Røvernytt

..                              Sist oppdatert Søndag.  18.10.2020.                                                  @roovernytt17.com    https://www.roovernytt17.com

NORGE BLE DØMT I STORKAMMER.

Mor ble nektet å treffe sønnen i åtte år – Norge dømt i EMD. meldte NRK da dommen ble offentliggjort 10. september. Dommen ble lest opp i storkammeret i Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) i Strasbourg. 26 saker igjen. Kommer.