Røvernytt

..                              Sist oppdatert Tirsdag.  27.10.2020.                                                  @roovernytt17.com    https://www.roovernytt17.com

TIDEN ER INNE.

Normenn må slutte å kaste barna på bålet.

Bad-Ass. Against The Corruption.2018.Org.Norge. Kampanje.

Samtidig som rundt 200.000 uføre brukere av medisinske cannabis i Norge med ubeskrivelige smerter og lidelser, vantro sitter på 5te året og ser og hører at de ikke kommer til og få medisinen som resten av verden nå får mot de samme sykdommene, så må de i tillegg sitte og se på at kjente kriminelle lobbyister sitter med falsk forskning og påstår at cannabis fremkaller sykdommen i stedet for og lindre den.                                                                                                                                                                                                          Når halvparten av dem vet at de var friske når de ble født og ble uføre før de begynte på skolen,(PTSD.) så stiger hatet mot Staten og disse kriminelle organisasjonene med sugerørene sine i Statskassa. Stortinget driter også en lang mars i disse gruppene. DET HAR VI FÅTT MED OSS. Da er vel Stortinget innforstått med at uføre nå gir blanke faen i hver eneste korrupte jævel på Stortinget.                                                                                                                                                                                                                                                           De har også fått påminnelser fra landets samfunnsforskere i 15 år om at hatet stiger i befolkninga. Siden de driter en lang mars i det også så er det en bekreftelse på at det går under den store posten kalkulert risiko. VI gjør oppmerksom at det er politikerne selv som har feilkalkulert sin egen risiko. Med nei til medisin for sine egne Stats ofre så har de misforstått sin egen situasjon. Men dem om det. Hatet kommer aldri til og stoppe i denne saken.                                                                                                                                Mange uføre som nå har øynet en verdig avslutting på et uverdig liv må innse at de er frastjålet utterliger5 år av det fortape liv eller lurt til og leve disse 5 årene helt unødvendig. Til dere som ikke ser noen annen utvei en og avslutte livet så kan ikke jeg si noe annet enn at dere har min fulle forståelse. Men jeg oppfordrer dere til å vise omtanke for alle de som lever i konstant frykt for korrupsjonen uten å ha mulighet til og gjøre noe med det selv. Skriv en lapp og ta livet av dere en annen plass.  Det er fortsatt en fryd og gjøre noe for andre.                                                                                                                                                                                                                              .

Mina Gerhardsen i ACTIS er Lobbyist./ Williy Pedersen.

