Røvernytt

..                              Sist oppdatert Søndag.  18.10.2020.                                                  @roovernytt17.com    https://www.roovernytt17.com

Fylkeslegen i Telemark Jan-arne Hunnestad avslørt i korrupsjon.

Slik ser en forbryter ut. Trekk deg ut av alle off. stillinger og verv umiddelbart.

Fylkeslegen i Telemark Jan-arne Hunnestad avslørt for korrupsjon i Oktober 2015. Detaljert avsløring. Stortinget må føre saken inn for rettssystemet.    Jarle Larsen.

16.05.2019. Til Fylkeslegen. Jeg legger inn en oppdatering til deg her.

Jeg tror du er like paranoid som røverstaten i seg selv så du får noen riktige opplysninger her. Selv om du vet at jeg har bodd alene her i 13 år, så er ikke det ensbetydende med at jeg er alene her i verden. Jeg kjenner langt flere enn det som er vanlig og jeg gir deg innsyn i den grad det er forsvarlig for skattebetalerne her. I motsettning til deg så omgåes jeg ikke bare med kriminelle.

Jeg kan begynne med å hilse til noen bekjente der en god del av dem er venner, og en god del av dem betraktes som venner. Pensjonerte Lensmenn og Lensmannsbetjenter med gullklokka.

Hei og takk for sist. Jeg hopper 18 år bakover i tid da vi satt på Nome Lensmannskontor i 7 tiden en kveld og prøvde å etterforske en alvorlig sak. En svært alvorlig sak, spesielt for meg. Det var et dystert tonefall men vi gikk imellom det vi skulle. Vi resonerte i alle retninger og det handlet mest om hva jeg husket. Vi fikk belyst hendelsen men kom ikke noen vei.

Men brikkene falt på plass for meg en uke etterpå så du får resultatet nå. Jeg begynte helt forfra og gikk imellom alle som kunne tenkes å ha et motiv. Jeg fant han som var helt soleklar. Det var lederen i vinglefirmaet Hus å Hyttebygg. Jeg hadde fornærmet han i et møte og han beviste i etterkant at han hadde ekstremt stor nytelse av den hendelsen jeg ble utsatt for. Jeg fant fort den logiske sammenhengen siden jeg der hadde noen viktige opplysninger fra før. Jeg har jo takket deg før men det er jo bare hyggelig og takke deg en gang til.

Takk for den gangen du hjalp meg når jeg fikk en usaklig oppsigelse som Teknisk sjef ved Arkaden Storsenter i Skien. De tre karene som gjennomførte oppsigelsen var den korrupte lederen i dette godt kjente vinglefirmaet Hus å Hyttebygg i Skien, senterlederen fra Kragerø som var medlem i byens beryktede frimurerlosje, og sykehusdirektøren ved sykehuset Telemark (2001) som var/er medlem av den samme losjen, den forpulte jævelen Stein Kinserdal helsediktator i HSØ.

 

 

16.05.2019. Politiet er gamle kjenninger.  Hei lenge siden sist. Jeg tenkte å benytte meg av anledningen til å takke tidligere ansatte ved Nome Lensmannskontor for innsatsen med å skjerme Kommunens innbyggere mot korrupsjon fra Kommuneadministrasjonen. Det har ikke bare hvert litt av en jobb, men også risikofylt. Dere hadde det hektisk i perioden 1985 til 1997. Det blir litt subjektivt men etter min mening så var det den viktigste delen av jobben deres i Nome Kommune og skjerme folket mot korrupsjon. Men nå har Regjeringen fjerna eller er i ferd med å fjerne denne sikkerheten til innbyggerne. Uten lokalkjente Politimenn/kvinner så utsettes folket ytterligere for disse lokale diktatorene som nå er kjent som et stort folkehelseproblem. I dag vet vi også at skrekktyrannier som Norge fremkaller alderdoms sykdommer og rablesykdommer lenge før tiden og også sykdommer vi ellers ikke hadde fått. Når det kommer til sykehusskrekk så er det ikke forskjell på Telemark og Nord-korea. Det er ingen Telemarking som har påstått at Stein Kinserdal er helsebringene nei, det kan vi fastslå. Mange lokalpolitikere protesterte og prøvde å stoppe galskapen når sjokket og nyheten om at han var blitt Sykehusdirektør kom. At en ufaglært psykopatjævel får jobb som sykehusdirektør hører hjemme i skrekkfilmer og ikke i virkeligheten. Trygge land har sikkerhetsrutiner når de oppdager denne mennesketypen som faktisk er uønsket, i sine systemer. Men hvis du varsler en slik sak i Norge så prøver de folkevalte å drepe deg ved første anledning. Regjeringens pressetalsmann i UD ( den kjente stemmen i alle år fra radioen i UD saker) ringte meg når jeg var innesperret i Nederland kun for å si " Det er ikke noe vi kan gjøre for deg." så det er takken for å si fra om en proffesjonell morder i helsevesenet. Jeg råder de av dere som vet hva vi prater om til å bruke Notodden Sykehus hvis helsetjenester er påkrevd. De har rutiner på å ta pasienter fra Nome på sparket. Når du plinger opp som ikon på PC,n til Stein Kinserdal så er du allerede ferdig operert og ute av faresonen. Ikke et menneske i verden får meg inn på sykehus i Norge.

