Røvernytt

..                              Sist oppdatert Søndag.  18.10.2020.                                                  @roovernytt17.com    https://www.roovernytt17.com

"Hvorfor, etter mer enn 30 år med regulert tilgjengelighet for voksne, er bruken av cannabis i Nederland lavere enn i de fleste andre europeiske land og USA - og ikke høyere, som man kunne forvente hvis forbudet mot ulovlige stoffer hadde noen effekt? " Sitat. Frederik Polak. Verdens fremste ekspert på narkotika og folkehelse.

Damping og e-sigaretter: Veldig farlig eller feilrettet hysteri? | Jørgen G. Bramness og Karl E. Lund

Kronikk i Aftenposten 25.10.2019.

E-sigaretter er blitt mistenkeliggjort for dødsfall og sykdom hos unge.

Jørgen Bramness må ta ansvaret for at et stort antall uføre ikke får sin medisin.

Jørgen Bramness feilinformerer i den hensikt og jukse seg videre. Men her går han fem på.

Denne professoren må ingen høre på. Han har nå gjort stor skade på samfunnet med sin feilinformaskjon. Han organiserer også den korrupte motstandsbevegelsen. Tror han at Norge skal stå alene utenfor? Tvilsomt. Han hjelper Erna Solberg med og sparke ballene foran seg på vår bekostning.

Avslørt for korrupsjon, gir seg ikke.

 

 Lite utdrag fra den korrupte professoren sin kronikk i Aftenposten.

                                                                                                                                                   " Når det gjelder fordamping av cannabisprodukter, er saken fortsatt uklar. Så langt har amerikanske helsemyndigheter slått fast at THC-holdige produkter er involvert i de fleste tilfellene. Men man vet ikke om tilfellene skyldes THC som sådan eller kjemiske tilsetningsstoffer. Det er uklart om det er produksjonsfeil eller forfalskninger, altså om dette er gjort i god tro eller ikke." Sitat slutt.

" Folkehelseinstituttet har fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet om å samle tilgjengelig kunnskap om damping og helsefare. Folkehelseinstituttet vil om noe tid levere en rapport om dette. " Sitat slutt.

Dette er i hovedsak det den falske professoren vil ha frem for og skamlure oss som samfunn. Vi skal se litt nærmere på de "faktiske forhold" rundt VAPI-utbruddet i USA.

Men vi tar først og ser litt på denne kyniske Professoren som også kaller seg for Psykiater når det kommer til medisinsk cannabis, kun for og legge vekt på at cannabis ikke er medisin. Vi er 55.000 "ødelagte" her i landet med sykdommen PTSD. Det er ingen dans på roser. Det finnes ikke noen tvil i fagmiljøet rundt om i verden om at cannabis er beste medisin mot PTSD. for de som finner det ut selv. Og det har faktisk de fleste funnet ut. Alle andre medisiner er da prøvd. Cannabis har vært brukt som medisin/rekreasjon i stort sett alle kriger rundt i verden de siste 60-70 årene. De fleste siviliserte land har medisinsk cannabis eller er i ferd med og innføre det for sine borgere som må leve livet med denne sykdommen som regnes som en brutal lidelsessykdom. Vanligste dødsårsak er selvmord og ulykker. Det har slettes ikke med tilfeldigheter og gjøre. Det er tydeligvis ikke nok for denne gruppen at de er feilkriminalisert, uønsket av Staten og politikkerne, og utstøtt av samfunnet. Men de skal heller ikke få eneste medisin de kjenner til med tilfredstillende medisinsk effekt. For de fleste med denne diagnosen så er det også en sykdom påført av Staten selv. Jeg og tusenvis av andre har fått godkjent selvmedisinering av Staten. Dvs. Ingen innvendinger. Staten i denne sammenheng er landets fremste Stats-psykiatere som har praktisert dette likt.