Der forskningen taler mot linjen til Actis, blir den underslått eller mistenkeliggjort. Jeg har forsket på rus i 30 år. Actis spør meg aldri om råd.   Jeg får jevnlig forespørsler fra alkoholindustrien. Jeg forstår selvsagt hva de ønsker, men jeg sender over artikler og svarer høflig. En internasjonal bryggeriforening er nå den største lobbyisten i alkoholindustrien. Den har sin plass i vårt system.                                                                                                                                                                                                                                         Mina Gerhardsen er også lobbyist. Informasjon fra bryggeriforeningen minner om det som kommer fra Actis. Actis er også en interesseorganisasjon. Begge prøver å så tvil om forskere og funn som ikke passer til de interessene de er satt til å ivareta. Der forskere vil peke på tvil, vil både Actis og bryggeriforeningen late som om kunnskapen er sikker. I Mina Gerhardsens tilsvar til min kronikk, sier hun at «det er rimelig å vurdere sannsynlighetsovervekt» når det gjelder skader ved cannabis.   Da hun snakket i Folkeopplysningen på NRK var tonen mer kategorisk: «De viktigste konsekvensene er for den psykiske helsen: angst, depresjon, fare for alvorlige ting som psykose og schizofreni». Her var det ikke mange forbehold.   Actis overser kostnadene ved kontrollsystemet Jeg mener kostnadene nyttet til kontrollsystemet hører med i en vurdering av narkotikapolitikken. Actis overser dem alltid. Der forskningen taler mot linjen til Actis, blir den ofte mistenkeliggjort. Finner de et kulepunkt i en plakat fra Kripos som passer dem, tas det derimot med.Det er jo sånn lobbyister jobber, og det er helt greit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Men det er én forskjell mellom alkoholindustrien og Actis. Industrien spør meg av og til om råd. Actis gjør aldri det. Hvor mange er det som får problemer med hasj?   Feiltoker gamle data Mina Gerhardsen later som en om en norsk studie har gitt svar. Men hun støtter seg til snart 30 år gamle australske data, som hun faktisk feiltolker. Fordi det ikke finnes nyere studier?   Jo – det finnes gode, nyere studier fra både USA og Tyskland som viser at sannsynligheten for å bli avhengig av cannabis er mye lavere enn for tobakk og alkohol. Dette passer henne dårligere, det tar hun ikke med. Har vi ikke data fra Norge? Jo, det har vi, men hun bruker dem ikke. Actis tar aldri kontakt med meg Jeg har forsket på temaet i 30 år, de siste 15 som professor ved Universitetet i Oslo, med ansvar for akkurat dette.                                                                                               Vi har fulgt norske ungdommer, vi har data om deres hasjbruk. Jeg har ledet store forskningsprosjekter, med midler fra Norges Forskningsråd. Actis har aldri tatt kontakt. De følger med og vet nok at jeg har publisert 30 artikler om norske ungdommers bruk av hasj i internasjonale tidsskrifter, ti av dem i det aller beste – Addiction.   Jeg har publisert mer om alkohol, deres viktigste tema. Jeg holder ellers foredrag, besøker departementer, politikere tar kontakt. I dag spurte leder i justiskomiteen, Hadia Tajik, om jeg kunne komme til Stortinget for å snakke med henne om veivalg narkotikapolitikken. Det sier jeg selvsagt ja til, det er en glede. De mener nok jeg har «feil agenda»                                                                                                                                                                                                                                                            Men Actis har aldri spurt. Jeg har brukt minst 50 millioner norske skattekroner for å belyse saker de jobber med. Actis får selv store overføringer fra staten. Hvorfor tar de ikke kontakt? Hvorfor er utdatert forskning fra Australia bedre? Mina Gerhardsen gir oss svaret selv, i Stavanger Aftenblad (5. september) i en kritikk av Folkeopplysningen. NRK brukte «et skjevt utvalg av forskere, folk som har en agenda». De mener nok jeg har «feil agenda». Det er i dag to professorer ved Universitetet i Oslo som primært forsker på spørsmål knyttet til rusmidler. Den andre er professor                                                                                                                                      Jørgen Bramness, direktør for Universitetets senter for rus og avhengighetsforskning. Gerhardsen forsøker å mistenkeliggjøre oss Sammen har vi ledet et stort forskningsprosjekt. Han deltok også i Folkeopplysningen. Vi er begge med i det offentlige ordskiftet, som er en viktig del av universitetets mandat. Hvilken «agenda» har vi? Mina Gerhardsen forsøker å mistenkeliggjøre oss.                                                                                                                                                                                            Men min agenda er rett og slett å forske, få funnene publisert i så gode tidsskrifter jeg kan – det borger for kvalitet, og deretter formidle dem, diskutere hva de betyr. Actis og alkoholindustrien har begge en annen agenda. Actis er en interesseorganisasjon. Men den er blitt vevet inn i statsapparatet, fått status som en «nøytral» og «offisiell veileder». Det er organisasjonen ikke.                                                                                                 .                                                                                                                                       Mina Gerhardsen er en lobbyist. Hun har god trening fra Statsministerens kontor og vet hva hun gjør. På de premissene gjør hun en bra jobb.                   .                                                                                                                                                                                                                                                                            Willy Pedersen, professor i sosiologi, Universitetet i Oslo.           .                    .                                                                       

 

Aftenposten 16.09.2016.      https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/4KgBq/Mina-Gerhardsen-i-Actis-er-lobbyist--Willy-Pedersen             


Typiske ACTIS påstander. Punkt 1. Definasjonen på legalisering har gått ut på dato og misbrukes ofte av motstandsbevegelsen til feilinformasjon. Land over store deler av verden legaliserer nå på sin egen måte og de fleste er forskjellige. Det samme gjelder de fleste land i Europa. Danmark går inn for legalisering og der skjer det mye utover høsten.

 

Punkt 2. Antall Stater som har legalisert i USA er 9. I tillegg har 30 Stater legalisert medisinsk cannabis. Føderale myndigheter skal nå legalisere medisinsk over hele USA. I tillegg er det noen Stater som har dekriminalisert.

 

Punkt 3.  Debutalderen har ikke gått ned i de land som har avkriminalisert.

