Røvernytt

..                              Sist oppdatert Søndag.  18.10.2020.                                                  @roovernytt17.com    https://www.roovernytt17.com

Kunnskapsbase se.      http://anitanyholt.no/

Demokratiforkjemper og samfunnsforsker. Journalist driver folkeopplysning og skriver godt.

LEAP Skandinavia. Alle kan bli støttemedlemmer. https://www.leapscandinavia.org/

Norges største brukerorganisasjon. For en fornuftig regulering av cannabismarkedet.

De riktige fakta.

På siden til NORMAL kan du bli med på norges største brukerundersøkelse og lese aktuelle artikkler. Gå til:  https://normalnorge.no/

Foreningen Tryggere Ruspolitikk. Her bør alle egasjerte ta en kikk. https://www.rusreform.no/nyheter/

Liberaleren følger opp utviklingen på rus og helse.

Ser sakene fra et samfunnsmessig synspunkt.

Liberaleren skriver om mye også om aktuelle ting som skjer på Stortinget. Se:  http://www.liberaleren.no/2018/05/25/unge-personer-inntar-stortinget-og-regjeringsapparatet/#comment-470144

Forskning.no slipper til kommentarer på artiklene sine.

Bruk kommentarfeltet i Forskning.no.

Forskning.no har noe for alle som er interessert i noe. Også samfunn og cannabis. Se:  https://forskning.no/alkohol-og-narkotika-medisinske-metoder-hjernen-sykdommer-psykiske-lidelser/2018/05/liten-studie