Men denne utryddelsen her finner vi oss ikke i lenger. Vi omkommer av det og nå er det faen imeg nok. Hvis ikke denne idioten av en professor pakker sammen illusjonene sine nå så må han nå regne med å få en stor del av landets uføre i strupen. Denne korrupte lobbyisten av en professor er han som organiser og kurser de andre svina i hvordan de skal tilbakevise medisinske påstander. se video på youtube der han har lobbyistene på tilhørerbenken som stiller spørsmål.

 

Mitt spørsmål til deg Jørgen Bramness. Hvordan kan du blande deg bort i Amerikansk cannabisproblematikk uten å få med deg at cannabis er medisin mot PTSD. Alle Amerikanske krigsveteraner med PTSD. får medisin?  Nå må du gi faen i å uttale deg som psykiater på vegne av andre. Det blir ikke godtatt. Følg med på hva jeg skriver her så slipper vi skattebetalere denne samfunnsfientlige forskningen du bedriver tiden din med. Du er en bløffmaker.

 

Hvordan overlevde traumatiserte vikinger? Det er lenge siden det var noen gåte. De hadde cannabis som medisin.

Fortsetter fortløpende.

 

 

Det anerkjente cannabis tidsskriftet Leafly har tatt seg en runde i LA og kjøpte opp ulisensierte oljekapsler og leverte på laboratorium. Her får du svaret.


" Vi skal ikke lytte til sosiologiprofessorene, cannabistilhengerne eller ungdomspolitikerne. Vi skal lytte til foreldre."

Et skole eksempel på tull-prat.

Kontrollert salg av cannabis er en dårlig og farlig idé | Bjørn Røse.

Tull fra Tolletaten.

Kronikk i Aftenposten. Bjørn Røse Tidligere tolldirektør.  8. juli 2019 20:30 15:33

Vi tar noen utdrag fra denne Kronikken i Aftenposten som viser at det er tull i Tolletaten.

Det er litt av en prestasjon å få med så mange faktafeil som dette her i en artikkel. Alt han kommer med er fakta som er tilbakevist hundrevis av ganger minst, i flere år nå. Men det er noen andre interessante funn vi kaster et blikk på i denne avslørende historien som også kan leses i en ettertid som nå nærmer seg med stormskritt.

Hele artikkelen bærer preg av profesjonell propaganda-produksjon i kjent stil. Her bruker han et bredt utvalg av hersketeknikker samtidig som han manipulerer, avleder, villeder og Konkluderer med egne historier for anledningen.

" Bruken vil øke.  Det illegale markedet vil ikke forsvinne. Se bare på Canada, som legaliserte omsetning av cannabis høsten 2018. Fortsatt skjer 80 prosent av omsetningen illegalt, blant annet fordi prisen i det svarte markedet gikk ned ved legaliseringen. Dermed har også bruken totalt sett økt, fordi narkotika er underlagt de samme markedsmekanismer som gjelder for legale varer og tjenester, nemlig at lavere pris medfører høyere etterspørsel og bruk."  Sitat slutt.

Sannheten: Han henviser til Canada som i flere provinser knapt har fått åpnet noen utsalg delvis på grunn av mangel på varer og også på grunn av åpningsdatoer satt for lang tid siden. På tross av dette kommer det positive tilbakemeldinger på alle områder hver dag i form av forskningsstudier. Det er en enormt stor illegal produksjon det dreier seg om. Det er ingen som har påstått at dette er gjordt i en fei. Noen av provinsene innrømmer at de satt prisen og eller avgiften for høyt i starten. Det er tabbe men provinsene retter fortløpende. Politiet melder om en ny arbeidssituasjon. I steden for beslag av et gram eller to så dreier deg seg nå om kjempebeslag på hundrevis av kilo regelmessig. For første gang har de fått en oversikt de kan jobbe imot. Nå har de jo ressursene. 

