Røvernytt

..                              Sist oppdatert Søndag.  18.10.2020.                                                  @roovernytt17.com    https://www.roovernytt17.com

Sandra Bruflot. Ledelse på gang i Unge høyre.

Vi håper det er siste gangen vi ikke går til valg på cannabis legalisering.

Her må vi starte med og si takk til Unge høyre for sin måte og vise  medfølelse med landets befolkning. Det varmer.

Unge høyre støtter medisinsk cannabis. Rundt 90% av befolkningen støtter medisinsk cannabis.

Det hadde selvfølgelig vært kjærkomment og fått et stort og styrekraftig parti og slutt på uansvarlig vinglepolitikk for en stund. Jeg er ikke politisk engasjert men jeg støtter Unge høyres narkotikapolitikk og oppfordrer alle andre til og gjøre det samme.

Fra svart lykkesamfunn til grønt velvære samfunn.

Erna har gjort nokk!

 

Det er imiddlertid en liten hake her som ikke er så store utfordringen viktigheten tatt i betraktning.

Erna har gjentatte ganger hevdet at cannabis ikke blir lovlig så lenge hun er Statsminister?? Det er slettes ikke riktig om hun skulle få nye 4 år. Erna må si klart ifra før ferien at hun støtter Unge høyres narkotikapolitikk. Hun må gjerne overse dette men da har prosessen som fjerner Erna for godt startet. Det er ikke vår oppgave og begrense ringvirkningene av en slik auksjon nasjonalt og/eller internasjonalt om det skulle vise seg at vi tok litt for hardt i                                                            .                                                   Fjern Erna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Med vennlig hilsen Jarle Larsen. Medisinsk bruker med sykdommer Kronisk PTSD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et stort framskritt for folkehelsa.

Vil avkriminalisere alle rusmidler og strippe Politiet for fullmakter.

Skien 19.12.2019. Jarle Larsen.

Det er overskriften til Nettavisen samtidig som en ny rusreform ser dagens lys.

Avkriminalisering av alle rusmidler i en vending kom overaskende på de fleste vil vi tro. Det er kort sagt betryggende å høre og det begynner faktisk og ligne på noe fornuftig.

Turid Skei Grande var tidlig ute og omfavnet rusreformen som kan bli redningen for Venstre sin vedvarende slosskamp mot sperregrensa. Unge Venstre gjorde sitt beste skolevalg noensinne.

"-Dette vil bli den viktigste sosialpolitiske reformen i moderne norsk historie ", sier hun.

 

 

 

-Dette vil bli den viktigste sosialpolitiske reformen i moderne norsk historie sier Turid Skei Grande.

Nå må cannabis legaliseres.

Partileder i Venstre, Trine Skei Grande, mener forslaget er et historisk vannskille for norsk ruspolitikk.

– I dag starter en ny æra for norsk ruspolitikk. Å straffe rusavhengige fører ingenting godt med seg. Nå må vi heller rette innsatsen mot helsehjelp for de som trenger det, sier Grande til Nettavisen.

Hun retter samtidig en kraftig pekefinger mot det eksisterende lovverket.

– Dette er spikeren i kista for mange tiår med mislykket bruk av straff og sanksjoner, sier Grande.

 

Rusreformsutvalget foreslår å avkriminalisere alle rusmidler og erstatte straff med obligatorisk oppmøte hos en kommunal rådgivningstjeneste.

Rusreformutvalget sitt forslag betyr en kraftig innskrenking av politiets fullmakter, som ikke lenger vil ha anledning til å gjennomføre husransakelser eller strippe mobiltelefoner kun basert på mistanke om bruk av ulovlige rusmidler.

Tallrekka til venstre er politisk fastsatt. Det blir lov og eie, bruke, oppbevare og frakte inntil 15 gram cannabis. I Canada har ingen lov og røyke i bilen og cannabis som skal fraktes med bil skal oppbevares i kofferten på bilen.


Seks av ti leger i primærpleie mener at medisinsk cannabis er et "legitimt" terapeutisk alternativ.

. I følge en ny studie - med tittelen,  En undersøkelse av holdninger, tro og kunnskap om medisinsk cannabis blant leverandører av primærpleie.

Ny studie fra USA.

Røvernytt 10.12.2019.  Jarle Larsen.