450 Fylkesansatte Sykepleiere.

Det er gamle arbeidskollegaer ved Dagsrudheimen Sentralinstutusjon for Psykisk utviklingshemmede. Selv om ikke jeg kjenner alle navn personlig så bør de som fortsatt lever huske navnet mitt. Takk for godt samarbeid til fordel for Klientene ved Dagsrudheimen. For guds skyld hold dere unna Sykehuset Telemark.

 

15 Vaktmestere i Nome Kommune.

De fleste har gått av med pensjon nå men ikke alle. Takk for godt samarbeid i lønnsforhandlingene med Stein Kinserdal. 3 Lønnstrinn til alle.                        "Alle eller ingen" Takker også for et godt samarbeid ellers på tross av nærmest umulige arbeidsforhold.

Til 300 tidligere Swedoor-ansatte ved Dørfabrikken på Sagamoen i Lunde.

Det var trist at vi ble lagt ned i 1990. Takk for godt samarbeid i 2 år som tilrettelegger på Hovedsporet. Takk også for godt samarbeid som sprøytelakkerer 1,5 år i lakkavdelingen. Uansett hvor syke dere blir så hold dere unna Sykehuset Telemark.

Til jentene på Hovden Badeland A/S.

Det var trist at jeg måtte velge å reise fra dere på den måten. Jeg hadde slettes ikke tenkt å slutte etter 2 1/2 år. Et menneske som forfølges i samfunnet har ikke nubbe sjans. Har mange gode minner. Uten gode medarbeidere hadde vi aldri klart fra minus til pluss.

Jeg sender også en hilsen til min tidligere arbeidsgiver Bykle Kommune. Bykle Kommune behandler sine ansatte med verdighet og respekt. Det hører med til skjeldenhetene i Kommune Norge. Jeg takker for tilliten og sender også en hilsen til verdens mest effektive Kommunestyre. Så lett kan det gjøres. Gode samarbeidsegenskaper fra et Kommunestyre er mer enn gull.

Vennlig Hilsen Jarle Larsen tidl.Driftsleder Hovden Badeland A/S. Spesialist i Vannbehandling, drift og vedlikehold av Tekniske anlegg, svømmehaller og badeanlegg.

Spesialist. 

Aktiv helsestalker opererer i alle etater!

Stein Kinserdal har lang erfaring som "Bakgrunns mann" i Staten. De som leser det jeg har skrevet så langt vet at jeg har møtt han i forbindelse med; psykologutredning (Obligatorisk i trygdesak), NAV innkalling til feilbehandling med fjærna/tilbakeholdt Sykehusjournal og påfølgende trykkbølgebehandling mot min vilje, sykehusinnleggelse i Amsterdam der han feilopplyser Nederlandske myndigheter med at jeg er en kriminell rusmissbruker og en bråkmaker av et psykiatrisk tillfelle som mangler en diagnose. og videre at jeg er en volderlig bråkmaker kjent for slossing å fyll (Norske turister er uønsket i Amsterdam pga.fyll, bråk og slossing.). Ingen av disse tingene har noe med virkeligheten å gjøre. Innelåst i Amsterdam starter han tvangsforing på medisiner for schizofrene personer samtidig som han med hjelp av Fylkeslegen i Telemark diagnostiserer meg som en schizofren person. Etter jeg kom hjem skriver de nok en falsk diagnose: Rusmiddel-lidelse, som kvalifiserer til førerkortbeslag (har hatt førerkortet i 25 år). Det eneste jeg lider av som er alvorlig nok, er manglende tilgang til livet. Men jeg kan jeg berolige ansatte i NAV-landskapet, denne gangen vet jeg hvem de er. NAV ansatte i Skien kan bekrefte at jeg ikke har volderlig eller truende adferd på tross av at jeg ble utsatt for korrupsjon i 10 år.

Det er ikke bare i Statens Etater at psykopaten Kinserdal herjer. Ved Sosialetaten i Skien har han forandret på mine person opplysninger og skrevet inn: " Tung heroinist i 10 år." Det var i 2004/05 og det var mulig med den korrupte sosialsjefen dengang, og den korrupte sosialkuratoren Hanne Frømyr ved Skien Sosialkontor. Jeg har aldri hvert i nærheten av dette stoffet og tiden han referer til var jeg i arbeid 7 av disse årene. Men slike ting er umulig å få fjærna. Politiet i Telemark kan bekrefte at jeg ikke har hvert borti heroin, og også at jeg ikke har anklager på meg for trusler eller vold med unntak av et pubslagsmål for over 30 år siden. Stein Kinserdal og Fylkeslegen derimot er en trussel for samfunnet. Det er herved bevst.