" Dermed har også bruken totalt sett økt, fordi narkotika er underlagt de samme markedsmekanismer som gjelder for legale varer og tjenester, nemlig at lavere pris medfører høyere etterspørsel og bruk." Sitat slutt.                                                        Denne " formelen " han bruker her passer på alkohol som er et langt farligere rusmiddel i forhold til avhengighet,  og kan ikke sammenlignes på denne måten. Det hadde jo hvert merkelig om ikke bruken gikk opp etter legalisering. Men skadevirkningene av rus totalt sett synker dramatisk. Det er det vi går etter som samfunn. Cannabisbruk styres i stor grad av sosiale normer og trender. Ikke av om det er billig eller drittbillig. Spørreundersøkelser viser at mange fortsatt kjøper illegalt. Om det er på grunn av manglende tilgjengelighet eller pris kan vi bare spekulere i. Den økende bruken kommer av legaliseringen i seg selv, i tillegg til en flom av overaskende positiv forskning selv for de som har store kunnskaper fra før av. Da snakker vi ikke lenger om en gammel påstand,  men om ny forskning i de 4-5 siste årene. Det ligger på nett, alle kan søke opp fakta. Det er vanskelig å se at noen har " skylda " i denne utviklingen. Men ingen Nordmenn bør være motstandere. Sammenlignende forskning viser at 80 til 90% av befolkningene ønsker en videreføring av politikken 5 år etter sin legalisering. Er du i gruppen 1 av 10 eller 9 av 10, tror du?

Toller og filosof.

" Tenk på smuglingen av alkohol. Alkohol omsettes legalt på vinmonopol og i butikker. Da skulle det etter cannabisliberalistenes filosofi knapt eksistere illegal omsetning og smugling av alkohol. Hva er realitetene? Det smugles og omsettes alkohol ulovlig som aldri før. Forsiktig anslått er det illegale alkoholmarkedet i Norge på 10 millioner liter pr. år."   Sitat slutt.                                                                                               Realitetene er først å fremst en vinglete og ansvarsløs avgiftspolitikk som fremskaffer en temmelig stor prisforskjell. Når en liter smugglersprit til 200 kroner tilsatt vann blir 2,5 liter med 43% sprit, eller tilsvarende  3 1/2  flaske brennevin på Vinmonopolet, pris 14-1500 kroner så skjønner vi forskjellen. Filosofien må vel bli at skyhøy prisforskjell skaper smuggling. Det er skattebetalernes etterspørsel som avgjør hvor stor smugglingen blir. Det er også et spørsmål om tollerne har ressurser til klappjakt på sprit. Når vi får kjøpt Norskprodusert svensketobakk på gata i Norge til halv pris så sier det seg selv at det er noe som er fundamentalt galt. 

" Og hvilken THC-grense skal man sette (THC er virkestoffet i cannabis)? "

Grensesetting bør han ikke gjøre seg så filosofisk opptatt av. Om du spør etter ei flaske øl på Vinmonopolet så får du ei flaske øl med varedelarasjon og alkoholinnhold oppgitt på produktet. Hvis ikke du er så begeistret for sterk-alkohol så får du ikke i deg ei flaske 60% ved en feiltagelse. Bruk av sterk-hasj går problemfritt for brukere som spør etter denne varen fordi det følger med innformasjon. Alle land som legaliserer anbefaler sin befolkning å prøve seg frem på mildere saker først. Ingen har heller ikke dødd av sterk-hasj. I forhold til antall brukere er etterspørselen etter dette produktet marginalt.  Sterk-hasj. Hva du trenger å vite.                                                                                                                                       

" Og hvem skal få autorisasjon til å selge cannabis? "

Hvem får autorisasjon til å selge øl, vin, og sprit i næringslivet, og hvor lite skal det til for å miste den?

Svært alvorlige konsekvenser. 

" Og hvordan skal vi håndtere at legalisering av cannabisomsetningen til privat bruk nødvendigvis vil gjøre det vanskeligere for Tollvesenet, Politiet og andre kontrollmyndigheter å bekjempe produksjon, smugling og omsetning av den narkotikaen som fortsatt er illegal? Bevilge mer penger til kontrollmyndighetene eller akseptere dårligere resultater? Som man ser, er spørsmålene mange, og svarene mangler."