Seks av ti leger i primærpleie mener at medisinsk cannabis er et "legitimt" terapeutisk alternativ. I følge en ny studie - med tittelen En undersøkelse av holdninger, tro og kunnskap om medisinsk cannabis blant leverandører av primærpleie. Studien ble publisert i tidsskriftet BMC Family Practice.

Studien konkluderer med: ”Tilbyderne mener generelt at medisinsk cannabis er en legitim medisinsk terapi. Det finnes betydelige muligheter til å: 1) lukke kunnskapshull for klinikere gjennom innsamling og formidling av informasjon om effektiviteten av medisinsk cannabis for tilstandskvalifiserende forhold; 2) lindre bekymringer rundt legemiddelinteraksjoner ved å utforske mulighetene for informasjonsdeling mellom dispensaries og tradisjonell medisinsk praksis; og 3) utvide kunnskapsbasen om hvordan medisinsk cannabis påvirker pasientens QOL (livskvalitet). ”

 

Et sammendrag av studien kan du se her: 

Bakgrunn.

Helsepersonell leverer en kritisk rolle i å lette pasientens tilgang til medisinsk cannabis. Tidligere undersøkelser antyder imidlertid at bare et mindretall av tilbydere mener at medisinsk cannabis gir pasienter fordeler. Nylig har det dukket opp betydelig ny kunnskap om potensielle fordeler og skader ved medisinsk cannabis. Å forstå aktuelle holdninger og oppfatninger fra tilbydere kan gi innsikt i de pågående utfordringene de står overfor når statene utvider tilgangen til medisinsk cannabis.

Metoder.

Vi gjennomførte en elektronisk undersøkelse av leverandører av primæromsorg i et stort Minnesota-basert helsevesen mellom 23. januar og 5. februar 2018. Vi innhentet informasjon om leverandørens egenskaper, holdninger og oppfatninger om medisinsk cannabis, leverandørens komfortnivå i å svare på pasientspørsmål om medisinsk cannabis , og om tilbydere var interessert i å motta tilleggsutdanning.

Resultater.

62 tilbydere gjennomførte undersøkelsen (svarprosent 31%; 62/199). Syttiseks prosent av de spurte var leger og gjennomsnittsalderen var 46,3 år. Et flertall av tilbydere mente (“sterkt enig” eller “noe enig”) at medisinsk cannabis var en legitim medisinsk terapi (58,1%) og 38,7% mente at tilbydere burde tilby pasienter for å håndtere medisinske forhold. Et flertall (> 50%) av leverandørene mente at medisinsk cannabis var nyttig for å behandle de kvalifiserte medisinske tilstandene kreft, terminal sykdom og utøvende smerter. Et flertall av leverandørene visste ikke om medisinsk cannabis var effektivt for å håndtere nesten halvparten av de andre statlige utpekte kvalifiserende medisinske forhold. Få trodde at medisinsk cannabis forbedret livskvalitetsdomener. Over en tredjedel av leverandørene mente at medisinsk cannabis hadde interaksjon med medisinsk behandling. Halvparten av tilbydere var ikke klare til eller ønsket ikke å svare på spørsmål om pasient om medisinsk cannabis, og flertallet av tilbydere ønsket å lære mer om det.

Konklusjoner.

Helsepersonell mener generelt at medisinsk cannabis er en legitim medisinsk terapi. Tilbyderens kunnskapshull om effektiviteten av medisinsk cannabis for statlige utpekte kvalifiserende betingelser må adresseres, og nøyaktig informasjon om potensialet for medikamentinteraksjoner må formidles for å løse leverandørens bekymringer. Data om klinisk utprøving om hvordan medisinsk cannabis forbedrer pasientens livskvalitetsdomener er sårt behov, da denne informasjonen kan påvirke klinisk beslutningstaking.

Leger, Helsepersonell, og andre interesserte kan se studien publisert i tidsskriftet, BMC Family Practice.

 

 

QQQQQ

Fikk 90 dagers amnesty.

Enstemmig vedtak.

Lovgivende myndigheter i Thailand stemte i Desember for en lovendring som innebærer at man kan få lisens for salg av marihuana og kratom til medisinsk bruk, nærmere bestemt som smertestillende middel og stimulant.