 

 

 

 

Hva har en Fylkeslege ansvar for? Kan en Fylkeslege dømmes i rettssystemet?

Hvorfor er ikke offentlige ansatte lovlydige borgere?

  Fylkeslegen er ansatt hos Fylkesmannen eller ved Fylkesmannens kontor i det Fylket ( distriktet ) du bor i. Fylkeslegen er underlagt Norges Lover og har lovpålagt ansvar innenfor sitt ansvarsområdet. Fylkeslegen skal forholde seg til egne helselover og er i tillegg knyttet direkte opp mot Norges Lover via Statens Tjenestehåndbok. Under visse forutsetninger har Fylkeslegen også en del fullmakter. Dette er stillingsinstrukser Fylkeslegen har skrevet under på, og han står derved strafferettslig ansvarlig om han bryter en eller flere av disse lovene. Jeg er ingen jurist men dette er Loven som gjelder selv om det ikke er riktig formulert. 

Rettelse: Statens Tjenestehåndbok rettes til Statens Personalhåndbok.

TVANG! Når det kommer til brudd på menneskerettighetene, er Norge Europas værsting

Støtt FN i krigen mot korrupsjonen. STØTT FN! KLIPP LENKENE!

Tvang

Publisert 22.09.2012 Oppdatert 24.10.2017

 

Bruk av tvang overfor personer er regulert i flere lover, blant annet pasient- og brukerrettighetsloven, helsepersonelloven, helse- og omsorgstjenesteloven og psykisk helsevernloven.

 

Lovreglene skal sikre forsvarlige tjenester til pasienter og brukere, og trekker grensen mellom lovlig og ulovlig tvang. Det er krav om at andre løsninger skal være prøvd før helse- og omsorgstjenesten vurderer bruk av tvang. Når det er nødvendig å bruke tvang, skal helse- og omsorgstjenesten ta beslutninger om tvangsbruk i tråd med loven. Internkontrollen skal sikre at tjenestene på området er i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

 

Øyeblikkelig hjelp etter helsepersonelloven § 7

Dersom det er vurdert som påtrengende nødvendig skal helsepersonell straks gi helsehjelp selv om pasienten ikke er i stand til å samtykke, og selv om pasienten motsetter seg helsehjelp. Formålet er blant anna å bidra til sikkerhet for pasienten.

 

Helsehjelp gitt med tvang etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A

Formålet med dette regelverket er å kunne yte nødvendig somatisk helsehjelp til pasienter som ikke har samtykkekompetanse og som motsetter seg helsehjelp.

 

Målet er å yte nødvendig helsehjelp, hindre vesentlig helseskade og å forebygge og avgrense bruken av tvang. Pasient eller nærmeste pårørende kan klage til Fylkesmannen på et vedtak om tvang. Dersom et vedtak varer lenger enn tre måneder skal Fylkesmannen i alle tilfeller vurdere om det fortsatt er behov for helsehjelpen. Vedtak om innlegging og tilbakehold i institusjon eller helsehjelp som varer lenger enn tre måneder, kan bringes inn for retten. Også Fylkesmannens vedtak kan bringes inn for retten dersom helsehjelpen gjelder innlegging og tilbakehold, eller helsehjelpen varer lenger enn tre måneder.

 

Bruk av tvang og makt etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9

Formålet med reglene er å hindre at personer med psykisk utviklingshemming utsetter seg selv eller andre for vesentlig skade og å forebygge og avgrense bruk av tvang og makt. Loven gjelder tvang og makt brukt i forbindelse med at det blir gitt kommunale helse- og omsorgstjenester til personer med psykisk utviklingshemming.

 

Tvang og makt er definert som tiltak som tjenestemottakeren motsetter seg, eller tiltak som er så inngripende at de uansett motstand må regnes som bruk av tvang eller makt. Kommunen plikter å legge til rette for minst mulig bruk av tvang og makt, og før kommunen avgjør at det skal brukes tvang eller makt, skal andre alternativ være utprøvd.

 

Vedtak om planlagt tvangsbruk skal overprøves av Fylkesmannen før tvangstiltakene kan tas i bruk. Kommunen plikter å dokumentere og å melde fra til Fylkesmannen om tilfeller der det er brukt tvang som ikke har vært planlagt, altså skadeavvergende tvangstiltak i nødssituasjoner. Fylkesmannen fører også tilsyn med den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

 

Vedtak og meldinger om tvang skal også sendes til bruker eller pasient, verge, pårørende og spesialisthelsetjenesten. Bruker eller pasient, verge og pårørende kan klage på kommunens beslutning om å bruke ikke-planlagt tvang i nødssituasjoner. Klagen skal sendes til Fylkesmannen. Fylkesmannens vedtak kan påklages til fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. I tilfeller der fylkesnemnda bekrefter vedtaket som det er klaget på, kan bruker eller pasient, verge og pårørende velge å bringe saken inn for tingretten.  

