Gullrushet kommer til Europa!

W

Gullrushet kommer til Europa.

Jarle Larsen.12.01.2019..                                                  2018 ble nok et positivt år for Danmark. Her scorer de høyt som foregangsnasjon i Scandinavia.

 

Det ble jubel på Borgen i sommer da politikerne fra 5 partier inngikk allianse i felles front og erklærte at «krigen mot cannabis er forbi». København har allerede hatt sin første internasjonale cannabis messe. Det er bred oppslutning om legalisering i det Danske folket. Nok er nok. København By har helgardert seg og levert egen søknad om cannabis legalisering som en prøveperiode over 3 år. Bystyremedlemmene er slitne og drittlei av narkokrigen mot rockerne som en bevæpna MC-gjeng på flere tusen mann og som tjener hundrevis av millioner på cannabis i året. De kontrollerer hele Danmark og har en solid rekrutering. Byen er den tapende part hele veien. Nok er nok.

 

Danmarks medisinske cannabis program er innkjørt, dog med et begrenset utvalg av pasientgrupper i første omgang men det retter seg helt sikkert. Juridisk medisinsk cannabis til Danskene.

 

Korrupsjonen representert ved Actis har latterliggjort det Danske prosjektet og kaller det mislykket Hvor dypt går det an og synke, selv for det korrupte menneske. Grådigheten er grenseløs.

 

I USA har 10 delstater legalisert cannabis til rekreasjons bruk for voksne, også kalt fritidsmarihuana. 33 stater har legalisert medisinsk cannabis. Her er det verdt å merke seg at i de fleste tilfellene så dreier det seg om en såkalt «skjult legalisering av rekreasjons cannabis». Men med 18 årsgrense og under full kontroll av fastlegen din så er ikke dette noe dårlig tilbud. Er du en del av opioid-krisen kan legen din etter hvert bistå deg med frivillig «Cannabisbasert behandlings-terapi» som er på trappene, slik det ligger an nå. Cannabis er også en effektiv medisin mot og erstatning for alkoholisme for de som har prøvd alt annet eller ønsker å prøve det selv. Lovlig cannabis (eller regelmessig tilgang) gir liten risiko for tilbakefall. Føderale myndigheter har innført sitt Medisinsk cannabis, CBD olje-program med 21 års grense i alle delstater. Olje-programmet lovprises og et av de mest populære produktene er CBD olje lav THC og også CBD olje THC fri. Olje-programmet inkluderer flere kjente pasientgrupper. Den største gruppen PTSD, traumeskadde krigsveteraner trodde de var inkludert i olje-programmet men ble stående utenfor etter første runde. Etter at støttespillerne til krigsveteranene hadde en vennlig men klar tale til politikerne skjedde det noe. En etter en satte delstatene i gang hurtigvedtak og veteranene ble som eneste tillegg PTSD. inkludert i statens olje-program. Noen delstater markerte med enstemmige vedtak.

 

Canada har en interessent utvikling i sine 10 provinser. Flere av provinsene har forandret og tilpasset lover og regler for å beskytte barna godt nok mot narkotikabruk. Faktorer som tilgang og påvirkning fjernes best mulig. Eksempelvis: Avstandsbegrensning for utsalg til skoler og skoleveier osv. 3 ganger så streng straff for narkotikasalg til mindreårige under 18-21 år. I tillegg har de ansatt egne omsorgspersoner som har ansvar for barna fra skoledag 1 og også på fritiden. Barn skal bla.ha tilgang til egne naturlige fritidsinteresser. Om en lisensiert forhandler av cannabis i egen virksomhet skulle finne på å selge cannabis til en mindreårig uten gyldig legitimasjon så mister vedkommende sin lisens. Kroken på døra. Ontario er en av de provinsene som går foran med et godt eksempel. Det er nå en kjent sak i verden at det er kun foreldrekontroll som virker. Ontario gjør det beste de kan for barna og det er helt i tråd med FNs Barnekonvensjoner. Kontra Norge som bryter FNs Barnekonvensjoner ved at de ikke glør sitt beste for å skjerme barna mot narkotikabruk. Det er stor skam! Nok er nok. At aftenposten kaller dette et samfunnseksperiment er helt uforståelig. Om det dreier seg om manglende kunnskaper eller korrupsjon tar ikke vi stilling til. Taper gjør de uansett.

 

Kommer det grønne gull-rushet til Europa?

 

Med interne stridigheter i FN så blir ting mer uoversiktlig og bekymringsverdig med tanke på fremdriften av cannabislegaliseringen. Det haster for nordmenn som nå blir mentalt slitne av å se på at de ikke skal hjelpes. De går på sjette året og venter på lovlig medisin mot sin uførhet de har blitt påført av Staten Norge. Det er kun et spørsmål om tid før hatopprøret bobler over. . FN utsettes for press av korrupte stater som bla. Norge. Med en slik uorden av dimensjoner blir det vanskelig å gi en analyse av cannabis utviklingen i dette året. Etter FN møte i Mars vet vi forhåpentligvis litt mer. Verdens Helseorganisasjon har offentliggjort at grunnlaget for et videre forbud mot CBD olje ikke er til stede lenger. Hvem er det som hindrer FN i å si det de skal si? Siden vi er sikre på utviklingen bortsett fra dennes hastighet kan vi tillate oss å fokusere litt på sakene likevel. Det blir da uhøytidelig og litt overfladisk som sådan. Det vi kan konkludere med er det at Norge er til hinder for den positive utviklingen vi kan se i verden. . For Europas befolkning ser det imidlertid lysere ut nå som Norge har gitt fra seg formannsvervet til Portugal i den tvilsomme Europeiske narkotika organisasjonen navn.org.kommer Bare det at Norge har interesse av å ha formannskapet der sier mer enn nok om virksomheten, da er den like pill råten som Helseministeren selv. 

 

Kommer det noe offentlig fra Tyskland eller Storbrittania så løsner vel resten av Europa også. Andre faktorer. Nå som vi vet at politikerne er pill råtne så bør vi følge med så ikke Norge eller Actis saboterer videre. Kanske vi bare opplyser FNs medlemsland at de er korrupte og har sabotert FN i mange år. Så lenge vi vet at Norge saboterer så må vi si det til verden. Vi rår ikke over kannibaler lenger. Vi går heller ikke å venter på FN konsensus så lenge Norge har sabotert. Det er best for verden om Norge holder øye med kjeltringene.

 

Nå er det på tide at landets befolkning våkner. Dette er første og siste gang vi har mulighet til å røske i korrupsjonen. Vi har blitt lurt alle sammen. Hva gjør vi med det!