canadiske politikere gjør det beste de kan for folket og et tryggest mulig samfunn.

10.06.2018. Jarle Larsen. Natt til Fredag Norsk tid godkjente flertallet i det Canadiske Senatet lovforslaget som legaliserer cannabis for voksne i Canada. Det forventes at loven trer i kraft i løpet av et par Måneder. Det blir da lovlig for voksne Canadiere over 18 år og bruke cannabis og hasj (cannabiskonsentrat). Besittelse av 30 gram cannabis og inntil 4 planter per person med frø fra autoriserte utsalg blir lovlig. Det blir full kvalitets sikring hele veien  Det ser ut til å bli en Statlig kontrollert regulering med utsalg og regulerte bevilgninger til næringslivet. Om de er smarte og klarer en lav avgift på Statlige utsalg ( kun til driftsutgifter/lønn ),  i kombinasjon med  til 4 planter per person, så fjerner de hele nærings grunnlaget til organiserte kriminelle. Til gjengjeld kan de avgiftsbelegge næringslivet. Coffee Shops for eksempel  kan betale vanlig moms og 10-20% i cannabis avgift til Staten. Denne næringskjeden er allikevel så stor og omfattende at skatteinntektene fra anslagsvis over 100.000 nye arbeidsplasser og et stort antall nye utesteder, firmaer og selskaper gir allikevel en stor  årlig milliardgevinst. Og det er før vi begynner og regne på de samfunns økonomiske besparelsene som, utgifter til leie av tusenvis av privatiserte fengselsplasser med betjenter, frigjøring av en stor del av politistyrken, besparelser i Rettssystemet,  alkoholforbruket kommer til og synke og alkoholrelaterte skader på samfunnet kommer til å synke, osv. osv. Cannabis legalisering gir bedre folkehelse og er svært  integrerende på tvers av innvandrergrupper. Mer enn noe annet.  Canada sikrer Staten mot uønsket virksomhet og ytre påvirkninger. Canadas Helsedepartement uttalte i sitt forslag at " Dagens lovverk fungerer ikke. I mange tilfeller er det lettere for canadisk ungdom å få tak i cannabis enn å få tak i sigaretter.  Derfor legaliserer vi cannabis."    Se også Dagbladet sin omtale.         https://www.dagbladet.no/nyheter/canada-legaliserer-marihuana/69881456                                                                                                                                                        


...............................................Den Amerikanske drømmen.

Senatet minoritetsleder Chuck Schumer (D) kunngjorde i dag at han snart vil innføre lovgivning som vil avkriminalisere marihuana over hele USA.

. . . . . . . . . . . FRIHETEN SEIRER I USA!

" Til syvende og sist er det riktig å gi frihet "

 "Jeg skal innføre lovgivning for å avkriminalisere marijuana på føderalt nivå fra den ene enden av landet til den andre," sa Schumer, som er den ledende demokraten i senatet. Schumer kunngjøring  kommer bare noen uker etter at senatets  majoritetsleder Mitch McConnell (R) kunngjorde at han vill innføre lover som  legalisere hamp.

"Jeg har sett for mange menneskeliv som har blitt ødelagt fordi de har blitt fengslet for små mengder marijuana,  altfor lenge", sier Schumer. "Til syvende og sist er det riktig å gi frihet. "Schumer legger til; "Hvis  marihuana røyking  ikke gjør vondt for noen andre, hvorfor skal vi ikke la folk gjøre det og slutte og kriminalisere dem?"

 

 

Hva menes med legalisering av medisinsk cannabis, og hva betyr det i praksis?

Innføring av medisinsk cannabis i USAi betyr i praksis at de statene som selv ønsker det kan lovfeste full legalisering.

30.05.2018.Sist oppdatert.31.05.2018. Jarle Larsen. Schumer har uttalt at han i løpet av kort tid skal forandre føderale lover og innfører medisinsk cannabis i hele USA. Og det kan ikke misforståes det han sier over her heller,  og det betyr at han samtidig tilrettelegger loven for delstatene til å innføre full legalisering dersom de ønsker det. Schumer er forpliktet til å arkivere marijuana dekriminaliserings-lovgivning bare dager etter at president Trump har forpliktet seg til å respektere statlige marihuana lover, og å støtte tiltak for å endre føderal lov. Det betyr ikke at det automatisk legaliseres, men logikken sier at de fleste,  og til slutt alle statene ønsker det. Majoriteten i alle befolkninger ønsker det under forutsetning av at de opplyses riktig. Det samme gjelder selvfølgelig Norge. I Norge er det stort flertall allerede. Statistikker og spørreundersøkelser som viser noe annet er ikke representative og må sees bort ifra.  NÅ MÅ STORTINGET VÅKNE!!             Dokumentasjon:    https://thejointblog.com/u-s-senate-minority-leader-announces-measure-to-decriminalize-marijuana/  

. . . . . . .Hva er det Stortinget driver med?

Skuffelsen er stor i befolkninga.

Tar Stortinget ferie for 4de gang på rad uten å bry seg om sin egen befolkning?


Jarle Larsen 28.05.2018. . Går det mot folkeavstemning i Danmark?

Fire christianitter har oprettet borgerforslag om en folkeafstemning om legalisering af cannabis.

 

Nu kan stemmeberettigede borgere få mulighed for at give deres besyv med i den løbende debat om legalisering af cannabis.

Fire christianitter har oprettet et borgerforslag til en folkeafstemning om »afkriminalisering af dyrkning, besiddelse og handel med cannabis«, som det hedder i ansøgningen om borgerforslaget.