 

Tvang i medhold av psykisk helsevernloven

Regelverket for bruk av tvang innen psykisk helsevern blir regulert av reglene i psykisk helsevernloven og tilhørende forskrift. Det er opprettet særskilte kontrollkommisjoner i hvert fylke som skal se til at praksis er i tråd med loven. Loven regulerer de former for tvang som er særegne for psykisk helsevern: i hovedsak vedtak om oppretting av tvungent psykisk helsevern og vedtak om ulike former for tvangsbehandling – særlig vedtak om tvangsbehandling med legemidler.

 

Det er strenge krav til bruk av tvang i medhold av psykisk helsevernloven. Tvang kan kun brukes der frivillig psykisk helsevern har blitt forsøkt uten at dette har ført fram, eller der det er åpenbart formålsløst å forsøke dette. Det er en forutsetning at pasienten har en alvorlig sinnslidelse og pasienten må i tillegg oppfylle enten behandlingskriteriet eller farekriteriet. Det er dessuten et vilkår at pasienten mangler samtykkekompetanse. Sistnevnte vilkår gjelder så sant det ikke er nærliggende og alvorlig fare for pasientens liv eller andre personers liv eller helse. 

 

Klage på vedtak som gjelder bruk av tvang i medhold av psykisk helsevernloven skal rettes til kontrollkommisjonen. Alle institusjoner innen psykisk helsevern som kan bruke tvang, skal være tilknyttet en kontrollkommisjon. Dersom du ønsker å klage på et vedtak som gjelder tvangsbehandling med legemidler, skal klagen sendes til Fylkesmannen.

 

Bruk av tvang overfor rusmiddelavhengige

Rusmiddelavhengige personer som utsetter sin fysiske eller psykiske helse for fare ved omfattende og vedvarende misbruk av rusmidler, kan legges inn eller holdes tilbake i institusjon mot sin vilje. Andre hjelpetiltak må være vurdert som ikke tilstrekkelige. Lov om helse- og omsorgstjenester, kapittel 10, har regler om vilkår og saksbehandling.

 

Gravide rusmiddelavhengige kan uten eget samtykke tas inn på institusjon og holdes tilbake der i hele svangerskapet hvis rusmiddelmisbruket er av en slik art at det er overveiende sannsynlig at barnet vil bli født med skade, og dersom andre hjelpetiltak ikke er tilstrekkelig. Vedtak om tilbakehold i institusjon skal treffes av Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker.

Jeg forbeholder meg retten til og forsvare meg mot røverstaten Norge med de midler jeg selv finner passende.

Nå er det pina dø nok! Hele livet ødelagt av Nome Kommune og psykopaten Stein Kinserdal.

