Røvernytt

..                              Sist oppdatert Søndag.  18.10.2020.                                                  @roovernytt17.com    https://www.roovernytt17.com

Besøk Telemark

Fra fjord til fjell.

Jarle Larsen Skien. 28.03.2019. Telemark er et norsk fylke og tradisjonelt landskap på Østlandet. Telemark strekker seg fra Skagerrak til Hardangervidda og er kjennetegnet av stor naturgeografisk og kulturell variasjon. Telemark består av 18 Kommuner (lokale distrikt) og har en befolkning på: 173.391. Administrasjonsbyen er Skien.

Skien

Skien Rådhus ligger i nederste del av byen med utsikt mot Langbryggene og Skienselva.

Skien er en by og en kommune i Telemark, og er administrasjonssentrum i fylket. Skien grenser i nord til Sauherad og Kongsberg, i øst til Siljan, i sør til Porsgrunn og Bamble, og i vest til Drangedal og Nome, og er en del av området som kalles Grenland.

Byen er en av Norges eldste, og tettstedet ble til rundt år 1000. Den er den eneste middelalderbyen i Norge som ikke er grunnlagt av en konge. Gjennom trelast- og sagbruksindustri ble Skien fra 1500-tallet et av Norges viktigste kommersielle og kulturelle sentre, og beholdt posisjonen som en av Norges fremste byer frem til begynnelsen av 1800-tallet.  

Byen er en av Norges eldste, og tettstedet ble til rundt år 1000. Den er den eneste middelalderbyen i Norge som ikke er grunnlagt av en konge. Gjennom trelast- og sagbruksindustri ble Skien fra 1500-tallet et av Norges viktigste kommersielle og kulturelle sentre, og beholdt posisjonen som en av Norges fremste byer frem til begynnelsen av 1800-tallet.

Skien er kjent som fødebyen til dramatikeren Henrik Ibsen, som ofte henter motiver fra Skien i sin diktning, og kommunen bruker mye ressurser på å forvalte og formidle kunstnerens liv og verker.

Skien har to store teaterbygninger,  Ibsenhuset ferdigstilt i 1973 og Festiviteten som stod ferdig i 1891.

Kommunen og byen er Norges 11. største, med 55745 innbyggere per 1. januar 2016. i følge  WikipediA.  Antall innbyggere i byen Skien regnes til ca 25.000. 

 

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

Dramatikeren som plasserte Norge på verdenskartet.

Den nå verdenskjente dramatikeren og lyrikeren Henrik Ibsen kommer fra Skien.

Henrik Johan Ibsen (født 20. mars 1828 i Skien, død 23. mai 1906 i Kristiania) var en norsk dramatiker og lyriker. Han har hatt stor betydning nasjonalt og internasjonalt, og antas å være den mest spilte dramatikeren i verden etter William Shakespeare. Ibsen blir ofte omtalt som det moderne dramas far. Hans mest kjente verk er Brand, Peer Gynt, En folkefiende, Kejser og Galilæer, Et dukkehjem, Hedda Gabler, Gengangere, Vildanden og Rosmersholm.

Henrik ibsen er byens store sønn og har sitt eget museum på gården Venstøp i Skien.

Nasjonalbiblioteket eier verdens største samling av bøker og annet materiale om og av Henrik Ibsen.

Manuskriptene representerer stort sett hele hans litterære produksjon: skuespill, dikt, prosatekster og taler. Ibsens brev utgjør en viktig del av samlingen og den suppleres fortsatt. I tillegg består samlingen av film og musikk knyttet til Ibsens verker, teaterprogram og -plakater, og av personlige papirer (skolebøker, regnskapsbøker, portrettfotografier, attester, tegninger mm).

Se en spilleliste med noen av Henrik Ibsen,s mest kjente verker.

Vi har satt opp en spilleliste på YouTube med kjente stykker som, Vildanden, Hedda Gabler, En folkefiende, Et Dukkehjem, Byggmester Solstad osv. av  Henrik Ibsen.  

Noen av stykkene er på Engelsk og resten på Norsk.

 

. . ."Det er viljen som det gjelder! Viljen frigir eller feller." Sitat Henrik Ibsen.

Siterte sitater.