I begrundelsen fra forslagsstillerne hedder det blandt andet:

»Den danske forbudspolitik mod cannabis har spillet fallit. Forbuddet kriminaliserer en stor gruppe ellers lovlydige danskere og styrker bandekriminelle, der tjener milliarder på det lukrative illegale marked«.Folketingets Administration vil nu gennemgå forslaget, og man kan almindeligvis forvente, at sagsbehandlingen er afsluttet i løbet af ti dage.

Herefter vil forslaget, hvis det overholder reglerne for borgerforslag, blive lagt på borgerforslag.dk, hvor stemmeberettigede borgere kan klikke ind og støtte initiativet.        50.000 underskrifter bør ikke by på problemer.                                                                                                                                                                                                                                              ..                        .                              Christianitter tror på tilslutning

Hulda Mader, som bor på Christiania, er en af de fire forslagsstillere. Hun er overbevist om, at der vil være tilslutning til en folkeafstemning.

»Vi tror på, at der vil være et flertal blandt danskerne i de fleste danske byer for en legalisering. Vi kender jo efterspørgslen«, siger hun.

 Se hele artikkelen her.  . https://politiken.dk/indland/art6536383/Christiania-vil-jagte-underskrifter-som-skal-presse-politikere-til-at-lave-folkeafstemning-om-hashlegalisering

 

 


Danmark har stort flertall i befolkninga for hasj legalisering

Godt halvdelen af de adspurgte i en ny Epinion-måling ønsker at legalisere cannabis. På billedet fejres Christianias 46 års fødselsdag i sidste måned med en joint. (Foto: liselotte sabroe © Scanpix)

Regeringspartiet Liberal Alliance har i flere år været fortaler for en statskontrolleret legalisering, og retsordfører Christina Egelund (LA) er ikke i tvivl om, at cannabis på et tidspunkt legaliseres herhjemme.

- Det kommer til at ske, at vi legaliserer cannabis i Danmark. Hvis man kigger ud i verden, så er der et globalt skred på det her område. Flere og flere stater i USA legaliserer, og der er også andre lande, som har legaliseret. Jeg tror, at i takt med at vi får indhentet erfaringer fra de steder, så kommer der også til at ske et skred i Folketinget, siger Christina Egelund.

- Vi kunne se sidste år, at Radikale Venstre vendte sin modstand mod en legalisering til i stedet at støtte det. Og jeg tror, det er et spørgsmål om tid, før vi også får overbevist de andre partier om, at det vil være en rigtig god idé. For å se hele artikkelen fra DRnyheter se: https://www.dr.dk/nyheder/politik/halvdelen-af-befolkningen-vil-legalisere-hash


"Ingen skam å bløffe"   AP velgerne flykter i allefall.

Forskere knuser argumentet til Actis. Cannabis kommer ikke i tillegg til alkohol. Cannabis er Medisin mot alkoholisme.

                                                     F                                          Omdiskuterte Mina Gerhardsen sender Arbeiderpartiet rett til bunns etter en historisk maratonbløff! Hadde AP hørt på sin oppegående og kjente grasrotmann Kristoffer Joner 2-3 Mnd. før valget så hadde de gjort tidenes valg under slagordet: AP legaliserer cannabis av hensyn til barna. Cannabis inkluderes i Helsevesenet. Alle skal med fra nå av. Hvordan hadde det gått med en bløffende leder av organisasjonen som mottar et tosifret Millionbeløp i årlig Statsstøtte, dersom denne ikke var et profilert medlem av noe politisk parti?  I en så viktig sak som er avgjørende for landets fremtid.  Varetektsfengsling, etterforskning, tiltale og straff? Høyst sannsynlig.    Men over til dagens bløff. Gerhardsen har med sin motbydelige arroganse overkjørt mange innlegg og kommentarer der skribentene forteller om egne erfaringer, andres erfaringer og forskningsrapporter som sier det samme.  Cannabis får mennesker ut av en håpløs alkohol avhengighet de har gitt opp for lenge siden. Det har hvert en kjent sak blandt mange Nordmenn i 40 år. Da blir det motbydelig å høre bløffmakere som legger ut i alle media:  Cannabis kommer i tillegg til alkohol, og det finnes ikke forskning som viser at cannabis erstatter alkohol eller kurerer alkoholisme. Men nå kan hun lese en ny forsknings studie hun ikke kan bløffe bort. Forskere fra 2 forskjellige universiteter i USA, Georgia State og Connecticut har forsket på de 3 Statene Colorado, Washington, og Oregon som legaliserte Medisinsk cannabis for 5 år siden. Brennevinssalget har falt med inntil 15%. Nedgangen fortsetter. Nedgangen er markant i alle 3 Statene. Vi kommer nå til å få lignende  studier fra hele verden..Cannabis kan kurere alkoholisme. Fakta.  Se:                                        https://www.cnnbs.nl/onderzoek-alcoholgebruik-daalt-door-legalisering-mediwiet/


Danskene kan se fremmtiden lyst i møte.

De  Danske politikerne har uttalt at de går for full legalisering.  Her legger de det viktigste grunnlaget for terrorforebygging.  De kommer til å drukne i turisme.


Cannabis vil være lovlig innen 2019.

.Politikerne i Litauen viser medfølelse med sin egen befolkning.

 Cannabisrevolusjonen i den tidligere østblokken fortsetter.  "Dette er første gang at en beslutning om et slikt sensitivt tema har bred offentlig og politisk støtte". Majauskas er overbevist om at denne datoen kan bli fremført på grunn av "overveldene støtte i parlamentet"  Se:                      https://www.cnnbs.nl/legalisering-mediwiet-komt-eraan-in-litouwen/