Lov om psykisk helsevern. Vi repeterer lover og regler for den korrupte Fylkeslegen som nå avsløres i korrupsjon.   "Det er strenge krav til bruk av tvang i medhold av psykisk helsevernloven. Tvang kan kun brukes der frivillig psykisk helsevern har blitt forsøkt uten at dette har ført fram, eller der det er åpenbart formålsløst å forsøke dette. Det er en forutsetning at pasienten har en alvorlig sinnslidelse og pasienten må i tillegg oppfylle enten behandlingskriteriet eller farekriteriet. Det er dessuten et vilkår at pasienten mangler samtykkekompetanse. Sistnevnte vilkår gjelder så sant det ikke er nærliggende og alvorlig fare for pasientens liv eller andre personers liv eller helse".     " DET ER EN FORUTSETNING AT PASIENTEN HAR EN ALVORLIG SINNSLIDELSE "   Nå er jeg spent på hvilke alvorlige sinnslidelser Fylkeslegen og Staten har på meg? Jeg har aldri hatt noe av det som her menes med alvorlig sinnslidelse. Jeg har aldri hatt behov for Statens Psykiatriske helsetilbud. Jeg er et ukjent blad i Norsk Psykiatri. Har ikke Fylkeslegen grunnlag for og bruke tvang på meg i Telemark, så har han selvsagt ikke det i Nederland heller. Jeg var frisk når jeg ble født, men jeg ble dessverre påført den kjente Norske Stats-sykdommen PTSD. I full offentlighet sammenhengene i mange år. Alle vet det i den lille bygda jeg kommer fra med 2000 mennesker.  Norge er en barnemorder Stat som aldri har hvert friskemeldt. De som har fulgt med de siste årene har også fått bekreftet at morder-staten aldri har tenkt å gi seg med sin særegne næringsvirksomhet. Statens barnevern har allerede hatt et opprør mot seg med flere titalls millioner opprørte mennesker ute i gatene i 40 land over hele verden. Tiden sto stille i noen uker helt til Staten kom med sin offisielle uttalelse til verden som ikke blir glemt av Nordmenn med det første:  NORGE HAR VERDENS BESTE BARNEVERN! Det var en nøye planlagt uttalelse basert på en hyklerisk løgn og påfølgende falsk propaganda, etterfulgt av Norgeshistoriens største diplomatiske aktivitet. Politikkerne har brukt flere hundre millioner skattekroner på diplomatisk brannslukning i 40 land. Og det pågår fortsatt. Flere saker ligger også til behandling hos FN domstolene. Norge og Sverige er nå også under spesiell etterforskning av FN for korrupsjon. Det er viktig at landets Redaktører bruker forsidene på det som kommer fra FN. Politikerne motarbeider FN systematisk. Nå må Nordmenn våkne. Ta oppgjøret nå!  LEGG NED STATENS BARNEVERN!! Alle opprørte må få med seg at landets fremste Samfunnsforskere har jobba hard for oss og har et nytt Demokrati-system liggende klart for oss. Hvis vi vil ha det da? Det er etter den Britiske modellen som nå er velutprøvd, velfungerende og veldig populært. Vi blir delt opp i regioner og bestemmer selv om vi vil ha folkevalgte ledere i Regionalt barnevern skjermet mot Staten. Staten skal kun betale regninga. Barna passer vi på selv. DET ER EN MENNESKERETT FOR BARN OG FÅ EN OPPVEKST SKJERMET MOT KORRUPSJON OG FEILKRIMINALISERING AV SINE FORELDRE! Bare ved og innføre og praktisere menneskerettigheter for barn så retter vi opp samfunnet og trygger Staten. En Stat som nå er så korrupt at den er i ferd med og kollapse. Saken er tilstrekkelig opplyst  Hvis ikke vi gjør noe nå så er vi barnemordere alle sammen. Trygghet er frihet, kjemp for tryggheten. Jeg kom litt bort fra saken her men lar det stå siden jeg ikke kan sitte og redigere av praktiske årsaker. Hvis ikke Stortinget v/Kontrollkomiteen, med øyeblikkelig virkning sparker/suspenderer Stein Kinserdal og Jan-arne Hunnestad fra sine stillinger, så holdes nåværende komitee personlig ansvarlig for brudd på Norges Lover og alle hendelser som oppstår/inntreffer  fra nå av.  