Røvernytt

..                              Sist oppdatert Søndag.  24.05.2020.                                                  @roovernytt17.com    https://www.roovernytt17.com

I Stein Kinserdal sine fotspor.

Avisa VARDEN i Klostergata Skien.

22.04.2018..   I Stein Kinserdal sine fotspor.  Telemarks avisa Varden har vist samfunnsansvar og avslørt korrupsjonen i Nome Kommune mange ganger. Og takk for det. Vi tar frem to avisartikler fra 1998 der politikerne evaluerer ass. Rådmann Stein Kinserdal og bygge skandalen han la opp til med med 17 millioner i overskridelse.  (korrupsjon) 50% mer enn budsjettert på Kommunens nye eldresenter. Samtidig som han gikk ut offentlig i avisene og skyldte på politikerne. Dette er «attesten» han får av de folkevalgte i Nome før han søker stillingen som sykehusdirektør ved Telemark Sentral Sykehus avd. Psykiatrisk som ligger i Skien. Kommunens befolkning hadde et mareritt med Stein Kinserdal i 12 år og det kom som et sjokk på bygdas befolkning når de fikk se i avisa at han var blitt Sykehusdirektør på psykiatrisk avdeling på TSS, og stedfortredende Sykehus direktør. Skrekkscenarioet var et faktum!   

Formannskapet i Nome slo ring om Rådmann Per Bjørn Solvang.

Sykehus-skrekken ligger som en klam hånd over folket i Nome Kommune.

                                                                  Formannskapet i Nome slo ring om rådmann Per Bjørn Solvang under gårsdagens debatt om Ringsevja-skandalen. Skyteskive for overskridelsene var i første rekke prosjektleder, nemlig tidligere assisterende rådmann Stein Kinserdal, og firmaet Prosjektstyring.                                     -Jeg vil også gi en refs til assisterende rådmann. Det er sterkt beklagelig hvordan han gikk ut i media og skyldte på politikerne. Denne saken vil få konsekvenser for kommunens videre satsing på bygg og anlegg, sa Kyrkjebø. Han var også glad for at saken gikk mot slutten, og innrømmet at prosjektet til tider hadde vært et mareritt. Les hele artikkelen:                          http://www.varden.no/nyheter/slo-ring-om-radmannen-1.812139

Byggherre Stein Kinserdal, overskridelser 17 Millioner. Hoppet over byggemøtene, gikk ut i avisene og la skylda på lokalpolitikerne.

Tyrraniserte 4500 innb. i 12 år. Hadde overskridelser på alle prosjektene sine.

Ville kaste rådmann.  - Med bakgrunn i de klare brudd som har skjedd på kommuneloven og budsjett- og regnskapsforskriftene bør de ansvarlige nok engang vurdere sin stilling, var den klare beskjeden fra Gudmunn Kyrkjebø.             - Jeg synes TVPLs forslag er nesten blodig urettferdig. Det er å sparke noen som ligger nede. Vedkommende som hadde ansvaret for prosjektet, er ikke her lenger. Etter hans tid er prosjektet blitt fulgt opp på en bra måte, sa Sps gruppeleder Jan Thorsen.               Sjokk på sjokk. Les hele artikkelen her:                     www.varden.no/nyheter/tvpl-ville-kaste-radmannen-1.877452

Syk mann. Trollmann uten hokus pokus!

Beryktet Helsediktator sprer frykt!

Telemarkinger ble litt lettet i 2007 da han tok seg jobb i eget hjem fylke og ble Sykehusdirektør i Tønsberg. Men Regjeringens reform psykose har ført til at korrupsjonsbelastede Telemark Fylke sammenslås med Vestfold Fylke.