Lovendringen fikk 166 stemmer for og ingen stemmer mot, mens 13 representanter avsto fra å stemme i saken. Disse stemmetallene er ikke tilfeldige. Det er Representantene sin måte å vise medfølelse med egen befolkning. Flere Amerikanske Stater gjør det samme. Enstemmige vedtak.

Thailand blir første land i Sørøst-Asia til å legalisere noen form for bruken av marihuana, men nabolandet Malaysia vurderer å gjøre samme endring i sin narkotikalov.

Det vil bli gitt lisenser til å dyrke marihuana og utvikle produkter, blant annet oljer og smertestillende medikamenter. Større farmer kan dyrke marihuana, som skal selges til en statlig innkjøpsorganisasjon og skattlegges.

Ifølge Bhumjaithais analyser kan bønder tjene rundt 170.000 kroner i året på marihuanaavlinger. Det ble innført 90 dagers amnesti tidligere i år hvor brukere som benyttet marihuana av medisinske årsaker, kunne registrere seg.

– Cannabis vinner overalt. Det er et tidsspørsmål før vi ser det samme i Asia, sier Viki Vaurora i The Great Legalisation Movement i en kommentar i «The Asian Cannabis Report», som ble lagt frem nylig.

3 nederste avsnitt utdrag fra DN. Artikkelen kan sees i sin helhet her.

 

QQQQQ

Fremkaller ikke psykose hos ungdom.

Historiene om at ungdom havner i psykose av cannabis er nå tilbakevist en gang for alle ifølge en helt ny studie publisert i tidsskriftet Adicciones, og publisert på nettet av US NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH.

Nå må Jørgen Bramness og resten av lobbyistene våkne og slutte med det psykose sludderet. Slette gamle røverhistorier Jørgen Bramness.

"Formålet med denne studien var å analysere forholdet mellom psykotiske opplevelser og cannabisbruk i et representativt utvalg av ungdommer fra den generelle befolkningen", sier studiens abstrakte. "I alt deltok 1,588 studenter (M = 16,13 år, SD = 1,36), 739 menn (46,5%), valgt ved stratifisert tilfeldig prøvetaking av konglomerater fra 98 klasser i 34 skoler.

For studien utforsket forskere ved Universitetet i La Rioja i Spania forholdet mellom psykotiske opplevelser og cannabisbruk i et representativt utvalg av over 1500 spanske ungdommer.

Ifølge NORML rapporterte de at først identifiserte foreninger mellom cannabisbruk og psykose ikke lenger var tilstede når forskerne kontrollerte for å forstyrre variabler, som sosioøkonomisk status, alkoholbruk, tobakksrøyking og comorbid psykopatologi. Forfatterne konkluderte med at "i denne studien ble det funnet at etter å ha kontrollert effekten av de flere relevante ko-variablene, var bruken av cannabis ikke relatert til frekvensen og plassen forbundet med psykotiske erfaringer rapportert av ungdom. ... Disse resultatene antyder at forholdet mellom psykotiske opplevelser og cannabis er komplekse og formidlet av relevante variabler. "

Fullstendig abstrakt av studien finner du nedenfor:

"Formålet med denne studien var å analysere forholdet mellom psykotiske opplevelser og cannabisbruk i et representativt utvalg av ungdommer fra den generelle befolkningen", sier studiens abstrakte. "I alt deltok 1,588 studenter (M = 16,13 år, SD = 1,36), 739 menn (46,5%), valgt ved stratifisert tilfeldig prøvetaking av konglomerater fra 98 klasser i 34 skoler. For studien utforsket forskere ved Universitetet i La Rioja i Spania forholdet mellom psykotiske opplevelser og cannabisbruk i et representativt utvalg av over 1500 spanske ungdommer.

Ifølge NORML rapporterte de at først identifiserte foreninger mellom cannabisbruk og psykose ikke lenger var tilstede når forskerne kontrollerte for å forstyrre variabler, som sosioøkonomisk status, alkoholbruk, tobakksrøyking og comorbid psykopatologi.

Forfatterne konkluderte med at "i denne studien ble det funnet at etter å ha kontrollert effekten av de flere relevante ko-variablene, var bruken av cannabis ikke relatert til frekvensen og plassen forbundet med psykotiske erfaringer rapportert av ungdom. ... Disse resultatene antyder at forholdet mellom psykotiske opplevelser og cannabis er komplekse og formidlet av relevante variabler. "

Fullstendig abstrakt av studien finner du nedenfor.