Stein Kinserdal SKAL!! etterforskes for alle bevislige påstander, inkludert det siste i Nederland høsten 2015 frihetsberøvelse, ( Første dagen i Amsterdam fikk jeg kraftige magesmerter relatert til min Stats påførte sykdom PTSD. og siden jeg vet fra før av hva det fører til så hadde jeg ikke noe valg og måtte trykke på en ambulanseknapp på byens togstasjon. Det var første gang på 53 år at jeg har tilkalt ambulanse til meg selv. I motsettning til Norge så har Nederland et sivilisert normalsamfunn tilpasset den enkelte borger eller samfunnet som helhet. Samtlige 16 mil. Nederlendere fra hele verden bor i et toleranse samfunn der alle har like stor verdi som menneske eller som samfunnsborger. Uheldigvis er jeg født i Norge og ble rutinemessig sjekket opp mot den Norske Ambassaden i Amsterdam. Det førte til at ambulansen skiftet kurs og kjørte meg bokstavelig talt inn på en psykiatrisk klinikk. Tydeligvis etter ordre fra Norske myndigheter. Det har naturligvis sammenheng med at jeg mange ganger i de 6 foregående mnd. tipsa og  anga Stein Kinserdal i sykehussaken i Kristiansund. Jeg skrev at jeg hadde skriftlige beviser på han liggende hos NAV ( Staten ). Jeg skrev også at jeg kunne bevise at han har drevet/driver med grov menneskehandel med små mennesker. 4 forkjellige saker.  Jeg spurte flere ganger om jeg kunne få besøk av 2 etterforskere fra Politiets sikkerhet for og fortelle og forklare alle bevislige sakene jeg har på han. Jeg vet jo som alle andre at Norge er en overkorrupt røverstat, men siden det dreier seg om en morder som sykehusdirektør så hadde jeg et lite håp om å få forklare meg iallefall. Jeg ringte også Jus.Dep. Beredskapsavdeling og oppga personalia og sa: Stein Kinserdal er en morder!  DET HOLDER IKKE KOM MED MER!! Jeg har mange saker på han med skriftlige beviser, kan jeg få møte to etterforskere på Statens hus i Skien? DET HOLDER IKKE! KOM MED MER!! Dere har navnet mitt og samtalen sa jeg. Kom ikke og si at dere ikke har blitt informert. Men med nærmere ettertanke så kom jeg på at Norske politikere og Statsansatte bruker jo ikke Norske sykehus, det har aldri hvert trygt. Nederlendere kan ta en sammenligning med sitt helsevesen. I Norge blir man drept på sykehus, det er kjente saker for den delen av befolkninga som bor ute i distriktene. Er det mulig for en psykopat i Nederland og få seg jobb som sykehusdirektør på et psykiatrisk sykehus uten Helsefaglig utdanning og sluttatest fra siste arbedsgiver? Har Nederland ulovlig frimurermafia som har forpestet all offentlig virksomhet og dukker opp som justisministere osv.  Vet Nederlendere at en av Europas verste røverstater ikke har en eneste politiker som har blitt tatt eller mistenkt for korrupsjon. Ingen andre land kan vise til en slik statistikk. Men de er ikke røvere de er kannibaler det er en vesentlig forskjell. De har null tillit i den Norske befolkninga. Det bør andre land ta med i sin vurdering. Medisinplan fra hemmelige Norske Leger uten grenser. Tvangsmedisinering med dødelig dose Zypreksa 50 mg. daglig i følge medisinplanen, pluss noen medisiner jeg ble nektet opplysninger om. Falsk diagnostisering med hemmelige Norske Leger og deretter oversatt til engelsk. Det er brudd på Helsesamarbeidsavtalen, Europeisk eller internasjonal. Helseopplysninger som følger med pasienten skal være på det språket pasienten kommer til og ikke omvendt. Forsøk på tvangstransport til hemmelig sted i Oslo. Det er ikke mitt distrikt. Det er kjente saker i HelseNorge. Til det korrupte fantepakket på Den Norske Ambassaden i Amsterdam. Dere hjemkalles som alle andre kriminelle diplomater som er avslørt i korrupsjon i andre land. Jeg har betalt skatt på dere i 25 år. Det viktigste dere fortsatt har og gjøre er og bistå Norske Statsborgere som får problemer når de er i utlandet helt uavhengig hvordan problemene har oppstått. Eller har dere blitt så korrupte at dere driter i hvem som betaler lønna deres. Har dere blitt så høye på pæra at dere driter i tolketjeneste for egne landsmenn som havner på sykehus uten og at de klarer og forklare detaljene rundt sin egen sykdom på engelsk, Dere er en skam for nasjonen. Jeg håper barna deres leser dette så de ser hvor simple foreldre de har. Nederlandsk politi sier de leverte passet mitt og bagasjen min på Ambassaden? Hva i helvete har dere gjort med bagasjen min! Jeg håper virkelig at Amsterdamere fantejager dere ut av byen. Og i hvor mange år har dere drevet undergravende virksomhet i landet? Det viser seg at Norge har korrumpert alle land de er i. Hva slags reaksjoner kan vi forvente tro?Hvis dere ikke peller der hjem og forklarer dere for Stortinget nå så bringes saken direkte inn for FN. Til Nederlandske myndigheter. Vurder og utvise den Norske Ambassaden i Amsterdam. Har Norge brutt internasjonale korrupsjonsavtaler så skal saken inn for FN. Korrupsjon dreper oss alle.  Jeg forplikter meg herved til og gi FN alle opplysninger som beviser Norsk korrupsjon i Nederlandsk Helsevesen.