 

Punkt 4. Kun en gedigen bløff. Det kan ikke dokumenteres eller sjekkes.

 

Punkt 5. Det er helt feil men trusselen om tap av retten til førerkort pluss skrekken for Staten har medført at de fleste tenker seg om 2 ganger før de sier ja til at de har brukt hasj. Det er et problem og få folk til og svare på spørreundesøkelser og det viser seg at de ikke svarer sant. Erna Solberg har tvunget den samme idiotiske ordningen på Svenskene som her.

 

Punkt 6. Her må vi se på hvor denne påstanden kommer fra. Den kommer fra korrupsjonen nemlig. Korrupsjonen er avhengig av og ha noen og kriminalisere og straffe for og overleve. Feilkriminalisering oppstår på grunn av økonomiske interesser. Befolkninga i de mest korrupte Statene har mest og tjene på en legalisering. En overkorrupt Stat som Norge har størst utbytte av og legalisere..Korrupsjonen går på helsa løs og en legalisering er kjent for og føre med seg folkehelse, trivsel, og et varmere samfunn. Det er en kjent sak at cannabis legalisering er et kraftig tilbakeslag mot korrupsjon. Spesielt for en Stater som Norge som etter manges mening er helt på randen av noe.                                                                                                                                      For Norge er det en historisk gavepakke.  Personlig tror jeg det kommer til og bli oppfattet som et samfunns fenomen. Spesielt siden cannabis er kjent for og være integrerende også for sårbare grupper som fort faller utenfor. INGEN MÅ TRO AT POLITIKKERNE INTEGRERER FOR OSS.  Det er sjokkerende at ikke redaktørene i landets største avis Aftenposten har oppfattet dette her.  Og en ting til, her er det ikke noe landets fremste samfunnsforskere har oversett. Det kan vi være helt trygge på.                                                                                                                                                                                                          Gjør Norge til et triveligere og tryggere land. Legaliser nå!

 

 


Korrupte landeplager må vel være det verste å møte på når vi endelig får opp den viktigste samfunnssaken i vår tid.

Vi kan ikke avsløre en brøkdel av løgner og bedrag fra denne artisten, men vi tar en del. Vi tar også vandrerhistoriene hun holder liv i.

Jarle Larsen.28.04.2018.. At Mina Gerhardsen og organisasjonen Actis i realiteten er noen landssvikere, skal vi få tilstrekkelig bevist her.  Vi skal også belyse hvorfor det er så viktig for Norge og få legalisert så fort som mulig nå. De som tror at det kun er mas i brukernes egen interesse som er grunnen og  motivasjonen her,  tar skammelig feil. Det er en avgjørende sak for Norge med tanke på utfordringene vi vet kommer.  Det kan i ytterste konsekvens føre  til at vi må avskaffe Norge som selvstendig nasjon. Vi må forholde oss til det vi vet pr. i dag: Terror lar seg ikke nedkjempe uten at den forebygges samtidig. Det er trist og sitte med kunnskapene og løsningene som politikerne også har fått, og fortsatt får hver dag. Men det passer ikke politisk siden den fortsatt sittende Regjeringen har lagt andre planer og allerede brukt milliarder av Kr. på bla. verdens dyreste scanner system ( 3 ganger så dyrt som Nr.2 ). Produsenten opplyser at de har et bra salg til mindre enheter i en del land. De opplyser også at Norge er  eneste land i verden som har gått til innkjøp av full pakke til hele Politistyrken, så Norge troner alene på toppen som storkunde. Vi forfølges og feilkriminaliseres. Veitrafikkloven misbrukes som ruspolitisk virkemiddel for å "prøve og tvinge"og få 1 million av oss skattebetalere til og slutte med hasj uavhengig om vi er medisinbrukere eller ikke.  Denne Regjeringen gir vel blanke F i om 20-30% av brukerne faktisk bruker det av medisinske grunner. Oppegående personer bør se seg rundt, korrupsjonen er synlig.  Korrupte Actis er beryktet blandt folket fra før av.  Propagandaen til FolkeHelse instituttet derimot, er vår tids største overlagte overgrep mot folkehelsa. De tør ikke stå frem alene med bilde engang , men 3 av de mest kriminelle rotter seg sammen om saker som kun er et bedrag mot samfunnet og folkehelsa. Få sparka de ut av staten! Vi skal ikke så langt tilbake i historien for fastslå at slike kvakksalvere ble brent levende. Vi skal ta en "Vandrer historie" der FHI og Actis er "ordrett" helt enige , og der de har brukt propagandaen for alt det den er verdt. Her har de i 4 år  sammenhengene svidd av mange millioner skattekroner kun for og bedra oss. Selv om de tilbakevises med dokumentasjon fra hele verden av tusenvis av Norske skattebetalere, journalister, forskere og professorer. Brorparten av oss vet at de bløffer siden vi er brukere, tidligere brukere, eller våre familiemedlemmer, venner, naboer og arbeidskoleger tar seg en blås eller en Brownies når det passer dem. Påstanden til verdens verste FolkeHelse Institutt lyder som følgende: CANNABIS ER ET SVÆRT FARLIG NARKOTISK MIDDEL SOM FREMKALLER PSYKOSER OG SJOKK TILSTANDER.  HYKLERE!  Her er det korrupte Statsansatte i FHI som kommer med sjokkpåstander. Dok. nederst i stykket. De beskriver noe som aldri har hørt til i virkeligheten, men som noen faktisk tror på. Alternativet er og tro det vi andre vet. Statsansatte i Folkehelsa er korrupte. DE HAR FÅTT SIN LØNN!!        

