De 10 mest leste sidene i Røvernytt.

I tillegg til FORSIDEN er dette de 10 mest leste sidene i Røvernytt. 

I synkende rekkefølge:

01. NYHETER.

02. Til Stortinget.

03. KORRUPSJON.

04. FYLKESLEGEN.

05. AKTUELT.

06. SIDE 2.

07. Bakgrunn.

08. MENINGSMÅLINGER.

09. UNDER LUPEN.

10. MedCan.    

Noen tall og fakta om Røvernytt.

Det er flere år siden jeg bestemte meg for at jeg aldri skulle skrive en blogg eller kommentar eller noe annet offentlig på nett av flere grunner. Men når jeg utsettes for en alvorlig kriminell handling fra Norske myndigheter i Nederland som hevner seg på at jeg var tipser i «Sykehussaken», Regjeringens korrupsjons skandale i Møre og Romsdal, så har jeg ikke noe annet valg enn å offentliggjøre saken så lenge alt annet er prøvd forgjeves. Detaljene i Kinserdal saken var nøye planlagt og jeg kaller det et drapsforsøk til det motsatte er bevist. Dette blir ikke noen statshemmelighet i en av verdens mest korrupte nasjoner. Jeg har ikke noe mer å tape. Når Stortingets Kontrollkomite ikke gidder å sende meg to spesialetterforskere i en så alvorlig sak, og ikke engang gidder å ta en telefon til pensjonerte politikkere og lensmenn i den lille bygda jeg kommer fra (20 mil fra Stortinget) for å høre om jeg prater sant, så er all respekt for Norske politikere borte. En ting er at de sitter rolig å bivåner hva jeg blir utsatt for, en annen ting er det at de ikke løfter en finger når de får opplyst at tusenvis av mennesker lever med sykehusskrekk kun på grunn av en syk mann. Når jeg først tvinges til å skrive så skriver jeg om det som opptar meg og de fleste skattebetalerne i landet. Siden jeg må la meg fjern-diagnostisere på denne måten her så bør faenimeg korrupte Stortingsrepresentanter følge jævla godt med på om de ser noe tegn til Siczofreni! KINSERDAL UT AV STATEN NÅ! Saken eskalerer fra nå av internasjonalt.

OPPDATERING 13.06.2019. Det er herved bevist en gang for alle at jeg ikke er sizofren, ikke har bipolar lidelse, ikke er paranoid, ikke er psykotisk, ikke prater om døden konstant, har bevist at jeg ikke er psykopat, og ikke har noen rusmiddellidelse. 

Jeg legger også til at det er inge kjente tllfeller i min familie om Sizofreni.

Hvor mange lesere har Røvernytt fått på litt over et år?

Det er litt vanskelig å si uten analyseverktøy siden telleren nederst på siden kun teller Norske lesere. Så er det alle fellesservere som kun telles som EN leser. På bakgrunn av utsendte nyhetsbrev har jeg grunn til å tro at de fleste lesere er på fellesservere. Hvor mange lesere vi har fra Nederland, Sveits og USA er helt uvisst. Saken har stor interesse i Amsterdam etter min oppfatning.

QQQQQQQQQQ

Hvem har mottatt nyhetsbrev fra Røvernytt?

Jeg har ikke laget noen oversikt på det, men det er mange. Jeg ramser opp noen av de viktigste gruppene på denne måten. De fleste tall er ca. tall. Det er mulig å sende nyhetsbrev til 100 e-post adresser hver dag. På et år har det gått ut 40 nyhetsbrev til 100 adressater hver gang. Over 500 forskjellige adressater har fått nyhetsbrev minst en gang. De viktigste har fått flere nyhetsbrev, noen få har fått alle nyhetsbrev. En lang rekke offentlige institusjoner. Stiftelser, Foreninger og organisasjoner bla. Et 20 talls store enheter som er medlemmer av Den Norske Legeforening. Også noen regionale Legeforeninger. På den korrupte siden, Stortinget og Actis. I Telemark og Vestfold, på Fylkeshuset i Telemark Fylkeslege Jan-arne Hunnestad, Fylkesmann Kari Norheim Larsen, og rundt 50 helseledere. I Vestfold en rekke Fylkesannsatte, Vestfoldfestspillene (som Kinserdal har ramponert), i tillegg til en lang rekke foreninger i Åsgårdstrand. Avdelinger i Sykehuset i Vestfold og Sykehuset Telemark. De fleste lokalavisene i Telemark og Vestfold. Alle AUF sine fylkeslag, Storting, kontrollkomite, Helse og omsorgskomiteen, og 50-60 Stortingsrepresentanter og en del opposisjonspolitikere. I Amsterdam over 20 Sykehus og helseadministrasjoner. FNs Høykommissær for menneskerettigheter, WHO i Sveits, FNs narkotika avd. New York. I tillegg har jeg linket til Røvernytt fra kommentarfeltene i over 50 aviser og tidsskrifter fra hele landet som cannabis aktivist. Røvernytt er også en kilde til informasjon for flere an disse institusjonene som har fått alle opplysninger og fullmakter. Korrupsjon rammer alle. Ingen må godta korrupsjon.                                                                                                                                                                       Jarle Larsen. 13.02.2019.