Hvis Helsepersonell i Nederland og Norge vil ha denne saken tilstrekkelig belyst, så har de muligheten til det ved å skaffe flere lesere.

Del over alt. STØTT FN, KLIPP LENKENE!

  Oppdatert 12.05.2018. Det er strenge krav til bruk av tvang i medhold av psykisk helsevernloven. Tvang kan kun brukes der frivillig psykisk helsevern har blitt forsøkt uten at dette har ført fram, eller der det er åpenbart formålsløst å forsøke dette. Det er en forutsetning at pasienten har en alvorlig sinnslidelse og pasienten må i tillegg oppfylle enten behandlingskriteriet eller farekriteriet. Det er dessuten et vilkår at pasienten mangler samtykkekompetanse. Sistnevnte vilkår gjelder så sant det ikke er nærliggende og alvorlig fare for pasientens liv eller andre personers liv eller helse.  Jan-arne Hunnestad. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har forklart deg dette, men du får følge med en gang til. Min befattning med Norsk psykiatri fortoner seg litt anneledes enn det du prøver og gjøre inntrykk av. Men det retter seg nå. Jeg må si jeg er sjokkert over din holdning og medvirkning i en så alvorlig sak. Det første du får fra meg etter at jeg kom tilbake fra Nederland i oktober 2015 etter 5 uker innesperra på klinikk, er en skriftlig beskjed fra meg der jeg gjør deg oppmerksom på at jeg har blitt utsatt for en alvorlig kriminell handling i Nederland. Du unndrar deg og sjekke det du leser. En uke etterpå får du enda en skriftlig beskjed om det samme og at den diagnosen ikke skal legges til mine helseopplysninger. Du lurer ikke engang på hva jeg har blitt utsatt for? Så du gir da ditt bidrag til faenskapen og skriver mer løgn basert på falske opplysninger fra samme sak. ( Rusmiddellidelse, kommer tilbake til ) Med andre ord du sitter med opplysninger lenge før jeg kommer tilbake fra Nederland og du skriver enda? en falsk diagnose basert på falske opplysninger Selv om du vet det ikke er sant så har du tydeligvis ingen psykiske sperrer og skriver ut papirer som du vet folk dør av. Du vet selvsagt at jeg har betalt skatt i 25 år, og du vet selvsagt at jeg har hatt førerkort i 25 år, og du vet selvsagt at jeg ble uføretrygdet for 7 år siden etter en hårreisende trygdesak i 9 år som rystet nesten 1000 offentlige ansatte i Skien sentrum. Mange av dem fikk mentale sammenbrudd av og se på hva slags behandling jeg og fikk i systemet eller av Stein Kinserdal for å være helt korekt. Jeg har ikke hatt behov for og dobbeltsjekke den delen av saken men men jeg vet at en gruppe av dem mottok psykiatrisk krise hjelp antageligvis for å kunne fortsette på jobb. Av den samme Statspsykiateren som ga meg uføretrygd.                                                                                                                                                                    Så til det motsatte er bevist så beskylder jeg deg også for drapsforsøk sammen med Stein Kinserdal. Du er jo førstemann i Telemark som ser at jeg IKKE har hvert innom psykiatrien, og du vet også at jeg ikke er en fare for offentlige ansatte eller andre siden ingen har rapportert om det. Du er forpliktet til å spørre Politiet om jeg har saker eller anmeldelser på meg som, vold, trussler eller truende adferd. Da vet du at jeg aldri har hvert registrert for noen av disse tingene bortsett fra et pubslagsmål for 32 år siden med 500 i bot. Det var også en drittsekk som forhånds dømte meg for fyllekjøring i sin avis Telemarkingen.  Men jeg har flere saker på deg, så du har problemer med rullebladet ditt.         

IKKE SI DET JEG SKULLE SAGT! Hvem tilhører tanken?

Norsk psykiatri må gi alle lidelsespasienter en basal trygghet og et verdig liv med mening.

Svar: Den Schizofrene. Det beste du kan gjøre for de med denne lidelsen er og bygge selvtillit over tid. Og det gjør du ikke alltid med og prate videre på noe han har begynt på. Ved å si noe om hans tema han ikke viste selv, eller noe han mener han skulle til og si så knekker du selvtilliten hans. Og humøret.  (  Ikke stjel tankene mine ). Ofte er det likevel uvesentlige ting.  Si heller helt enig eller det var smart. Godta at de bruker cannabis som medisin. Mange av dem prater ikke med noen uten medisin, og setter ikke i gang med aktiviteter før de har fått medisin. Det er tragisk og en stor skam at staten ikke gir dem boliger med vanlig levekårsstandard. Mange av dem lever som narkorotter og bor i falleferdige rønner., utstøtt av egen familie og misforstått  av samfunnet. Utagerende adferd kommer aldri med cannabisbruk alene. Mange havner rett i psykoser ved bruk av alkohol eller amfetamin.  

Hva må til for å stille diagnosen Schizofren, Det skal vi ta en rask kikk på.

Norge kan aldri få sikker Psykiatri før de erkjenner at cannabis er medisin.

Schizofreni

Skrevet av Psykiater Astrid Nøklebye Heiberg / Sist oppdatert 01. januar 2004

 

Hva er schizofreni?

Schizofreni er en sinnslidelse med en forvirret virkelighetsoppfatning, preget av at tankene stopper opp eller blir uten logisk sammenheng, ofte slik at den schizofrene lager nye, merkelige ord. Den schizofrene forsvinner inn i sin egen verden og trekker seg følelsesmessig tilbake fra omgivelsene. Til å begynne med kan vedkommende ofte virke overfølsom og ta til tårene hele tiden, etterhvert blir han vanskeligere å nå inn til. Ofte utvikles vrangforestillinger og følelsen av at kroppen er forandret og at kroppen påvirkes utenfra slik at man hører stemmer eller ser syner, såkalte hallusinasjonerHva kan øke risikoen for at noen blir schizofrene?

Vi vet ikke sikkert hva schizofreni skyldes, derfor er det vanskelig å si hva som kan øke risikoen. Mye tyder på at mennesker som er spesielt følsomme, sky og innesluttet, kan få utløst schizofreni ved store psykiske påkjenninger. Sykdommen er vanligvis mest aktiv i 20 - 30 års alderen.Hvordan finner legen ut om jeg reagerer schizofrent?

Gjennom samtaler. Det finnes ingen prøver eller andre undersøkelser som viser om man reagerer schizofrent.

Hva er behandlingen for schizofreni?

