Røvernytt

..                              Sist oppdatert:  Torsdag  05.12.2019.                                                  @roovernytt17.com    https://www.roovernytt17.com

Det grønne eventyret er i gang.

Enstemmig vedtak.

Lovgivende myndigheter i Thailand stemte i Desember for en lovendring som innebærer at man kan få lisens for salg av marihuana og kratom til medisinsk bruk, nærmere bestemt som smertestillende middel og stimulant.

Fikk 90 dagers amnesty.

Lovendringen fikk 166 stemmer for og ingen stemmer mot, mens 13 representanter avsto fra å stemme i saken. Disse stemmetallene er ikke tilfeldige. Det er Representantene sin måte å vise medfølelse med egen befolkning. Flere Amerikanske Stater gjør det samme. Enstemmige vedtak.

Thailand blir første land i Sørøst-Asia til å legalisere noen form for bruken av marihuana, men nabolandet Malaysia vurderer å gjøre samme endring i sin narkotikalov.

Det vil bli gitt lisenser til å dyrke marihuana og utvikle produkter, blant annet oljer og smertestillende medikamenter. Større farmer kan dyrke marihuana, som skal selges til en statlig innkjøpsorganisasjon og skattlegges.

Ifølge Bhumjaithais analyser kan bønder tjene rundt 170.000 kroner i året på marihuanaavlinger. Det ble innført 90 dagers amnesti tidligere i år hvor brukere som benyttet marihuana av medisinske årsaker, kunne registrere seg.

– Cannabis vinner overalt. Det er et tidsspørsmål før vi ser det samme i Asia, sier Viki Vaurora i The Great Legalisation Movement i en kommentar i «The Asian Cannabis Report», som ble lagt frem nylig.

3 nederste avsnitt utdrag fra DN. Artikkelen kan sees i sin helhet her.

 

QQQQQ

Fremkaller ikke psykose hos ungdom.

Historiene om at ungdom havner i psykose av cannabis er nå tilbakevist en gang for alle ifølge en helt ny studie publisert i tidsskriftet Adicciones, og publisert på nettet av US NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH.

Nå må Jørgen Bramness og resten av lobbyistene våkne og slutte med det psykose sludderet. Slette gamle røverhistorier Jørgen Bramness.

"Formålet med denne studien var å analysere forholdet mellom psykotiske opplevelser og cannabisbruk i et representativt utvalg av ungdommer fra den generelle befolkningen", sier studiens abstrakte. "I alt deltok 1,588 studenter (M = 16,13 år, SD = 1,36), 739 menn (46,5%), valgt ved stratifisert tilfeldig prøvetaking av konglomerater fra 98 klasser i 34 skoler.

For studien utforsket forskere ved Universitetet i La Rioja i Spania forholdet mellom psykotiske opplevelser og cannabisbruk i et representativt utvalg av over 1500 spanske ungdommer.

Ifølge NORML rapporterte de at først identifiserte foreninger mellom cannabisbruk og psykose ikke lenger var tilstede når forskerne kontrollerte for å forstyrre variabler, som sosioøkonomisk status, alkoholbruk, tobakksrøyking og comorbid psykopatologi. Forfatterne konkluderte med at "i denne studien ble det funnet at etter å ha kontrollert effekten av de flere relevante ko-variablene, var bruken av cannabis ikke relatert til frekvensen og plassen forbundet med psykotiske erfaringer rapportert av ungdom. ... Disse resultatene antyder at forholdet mellom psykotiske opplevelser og cannabis er komplekse og formidlet av relevante variabler. "

Fullstendig abstrakt av studien finner du nedenfor:

"Formålet med denne studien var å analysere forholdet mellom psykotiske opplevelser og cannabisbruk i et representativt utvalg av ungdommer fra den generelle befolkningen", sier studiens abstrakte. "I alt deltok 1,588 studenter (M = 16,13 år, SD = 1,36), 739 menn (46,5%), valgt ved stratifisert tilfeldig prøvetaking av konglomerater fra 98 klasser i 34 skoler. For studien utforsket forskere ved Universitetet i La Rioja i Spania forholdet mellom psykotiske opplevelser og cannabisbruk i et representativt utvalg av over 1500 spanske ungdommer.

Ifølge NORML rapporterte de at først identifiserte foreninger mellom cannabisbruk og psykose ikke lenger var tilstede når forskerne kontrollerte for å forstyrre variabler, som sosioøkonomisk status, alkoholbruk, tobakksrøyking og comorbid psykopatologi.