Formålet med denne studien var å analysere forholdet mellom psykotiske opplevelser og cannabisbruk i et representativt utvalg av ungdommer fra den generelle befolkningen. Totalt deltok 1,588 studenter (M = 16,13 år, SD = 1,36), 739 menn (46,5%), valgt ved stratifisert tilfeldig prøvetaking av konglomerater fra 98 klasser i 34 skoler. Instrumenter som ble brukt var Prodromal Questionnaire-Brief, styrken og vanskelighetsspørsmålet, spørreskjemaet for modifisert stoffbruk, Penn Matrix Reasoning Test, Family Affluence Scale-II og Oviedo Infrequency Scale. Resultatene viste at en prosentandel av ungdommene rapporterte psykotisk-lignende erfaringer og / eller bruk av cannabis. Før man kontrollerer flere forstyrrelser (kjønn, alder, sosioøkonomisk nivå, røyking, bruk av alkohol, følelsesmessige og atferdsproblemer, og IQ), var cannabisbruk forbundet med psykotisk-lignende opplevelser. Etter justering for confounders, ble psykotisk-lignende erfaringer ikke sett å være forbundet med bruk av cannabis. Mediasjonsanalyser viste at emosjonelle og atferdsproblemer medierer forholdet mellom cannabisbruk og risiko for psykose. Det ser ut til at når effekten av flere confounding-variabler styres for, øker bruken av cannabis risikoen for comorbid psykopatologi, og dette øker igjen risikoen for psykose. Disse resultatene antyder at forholdet mellom psykotiske opplevelser og cannabis er komplekse og formidlet av relevante variabler. Videre studier bør undersøke dette forholdet i oppfølgingsstudier og genmiljødesign. Etter justering for confounders, ble psykotisk-lignende erfaringer ikke sett å være forbundet med bruk av

Cannabisbasert terapi er den beste medisinske behandlingsform mot helseskadelig, farlig, og overdoserelatert rusavhengighet.

 

EN mann er nok!                                                                                                              Canada har nå fått en nyutdannet Cannabis Professor som mener han har løsningen på opioid-krisen. Og det tror vi han på siden vi har noen kunnskaper der selv. Lovlig cannabis er nøkkelen, først da er det mulig.                                                                       .

Opidiod-krisen på det Amerikanske kontinentet, er like kritisk i Canada som i USA (og også i Norge og Europa etter min mening). Canada skiller seg ut fra de andre Nasjonal forsamlingene ved at de har tatt forskning til etteretning og gitt opidiod-krisen full prioritet. . Vi kan nærmest konkludere med at Canada vil lykkes med sin opioid-krise.. Vi kan slå fast at i 2019 er det fortsatt himmelvid forskjell på nasjonalforsamlinger i den industrialiserte vestlige verden. Noen er en skam for verden og menneskeheten som sådan.

 

The University of British Colombia har skapt et nytt professorat for å studere den mulige rollen som marihuana har for å behandle opioidavhengighet, et trekk som fakultetets medlemmer sier, vil begynne å fylle et cannabisforskningsgap. 

Epidemiolog, forsker, og Ass. Professor i rusrelatert HIV-smitte,    Dr. MJ Milloy er uteksaminert som canopy growth professor i cannabis vitenskap ved det samme universitetet. 

 

Ledelsen av innsatsen for å takle opioid overdose-krisen vil være MJ Milloy, PhD, UBCs første Canopy Growth Professor of Cannabis Science.

 

 

 

 

 

" I utgangspunktet vil professoratet lede kliniske forsøk på hvordan cannabisbasert terapi kan hjelpe de som har opioidbruks forstyrrelser, til å fortsette sin planlagte behandling."

Epidemiolog, forsker, og Ass. Professor i rusrelatert HIV-smitte, Dr. MJ Milloy er utnevnt som canopy growth professor i cannabis vitenskap ved University of British Colombia (UBC).

" Kliniske forsøk på å undersøke hvordan cannabis best kan brukes til å hjelpe personer med opioidforstyrrelser, og for å få dem til å holde seg til sine behandlingsplaner, vil tjene som utgangspunkt for den ny utdannede cannabis professoren fra The University of British Columbia."

Hele artikkelen kan sees her.