Først og fremst medisiner,som hjelper med å roe tankene. Ved akutt schizofreni der man er mye plaget med angst og andre akutte, plagsomme symptomer, trenger de fleste en sykehusinnleggelse med et rolig og fredelig liv og noen å snakke med om hvordan de har det.

Ved langvarige, schizofrene reaksjoner trenger man hjelp til mestre hverdagslivets oppgaver og motvirke den passiviteten som preger de fleste. Samtaler med fagfolk er også et viktig ledd i behandlingen. Det er viktig å ikke avslutte et behandlingsopplegg for tidlig, men å holde kontakten med og følge behandlings-opplegget til det helsepersonellet man samarbeider med. Når man først har hatt schizofrene reaksjoner, kan de lett komme tilbake igjen når en møter påkjenninger. Da er det viktig at en oppsøker hjelp raskt, slik at reaksjonene kan stoppes med samtaler og medisiner før en kommer inn i vonde sirkler.

 

Jeg er redd for bivirkningene til medisinene - er de farlige?

De positive virkningene til medisinene er mye størrre enn eventuelle bivirkninger. Noen bivirkninger kan forekomme. Plager disse deg, så snakk med legen om det. Kanskje kan det da være viktig å redusere dosen noe. Men ikke kutt ut medisinene uten å ha snakket med legen din.

Hvor lang tid varer en vanlig sykehusinnleggelse?

Før i tiden ble mange schizofrene på sykehuset resten av livet. Takket være de medisinene vi nå har, vil de fleste kunne greie seg hjemme etter en innleggelse. Varigheten av en slik innleggelse kan man ikke forutsi, det kan være fra noen få uker til flere måneder. Ved utskrivningen er det viktig å følge behandlingsopplegget fra sykehuset.

Hvordan finner legen ut om jeg reagerer schizofrent? Gjennom samtaler. Det finnes ingen prøver eller andre undersøkelser som viser om man reagerer schizofrent

Regelmessige samtaler i 6 mnd.

Hvordan finner legen ut om jeg reagerer schizofrent?

Gjennom samtaler. Det finnes ingen prøver eller andre undersøkelser som viser om man reagerer schizofrent

Her har Hunnestad mye og lære.  Det tar 6 mnd. Minst og stille en slik diagnose.   For 1 år siden sendte jeg brev til Hunnestad om og få kopi av den falske diagnosen fra Nederland på Norsk. Her kan du se svaret.                                                                                                                                                                                    Torsnes, Steffen

on. 07.06.2017, 13:55

Jarle Larsen

Fylkesmannen har mottatt din epostmelding 06.06.2017 (Tittel: Kopi av den falske diagnosen fra Nederland). ( på Norsk )

Du ber bl.a. om «alle dokumenter fra min sak/ankesak ang. uførepensjon».

Fylkesmannen har etter det vi kan se, kun en sak angående førerkort. Dersom du ønsker kopi av saksdokumentene i denne saken, kan du gi beskjed om det direkte til undertegnede.

 Alt de har på meg er en førerkort sak`? Jeg har ikke svarene til Hunnestad her i farta men jeg skriver flere brev og han prøver alle triks han har for og vri seg unna. Til slutt sender han meg 2 A4 ark fra Nederland fortsatt på engelsk.      Jeg hadde bunka her en uke og den var 15 mm tykk. På første side stod det.            Paranoid, schizofren, psykotisk, han prater hele tiden om døden, den siste var litt spesiell da: HAN SIER HAN IKKE ER PSYKOPAT. De 4 siste påstandene her har jeg motbevist med alt det jeg skriver. Paranoid bør de ikke uttale seg noe om. iallefall ikke før de fyller dette  kriteriet:  PTSD. Overlevelsesinstinkt, i kombinasjon med 140 i såkalt inteligens. Men der er de langt unna. Men jeg kan jo uttale meg med et sitat:  "OM JEG ER PARANOID, ER IKKE DET ENSBETYDENE MED AT JEG IKKE ER FORFULGT "    Henrik Ibsen.   Norsk dramatiker og lyriker.                                                   (født 20. mars 1828 i Skien, død 23. mai 1906 i Kristiania) 

 På de to A4 arkene stod det ikke stort, men en T. Sandberg hadde signert på følgende:  Han ankom Sykehuset med innsiden ut på t.skjorten sin? Å hvilken konklusjon har han fått ut av dette? I allefall ikke en diagnose på 100 tettskrevne sider. Men leger som leser dette kan jo vurdere om de er enige med meg som heller hadde foretrukket at det stod:  Han ankom Sykehuset med kraftige magesmerter og blødende gnagesår på bena. Hvis det er klesveien Staten Norge er opptatt av så kan de jo få flere opplysninger:  HAN FORLOT SYKEHUSET I FLYKTNINGE KLÆR, RUNDSTJÅLET AV SINE EGNE.