Forbud, straffeforfølgelse, feilkriminalisering, manglende informasjon fra Staten , har ført til forbuds-skapte brukerfeil.

Sannhetens øyeblikk.

For 6-7 år siden fikk vi ( «Folkehelsa» ) den første sanne opplysningen om cannabis på en NRK Radiokanal. Den kom midt i nyhetene, og ble fremført klart og tydelig som en folkeopplysning til oss, og folkehelsa vår.  Ordrett er det nok ikke men innholdet kan vi referere.  Det var en lege, lungespesialist ivrig og litt preget av den svært viktige helseopplysningen han hadde og komme  med. Han henvendte seg til de som røkte hasj og til de som kom til å gjøre det en eller annen gang. De aller fleste i Norge gjør en stor tabbe ved å røyke slik som de gjør. Forskjellige piper og diverse brukerutstyr i kombinasjon med maximal inhalering og å holde pusten lengst mulig, er 20 ganger farligere enn en joint som røykes som en helt vanlig røyk.  Virkningen av cannabis blir den samme av en joint som et mega trekk av ei pipe eller en 1 ½ liters brusflaske, sa han med stor selvsikkerhet. Han advarte hasjbrukere og sa at det er flere titalls ganger større fare for kreft, kols og andre lungesykdommer ved  en slik feilbruk. Han sa at virkningsgraden av cannabis har sammenheng med mengden av virkestoffet og rusmiddelet nikotin. Han sa at mange førstegangsbrukere som fikk beskjed om og presse inn 1 ½ liter tykk røyk fra ei brusflaske oppi ei vannbøtte kunne få seg et ubehagelig sjokk i de neste sekundene. Nemlig NIKOTINSJOKK! Selv om det ikke hadde hvert hasj i blandinga hadde de likevel fått nikotinsjokk. Det risikerer man å få ved slik bruk etter 2 til 10 sekunder selv om man er stor røyker fra før av. Det føles svært ubehagelig,, og kommer som sjokkhodepine, kvalme, svimmelhet og kan føles ut som man er i grenseland til å kaste opp eller svime av. Andre feilbruks metoder som sprenger lungene er bruk av frostpipe. Pipa inneholder et kammer av frostvæske som på bil. Pipa kjøles ned i fryseren til 25 minusgrader, og røyken går i egne kanaler og holder 25 minus ( krymper lufta ) rett ned i lungene som holder 37 varmegrader  ( og ekspanderer luftmengden med 10-12% samtidig med at man holder pusten ). Tilbake til Legen på nyhetene som sier at virkningene av nikotin kommer umiddelbart, og virkningen av hasjen kommer gradvis etter 2 til 5 minutter. Legen sa ikke et eneste nedlatende ord som rusmisbrukere osv. Han var ikke fra FHI som er rette instans, men opplyste at han var medlem av Den Norske Legeforening. Beviset på at han drev viktig folkeopplysning kom en time etterpå, da var innslaget fjernet fra NRK. Til sammenligning kan vi opplyse om at feilinformasjon og skrekkpropaganda følger nyhetene time for time på alle kanalene. Det er viktig og ikke stole på NRK. Det er det eneste de like partiene aldri blir enige om:  FORHANDLINGENE OM NRK!  Det er kun forbudspolitikk,  korrupsjon, falsk propaganda og hard håndhevelse som fører til feil bruk. Det er en kjent sak over hele verden, og det er udiskutabelt.  Psykoser/siczofreni  av hasj er rett og slett en stor bløff. Verdensledende på cannabisforskning er Nederlandske Bedrocan.  De sier offentlig i en Dansk avis:  «10 års forskning på medisinsk cannabis viser at det er ingen kjente tilfeller i Nederland der cannabis har ført til psykose». Fra 70 tallet har vi i Norge steget fra 200.000 brukere til nå i overkant av en million cannabisbrukere. Psykosestatistikkene har gått ned, og det kan fortsatt ikke dokumenteres at cannabis/psykoser har noen sammenheng. Over halvparten av Oslos befolkning har brukt cannabis mer enn 2 ganger. De er fortsatt psykosefrie skattebetalere.  Politikernes reform-psykose derimot raserer nå hele landet. Den viktigste oppgaven Politiet hadde i distriktene var og skjerme innbyggerne mot korrupsjon. Det er det slutt på nå. Vi er selvutryddende Nordmenn som har blitt lurt til å tro at vi er rike. Halvparten av oss vil ikke høre på at Norge kun er en korrupt røverstat.  Røvernytt mener vi bør opplyse verden, før verden opplyser oss.  STØTT FN! KLIPP LENKENE!        


