Røvernytt bloggen

..                              Oppdatert Lørdag.08.01.22.. 5 årgang                                                     . I Røvernytt bloggen kan du lese siste nytt om cannabis legalisering,  rusreformen,  og politiskandalen.

Jeg blogger primært for og forsvare meg mot korrupsjon og personforfølgelse.

Det er flere år siden jeg bestemte meg for at jeg aldri skulle skrive en blogg eller kommentar eller noe annet offentlig på nett av flere grunner. Men når jeg utsettes for en alvorlig kriminell handling fra Norske myndigheter i Nederland som hevner seg på at jeg var tipser i «Sykehussaken», Regjeringens korrupsjons skandale i Møre og Romsdal, så har jeg ikke noe annet valg enn å offentliggjøre saken så lenge alt annet er prøvd forgjeves. Detaljene i Amsterdam saken var nøye planlagt og jeg kaller det et drapsforsøk til det motsatte er bevist. Dette blir ikke noen statshemmelighet i en av verdens mest korrupte nasjoner. Jeg har ikke noe mer å tape. Når Stortingets Kontrollkomite ikke gidder å sende meg to spesialetterforskere i en så alvorlig sak, og ikke engang gidder å ta en telefon til pensjonerte politikkere og lensmenn i den lille bygda jeg kommer fra (20 mil fra Stortinget) for å høre om jeg prater sant, så er all respekt for Norske politikere borte. En ting er at de sitter rolig å bivåner hva jeg blir utsatt for, en annen ting er det at de ikke løfter en finger når de får opplyst at tusenvis av mennesker lever med sykehusskrekk kun på grunn av en syk mann. Når jeg først tvinges til å skrive så skriver jeg sekundært om det som opptar meg og de fleste skattebetalerne i landet, nemlig legalisering av cannabis og rusreformen. Siden jeg må la meg fjern-diagnostisere på denne måten her så bør korrupte Stortingsrepresentanter følge godt med på om de ser noe tegn til Siczofreni, bipolar lidelse, psykoser og annet som fratar meg troverdigheten.

Med bloggingen har jeg også et lite håp om og få juriisk bistand til flere erstattningssaker. Pr. i dag så har jeg ikke engang tillgang til mine egne helsepapirer hos NAV.

Oppdatering 26.03.21.

Det er altså Fylkeslegen i Telemark, Jan-arne Hunnestad, som står juridisk ansvarlig i Amsterdam saken. Omtalt her på en annen side. Nå hørte jeg på lokalradioen her om dagen at han hadde sluttet som Fylkeslege og begynt som Kommunelege i Porsgrunn Kommune.

OPPDATERING 13.06.2019. Det er herved bevist en gang for alle at jeg ikke er sizofren, ikke har bipolar lidelse, ikke er paranoid, ikke er psykotisk, ikke prater om døden konstant, jeg har bevist at jeg ikke er en psykopat, og jeg har heller ikke noen rusmiddellidelse som Fylkeslegen i Telemark skriver i sin falske diagnose (Kun derfor han har inndratt førerkortet). Jeg har nøyaktig de samme medisinene som jeg hadde da jeg var i samtale med Statens Psykiater i Telemark i forbindelse med trygdesak i 2010. Jeg fikk samtidig godkjent selvmedisinering med cannabis uten og bli vurdert som trafikkfarlig. Etter 4 måneder med uanmeldt urinprøvetakinger står det rusfri i mine papirer. Han regnes som en av landets fremste psykiatere og er en profilert Rettspsykiater for Staten i de største sakene. Han kan ikke overprøves i denne sammenheng. Han har godt omdømme. Det samme kan man ikke si om Fylkeslegen i Telemark. Erstattningskrav kommer.  

Jeg legger også til at det ikke er kjente individer i min familie som har/har hatt sykdommen Sizofreni.

Jeg er ikke disponert/predisponert for disse sykdommene heldigvis.

Oppdatering 20.12.2019. Hvor mange lesere har bloggen fått på 2 år?

Det er litt vanskelig å si uten analyseverktøy. Telleren nederst på siden teller kun norske lesere. Så er det noen fellesservere som kun telles som EN leser. På bakgrunn av utsendte nyhetsbrev har jeg grunn til å tro at en del lesere er på fellesservere. Hvor mange lesere det er fra Nederland, Sveits og USA er ganske uvisst men det er noen. Saken har stor interesse i Amsterdam etter min oppfatning.

Oppdatering 20.12.2019.

Etter noen forandringer på siden for noen Mnd. siden forsvant telleren nederst på siden. Jeg skriver av besøks telleren her en gang  i blant.

Totalt antall unike lesere pr. 27.10.2020.  45.949

 

QQQQQQQQQQ