Cannabisbasert terapi er den beste medisinske behandlingsform mot helseskadelig, farlig, og overdoserelatert rusavhengighet.

 

EN mann er nok!                                                                                                              Canada har nå fått en nyutdannet Cannabis Professor som mener han har løsningen på opioid-krisen. Og det tror vi han på siden vi har noen kunnskaper der selv. Lovlig cannabis er nøkkelen, først da er det mulig.                                                                       .

Opidiod-krisen på det Amerikanske kontinentet, er like kritisk i Canada som i USA (og også i Norge og Europa etter min mening). Canada skiller seg ut fra de andre Nasjonal forsamlingene ved at de har tatt forskning til etteretning og gitt opidiod-krisen full prioritet. . Vi kan nærmest konkludere med at Canada vil lykkes med sin opioid-krise.. Vi kan slå fast at i 2019 er det fortsatt himmelvid forskjell på nasjonalforsamlinger i den industrialiserte vestlige verden. Noen er en skam for verden og menneskeheten som sådan.

 

The University of British Colombia har skapt et nytt professorat for å studere den mulige rollen som marihuana har for å behandle opioidavhengighet, et trekk som fakultetets medlemmer sier, vil begynne å fylle et cannabisforskningsgap. 

Epidemiolog, forsker, og Ass. Professor i rusrelatert HIV-smitte,    Dr. MJ Milloy er uteksaminert som canopy growth professor i cannabis vitenskap ved det samme universitetet. 

 

Ledelsen av innsatsen for å takle opioid overdose-krisen vil være MJ Milloy, PhD, UBCs første Canopy Growth Professor of Cannabis Science.

 

 

 

 

 

" I utgangspunktet vil professoratet lede kliniske forsøk på hvordan cannabisbasert terapi kan hjelpe de som har opioidbruks forstyrrelser, til å fortsette sin planlagte behandling."

Epidemiolog, forsker, og Ass. Professor i rusrelatert HIV-smitte, Dr. MJ Milloy er utnevnt som canopy growth professor i cannabis vitenskap ved University of British Colombia (UBC).

" Kliniske forsøk på å undersøke hvordan cannabis best kan brukes til å hjelpe personer med opioidforstyrrelser, og for å få dem til å holde seg til sine behandlingsplaner, vil tjene som utgangspunkt for den ny utdannede cannabis professoren fra The University of British Columbia."

Hele artikkelen kan sees her.