Forfatterne konkluderte med at "i denne studien ble det funnet at etter å ha kontrollert effekten av de flere relevante ko-variablene, var bruken av cannabis ikke relatert til frekvensen og plassen forbundet med psykotiske erfaringer rapportert av ungdom. ... Disse resultatene antyder at forholdet mellom psykotiske opplevelser og cannabis er komplekse og formidlet av relevante variabler. "

Fullstendig abstrakt av studien finner du nedenfor.

Formålet med denne studien var å analysere forholdet mellom psykotiske opplevelser og cannabisbruk i et representativt utvalg av ungdommer fra den generelle befolkningen. Totalt deltok 1,588 studenter (M = 16,13 år, SD = 1,36), 739 menn (46,5%), valgt ved stratifisert tilfeldig prøvetaking av konglomerater fra 98 klasser i 34 skoler. Instrumenter som ble brukt var Prodromal Questionnaire-Brief, styrken og vanskelighetsspørsmålet, spørreskjemaet for modifisert stoffbruk, Penn Matrix Reasoning Test, Family Affluence Scale-II og Oviedo Infrequency Scale. Resultatene viste at en prosentandel av ungdommene rapporterte psykotisk-lignende erfaringer og / eller bruk av cannabis. Før man kontrollerer flere forstyrrelser (kjønn, alder, sosioøkonomisk nivå, røyking, bruk av alkohol, følelsesmessige og atferdsproblemer, og IQ), var cannabisbruk forbundet med psykotisk-lignende opplevelser. Etter justering for confounders, ble psykotisk-lignende erfaringer ikke sett å være forbundet med bruk av cannabis. Mediasjonsanalyser viste at emosjonelle og atferdsproblemer medierer forholdet mellom cannabisbruk og risiko for psykose. Det ser ut til at når effekten av flere confounding-variabler styres for, øker bruken av cannabis risikoen for comorbid psykopatologi, og dette øker igjen risikoen for psykose. Disse resultatene antyder at forholdet mellom psykotiske opplevelser og cannabis er komplekse og formidlet av relevante variabler. Videre studier bør undersøke dette forholdet i oppfølgingsstudier og genmiljødesign. Etter justering for confounders, ble psykotisk-lignende erfaringer ikke sett å være forbundet med bruk av

Cannabisbasert terapi er den beste medisinske behandlingsform mot helseskadelig, farlig, og overdoserelatert rusavhengighet.

 

EN mann er nok!                                                                                                              Canada har nå fått en nyutdannet Cannabis Professor som mener han har løsningen på opioid-krisen. Og det tror vi han på siden vi har noen kunnskaper der selv. Lovlig cannabis er nøkkelen, først da er det mulig.                                                                       .

Opidiod-krisen på det Amerikanske kontinentet, er like kritisk i Canada som i USA (og også i Norge og Europa etter min mening). Canada skiller seg ut fra de andre Nasjonal forsamlingene ved at de har tatt forskning til etteretning og gitt opidiod-krisen full prioritet. . Vi kan nærmest konkludere med at Canada vil lykkes med sin opioid-krise.. Vi kan slå fast at i 2019 er det fortsatt himmelvid forskjell på nasjonalforsamlinger i den industrialiserte vestlige verden. Noen er en skam for verden og menneskeheten som sådan.

 

The University of British Colombia har skapt et nytt professorat for å studere den mulige rollen som marihuana har for å behandle opioidavhengighet, et trekk som fakultetets medlemmer sier, vil begynne å fylle et cannabisforskningsgap. 

Epidemiolog, forsker, og Ass. Professor i rusrelatert HIV-smitte,    Dr. MJ Milloy er uteksaminert som canopy growth professor i cannabis vitenskap ved det samme universitetet. 

 

Ledelsen av innsatsen for å takle opioid overdose-krisen vil være MJ Milloy, PhD, UBCs første Canopy Growth Professor of Cannabis Science.

 

 

 

 

 

" I utgangspunktet vil professoratet lede kliniske forsøk på hvordan cannabisbasert terapi kan hjelpe de som har opioidbruks forstyrrelser, til å fortsette sin planlagte behandling."

Epidemiolog, forsker, og Ass. Professor i rusrelatert HIV-smitte, Dr. MJ Milloy er utnevnt som canopy growth professor i cannabis vitenskap ved University of British Colombia (UBC).

" Kliniske forsøk på å undersøke hvordan cannabis best kan brukes til å hjelpe personer med opioidforstyrrelser, og for å få dem til å holde seg til sine behandlingsplaner, vil tjene som utgangspunkt for den ny utdannede cannabis professoren fra The University of British Columbia."

Hele artikkelen kan sees her.