Det er kun en en oppdiktet påstand han prøver å legge litt kjøtt på. Det er vanskelig å forestille seg at frigjøring av vannvittig store ressurser i Politi og Tolletaten nødvendigvis vil gjøre det vanskeligere for Politi og Tollere og bekjempe noe annen narkotika som de frem til nå aldri har prioritert. Cannabis legaliseringen fører automatisk til nedgang av alkoholbruk, farlig narkotikabruk, opioid-avhengighet og reseptbelagt medisinbruk.

" Bevilge mer penger til kontrollmyndighetene eller akseptere dårligere resultater? "

Dårligere resultater enn det som foreligger nå er vanskelig å forestille seg.

" Som man ser, er spørsmålene mange, og svarene mangler."

Som man ser, finnes det ikke dumme spørsmål, kun dumme svar. Legg også merke til at den siste tullete påstanden ikke er rellevant for oss som samfunn.

" Tilhengerne har heller ikke gode svar på hvordan man skal håndtere konsekvensene av eventuelt kontrollert salg av cannabis, og de konsekvensene er svært alvorlige." Sitat slutt.  Det finnes ikke gode nok argumenter sett i et samfunnsperspektiv. Det finnes følgelig heller ikke svært alvorlige konsekvenser ved et kontrollert salg. En idiotisk påstand.

" Utgangspunktet for konsekvensvurderingene er at legalisering av omsetningen vil øke bruken. Dette er også tilhengerne enige i, slik at dette spørsmålet ikke trenger problematiseres."  Sitat slutt. Det har aldri hvert uenighet om økt bruk etter legaliseringen. Å påstå noe annet ville være brist i logikkenen. Men denne bruken avlaster annen bruk av langt farligere og samfunnsskadelige rusmiddler som alkohol, annen farlig narkotika, som heroin, opioid-avhengighet og sterkt avhengighetsskapende narkotiske tabeletter på resept. Disse konsekvensvurderingene finnes kun i hodene på Statsansatte som problematiserer så godt de kan. Og det er selvfølgelig ikke andre enige i. For de fleste av oss så er det fortsatt stor forskjell på en illusjon og omfattende forskning i nåtid.

  Falsk propaganda. 

" Hver 10. bilulykke i Norge har sammenheng med cannabisbruk."

Det er en feilaktig påstand og har ikke støtte i troverdig forskning noen plass i verden. Det er en korrupt påstand beregnet kun på dumme Nordmenn. Men sannheten er veldig interessant. Cannabis dreper ikke i trafikken.

Verdens to største Trafikkulykkes-studier fra henholdsvis Amerikanske Føderale Myndigheter og Canadiske Helsemyndigheter har samme Konklusjon: CANNABIS ALENE DREPER IKKE I TRAFIKKEN. Studiene avslører mange detaljer.

Cannabispåvirkede sjåfører har utviklet en langt mer forsiktig kjørestil. De bidrar likevel til en markant økning i antallet " mindre alvorlige trafikkulykker." Men de gjør ikke utslag på dødstallene. Det er kun i kombinasjon med alkohol osv. Studien viser også at trafikkdødstallene starter på 0,13 i alkohol promille. Hvis dette hysteriet fortsetter så får vi sette promillegrensen til 0,00.

Dessuten så viser all forskning fra stater som har legalisert medisinsk eller fullt ut at trafikkdødsfallene synker markant. Rett og slett av den grunn at det er ferre fyllekjørere på veiene. 

NHTSA: Narkotika ingen stor fare på veien.

Endelig rapport-Volum Canada: Cannabis dreper ikke i trafikken.

 

Videre påstår han følgende.

" Langtidsbruk av cannabis kan, i tillegg til at den kan skape avhengighet, føre til vrangforestillinger, angst og psykoser, forstyrrelser i hjernens utvikling, redusert IQ og økt deltagelse i kriminelle handlinger. Langtidsbruk kan også ha alvorlige fysiologiske- og somatiske skadevirkninger som betennelser i nese, svelg, bihuler og lunger samt utvikling av KOLS, lungekreft, hjerteproblemer og redusert fertilitet."

