Røvernytt

..                              Sist oppdatert Søndag.  18.10.2020.                                                  @roovernytt17.com    https://www.roovernytt17.com

NORGE MÅ BLI EN FOREGANGSNASJON MOT KORRUPSJON.

Norge kan bli en foregangsnasjon mot korrupsjon hvis skattebetalerne vil.

Vi kommer nærmere hverandre. Cannabis legalisering fører oss sammen.

Hele det norske moraltyranniet faller med legaliseringen.

BARN SKAL IKKE HA RUSMIDDLER.

Det er kun foreldrekontroll som virker.

Det blir redningen for Norsk barnevern.

Det er en menneskerett for alle barn og ha en mamma enten hun røyker eller ikke.

FOR FØRSTE GANG I NORGE. RETTSSIKKERHET FOR ALLE.

Historisk. Norges Lover med sin unike plassering i Bergen har bevist at de ikke er korrupte.

VI  FÅR SE:

ET NYTT HELSEVESEN FOR ALLE.

Mennesker har aldri vært pakkeløsninger.

ET HELT NYTT PSYKIATRISK HELSEVESEN.

Nåværende er innfisert av korrupsjon og befinner seg på et steinaldernivå.

VI FÅR SE EN BRÅSTOPP FOR " SELVMORDS-EPIDEMIEN " I NORSK PSYKIATRI.

Cannabis legalisering, halverer psykiske lidelser. Det kommer Norge aldri utenom.. Alt korrupt helsepersonell må ta sin hatt å gå.

I NORGE BLIR MAN DREPT PÅ SYKEHUS.

VI FÅR SE AT KORRUPTE POLITIKKERE HAR GITT SITT BIDRAG TIL AT NORGE NÅ HAR FEIL-DIAGNOSTISERT SIN EG

Såkalte " Rusmiddel lidelser."BØR AVDANKA POLITIKERE FÅ STILLINGER SOM FYLKESMENN.

Meningsmåling. 17% JA, og 83% NEI.  343 stemmer.
VI INNFØRER FOLKEHELSE FOR ALLE.

Norge ligger langt bak Nederland.

VI HOLDER IKKE NARKOROTTER LENGER.

Foreningen Tryggere Ruspolitikk. .VI LEGGER HELE RUSPOLITIKKEN RETT PÅ PLASS.

Resursbruken snus og rettes mot voldtekt, voldtekts-epidemien i rusmiljøet osv.

ALLE HAR BLITT LURT!

75% er fornøyd noen uker etter legalisering. Rundt 90% er fornøyd etter 3-5 år.

Ut av skjulet. Man blir ikke dummere av cannabis.

Fordelene for samfunnet inkluderer alle.


. . . . " TRUSSELBILDET ER GRENSELØST."

Vi tar bort et svimlende inntektsgrunnlag for mafia ( godt etablert på grunn av Politiets resursprioritering ), organisert kriminalitet som gjenger osv. Stopp terrorfinanieringen!

. . . . . . KORRUPSJON PÅ SISTE VERSET!

. . . . . . . . . . . . . . Nordmenn lar seg utrydde. Korrupsjon i steden for cannabis.

. . . . . . . . . . . . #CORRUPT TOO.

. .. . . . . . . . .Tabuområder. Det er visse typer yrker ikke dyslektikere kan befatte seg med.

Norway becomes a pioneer country against corruption

Clear message from society.

Warning, Norway is a threat to global security!Er det en bakside?

Det er bare statsansatte som snakker om baksiden. En bakside som ikke vi kjenner oss igjen i eller har hørt om. Det prøves å beskrive en negativ bakside. La oss ta en annen bakside som folk flest her i landet ikke har kjennskap til siden de ikke har hvert der. I for eksempel.  Nederland.  Den positive baksiden. Det er så mye at vi ikke kan begynne og ramse opp det. Men vi kan ta det mest i iøynefallende.  Samfunns-forskjellen på Oslo og Amsterdam. Den er slående.  Hvis du si på dagtid går 2 timer rundt i Oslo sentrum uten å stanse. Du får samtidig beskjed om og telle alle narkorottene du ser.  Ustelte, utslitte, dårlig hygiene, og veldig ofte med den kriminaliserende capsen. Da har du kanskje sett 50 narkorotter. Ta så den samme runda i Amsterdam. Der kan du gå en hel dag uten å se en eneste narkorotte. Hvorfor? Fordi at de ikke er feilkriminalisert. Feilkrimminalisering fører bla. til utenforskap og naturligvis større rusbehov.  

Nederland holder ikke narkorotter! Det er ikke kriminelt og kjøpe seg en kaffe og en joint. Det er snarere tvert i mot ganske hyggelig. En vanlig cannabisbruker i Nederland blir ikke fratatt barnet sitt av den grunn. Det er bare i Norge det!  Så da kan vi tenke oss resten selv. Politiet har innrømt at de nå er landets største leverandør av barneverns saker. Bekymringsmeldinger som fører til omsorgsovertakelser.  Antall omsorgsovertakelser har gått opp med 50% de to siste årene etter at Erna og Bent innførte promillegrensen på cannabis. Nå må Erna Solberg og Bent Høie stilles til ansvar for tragedien. Baksiden av korrupsjon og feilkrimminalisering. Nå må politiet opplyse offentlig at de innstiller cannabisjakten, og slutter å praktisere promillegrense på cannabis. Hvis ikke så kan det fort blir hatopprør. 

 

Tolleransesamfunn.

Coffee shop.Bare digg det.

Feilkrimminalisering og moraltyrrani har ført til at vi har fått et kaldere samfunn. Men det retter seg etter avkriminalisering og legalisering.  Et varmere samfunn må man bare prøve først før man protesterer.  Hva kan vi lære av Nederland.? Det meste. De er ledende i verden med samfunnsforskning for egen befolkning. Ambulansepersonell i Amsterdam er også Politi. Det kommer borgerne til gode på mange  måter ikke minst er det tidsbesparende. Her i distriktet står ambulansen ofte og venter et stykke unna på politibil. Har du dårlig rykte så kjører de ikke helt frem før politiet kommer. Men det er ofte for sent. Noe annet vi bør importere fra Nederland er tolleransesamfunnet hvor lik verdighet er en selvfølge. Lovlig cannabis er også meget integrerende. Og lovlig cannabis er terrorforebyggende. Terror kan ikke ned kjempes uten at den forebygges samtidig. Her er vi langt på overtid.  På høy tid med kaffisjapper her også. J