Cannabisbasert terapi er den beste medisinske behandlingsform mot helseskadelig, farlig, og overdoserelatert rusavhengighet.

 

EN mann er nok!                                                                                                                     Canada har nå, etter flere års leveringstid, fått overlevert sitt spesialvåpen i kampen mot opidiod-krisen som SKAL vinnes for en hver pris.    .                                                                       ..

 

Opidiod-krisen på det Amerikanske kontinentet, er like kritisk i Canada som i USA (og også i Norge og Europa etter min mening). Canada skiller seg ut fra de andre forsamlingene ved at de har tatt forskning til etteretning og gitt opidiod-krisen full prioritet. Dette er forskning som en stor del av befolkninga her i landet har kjent til i mange år også, uten å bli hørt. Vi kan konkludere med at Canada vil lykkes for sin befolkning som de har ansvaret for. Som vi nå erfarer så er det anno 2018 fortsatt himmelvid forskjell på nasjonalforsamlinger i den industrialiserte vestlige verden. Noen er en skam for verden og menneskeheten som sådan.

 

The University of British Colombia har skapt et nytt professorat for å studere den mulige rollen som marihuana har for å behandle opioidavhengighet, et trekk som fakultetets medlemmer sier, vil begynne å fylle et cannabisforskningsgap.  .                                                                                             Epidemiolog, forsker, og Ass. Professor i rusrelatert HIV-smitte, Dr. MJ Milloy er uteksaminert som canopy growth professor i cannabis vitenskap ved det samme universitetet. 

 

Ledelsen av innsatsen for å takle opioid overdose-krisen vil være MJ Milloy, PhD, UBCs første Canopy Growth Professor of Cannabis Science.

 

 

 

 

 

" I utgangspunktet vil professoratet lede kliniske forsøk på hvordan cannabisbasert terapi kan hjelpe de som har opioidbruks forstyrrelser, til å fortsette sin planlagte behandling."

Epidemiolog, forsker, og Ass. Professor i rusrelatert HIV-smitte, Dr. MJ Milloy er utnevnt som canopy growth professor i cannabis vitenskap ved University of British Colombia (UBC).

" Kliniske forsøk på å undersøke hvordan cannabis best kan brukes til å hjelpe personer med opioidforstyrrelser, og for å få dem til å holde seg til sine behandlingsplaner, vil tjene som utgangspunkt for den ny utdannede cannabis professoren fra The University of British Columbia."

Hele artikkelen kan sees her.