Det er 17 påstander hvorav de 16 siste er tilbakevist med forskning eller som synlig bløff. Cannabisbruk fører ikke til alvorlige fysiologiske og somatiske skadevirkninger som betennelser i nese, svelg, bihuler og lunger samt utvikling av KOLS, lungekreft, hjerteproblemer eller redusert fertilitet. Det har sammenheng med at ca. halvparten av all cannabisbruk i dag foregår med fordamper, utblandet i mat eller spiselig, eller en oljedråpe under tunga.

Hvis han tror at Nordmenn tror på denne " Illusjonen " han prøver å holde liv i her, så ville jeg ikke uttalt meg om redusert IQ og deltagelse i kriminelle handlinger hvis jeg var han.

Mesteparten av det han uttaler seg om er utenfor hans fagområdet. Politi og tollere har ingenting med å blande seg inn i viktige samfunnsdebatter for samfunnet. Det bør vi ta lærdom av. Vi kan ikke ha slikt tull i Tolletaten. 

At han løper motstandsbevegelsen sitt ærend med denne kronikken i Aftenposten bør han ikke føle seg trygg på.  Hans ettermæle står iallefall beskrevet i kommentarfeltet.

 

 

Les artikkelen gratis i Aftenposten.

Gå til Aftenposten: Kontrollert salg av cannabis er en dårlig ide.

QQQQQ

#CorruptToo  Norge  #CorruptToo

The UN says Norway is the most corrupt country in Scandinavia.

#CorruptToo

Very #CorruptToo  har ingenting i Staten å gjøre.  Bakgrunn som servitør og formann i dysleksiforbundet.  Det henger ikke på greip.  Løy på vegne av Norge til FN sine medlemmsland i 2016. Har gått bak ryggen på nordmenn og motarbeidet FN i verdens viktigste sak.  Ble grundig avslørt for korrupsjon i Møre og Romsdal i Sykehussaken.                                  Jeg anklager Helseminister Bent Høie for medvirkning til drapsforsøk i September 2015.  Han  har ikke tillit andre plasser enn i dysleksiforbundet.  Og slettes ikke som Fylkesmann i Rogaland.  Pell deg ut av staten.

ASTRID NØKLEBYE HEIBERG

Statssekretær for Bent Høie. Hoppet av i nåde etter at hun leste en masse e-poster fra meg der jeg anklager Stein Kinserdal for drapsforsøk. Professor i psykiatri. Hun skriver i helsenytt at det er ingen tester som kan påvise sizofreni. Eneste måte er samtaler, regelmessig over et halvt år.  Så hun er den første som vet at ingen blir sizofren av en 5 ukers tur til Nederland.  Hun har grodd fast på tinget og etter hennes siste uttalelse om narkotika kan vi slå fast at hun er senil.

HITLER #CorruptToo

Stein Kinserdal, slakteren fra Åsgårdstrand,  er medfødt korrupt. STYGGEN PÅ RYGGEN!    Narkoman alltid knallrød i øynene og snøvler og sikler når han prater.  Tillhører den beryktede frimurermafian i Skien og Vestfold. Avskum.

Fylkeslegen i Telemark #CorruptToo

#CorruptToo. En sak for Stortinget.  Jeg kan vitne mot han i retten.   Jeg har også uttalt til Kontrollkomiteen at jeg har så mange saker på Kinserdal at han får 20 års fengsel. I en lukket rett kan jeg bevise at han herjer med Statens barnevern i Telemark. Siden det er meg han har forfulgt  i 4 forskjellige  samboerforhold med enslige mødre.  Han er menneskehandler og skremmer vettet av barnevernsarbeidere. Halvparten av de ansatte ved barnevernet i Telemark tør ikke på jobb.  Staten har sviktet sine ansatte som de har et spesielt arbeidsgiver ansvar for, på en grunnjævlig måte.  Og hvem har ansvaret for Staten.


#MylifeToo

#MylifeToo

Uflaks, født i Norge.