Hva er det som gjør at enkelte oppfatter seg selv som eksperter innenfor felt som de åpenbart har svært begrenset kunnskap om?

Sannheten skal frem.

Ekspertene i FHI benekter at alkohol er psykose fremkallende?? FHI klarer aldri og lyve seg unna det de har påført  Folkehelsa vår. Dette årets politiker avsløring. Stortingets Helse og omsorgskomite følger ikke verdensutviklingen.  "Gribber viser aldri omsorg". Det kommer mer om Actis.  Under denne overskriften skal vi også ta Professor og rusforsker Jørgen Bramness under lupen. Han har hatt den samme muligheten som sine kollegaer til å ta en helomvending for samfunnet. Men det har han ikke gjordt. Det betyr at han får litt av en jobb med og slette all feilinformasjon han har skrevet om cannabis inn i Tidsskrifter og bøker som bla. Norsk Helseleksikon.  Da får han tåle og høre sannheten offentlig. 


Helseministeren har doblet antallet barnerøversaker på 2 ((to)) år. Kan det utløse hatopprøret?

Landets Helseminister er en korrupt løgnhals. Det får vi nå se.

08.06.2018. Kommer et hatopprør fra hele verden?? Muligheten er absolutt til stede.

BBC DOKUMENTAR: NORGE,S SKJULTE SKANDALE.

Oppdatering. 26.08.2018. Jarle Larsen.           

 

BBC World News/Dagbladet. 07.08.2018. Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland takket nylig nei til å snakke til verden om norsk barnevern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       BBC World News er en av verdens største kringkastere, og sender for tida en kritisk dokumentar om deler av det norske barnevernet. Dette føyer seg inn i rekken av ytterst kritiske blikk på det norske barnevernet fra utenlandske medier og myndigheter. BBCs dokumentar, laget av den kjente dokumentaristen Tim Whewell, er av det jeg har sett det desidert mest seriøse og saklige innspillet i denne flommen av kritikk. Likevel, også hans dokumentar baserer seg på enkeltsaker og enkeltpersoners feilgrep, og er ikke en omtale av systemet som helhet.                                    .                           . ..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Les resten i Dagbladet her: https://www.dagbladet.no/kultur/dette-burde-du-sagt-til-bbc-helleland/70077806                                                                             .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Europeiske aviser se:                                                    .                            .             . https://www.bbc.co.uk/news/resources/idt-sh/norways_hidden_scandal                                                                                  . . .  .                                                                                                                                  .                                                                                                                                                                                                                                                                                  https://www.hlavnespravy.sk/norsky-ludskopravny-aktivista-otvorene-kritizuje-barnevernet-najhorsie-obchodovania-ludmi-ake-mozno-vobec-pomysliet-pachame-ovela-vacsi-zlocin-nez-pocas-2-svetovej-vojny/1491384  .                                                                                                                                                                                                                                                                                        https://evz.ro/sustinut-abuzuri-pedofil-barnevernet.html                                   ..