 " Jeg må arbeide hvis jeg skal bære livet.  Alle mine levedager, så lenge jeg kan minnes, har jeg arbeidet, og det har vært min beste og eneste glede."

" Det var en fest kun, - før natten den sorte; hun var en gjest kun, - og nu er hun borte."

" Den store nådeløse synd - det er den synd å myrde kjærlighetslivet i et menneske."

" Flertallet har aldri retten på sin side, sier jeg."

" Han ble for sterk, det sto kvinner bak han."

" Om jeg er paranoid er ikke det ensbetydende med at jeg ikke er forfulgt."

" Sjel, vær trofast til det siste, seierens seir er alt å miste, tapets alt din vinning skapte, evig eies kun det tapte."

" Norge er et fritt land befolket av ufrie mennesker."

" Den absolutte fornuft avgikk ved døden i aftes kl. 11."

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

Langbryggene i Skien. Skienselva renner forbi Porsgrunn og ut i havet.

Langbrygga i Skien er et populært  friluftsområde. Restaurant og puber gjør Langbrygga til et populært område i helgene og i sommerhalvåret. Herfra kan du ta vannveien til nabobyen Porsgrunn på skienselva som renner ut i havet, eller ta en tur opp Telemarkskanalen med kanalbåtene eller egen båt. Ta en titt på dette Live Camera.

Utenfor bildekanten på høyre side ligger inngangen til Telemarkskanalen og det første av ialt 8 sluseanlegg. Telemarkskanalen er den største turisattraksjonen i Telemark og strekker seg 105 km. inn i fjellheimen til Dalen i Telemark 72 moh. Du kan ta kanalbåtene MS/Viktoria og MS/Henrik Ibsen som går i rute fra Hjellebrygga i Skien til Dalen i sommerhalvåret. En tredje kanalbåt, Telemarken, går i rute til bluesbyen Notodden som ligger i enden av Nordsjø vassdraget.

I begynnelsen av August hvert år arrangeres Europas største blues festival. Notodden Blues Festival. Telemarken kjører da Blues cruise på Nordsjø for de som ønsker det. Se denne spillelisten på YouTube fra  Notodden Blues Festival.  

 

 

Kanalkontoret på Hjellebrygga.

Kanalkontoret til Telemarkskanalen på Hjellebrygga i Skien. Avgangsbrygga til kanalbåtene.

Telemarkskanalen er vannveien fra Skien til Dalen i Telemark med åtte sluseanlegg i Telemarksvassdraget.

Norsjø–Skienkanalen, med slusene i Skien og ved Løveid ble bygget i perioden 1854–1861, og er den eldste av de to kanalene. Denne kanalen forbinder Norsjø med Bryggevannet i Skien, og med Frierfjorden i Bamble. Elvestrekningene mellom Norsjø og Frierfjorden heter Fareelva (en sidegrein av denne ved Skotfoss, der kanalløpet går, heter Meierelva) og Skienselva, som i Porsgrunn går under navnet Porsgrunnselva.

 

Hjellebrygga ved Bryggevannet i Skien.

Bandak-Nordsjø kanalen eller Bandakkanalen er den andre opprinnelige kanalen og ble åpnet i 1892. I Europa ble denne kanalen i europeiske reisehåndbøker betegnet som et «verdens åttende underverk» da den var ferdig. De naturlige, men regulerte innsjøene og elvestrekningene langs Bandakkanalen heter Bandak, Strauman, Sundkilen, Kviteseidvatn, Fjågesundstraumen, Flåvatn, Straumen, Apalnesfjorden, Eidselva og Norsjø. De store innsjøene langs Bandakkanalen (Bandak, Kviteseidvatn og Flåvatn) kalles Vestvannene. Bandak–Norsjøkanalen ble fredet fra 19.juni 2017. Tradisjonelt har man også omtalt vannveien fra Heddalsvatnet ned Sauarelva til Norsjø ved Ulefoss som «Østkanalen». «Kanal» er i denne sammenheng objektivt en feil betegnelse, ettersom en kanal er gravd ut av mennesker, enten mellom eller langs vassdrag. Betegnelsen er likevel funksjonell, og altså et historisk faktum.

I følge WikipediA.

Se spilleliste for Telemarkskanalen her..

For å se 360 graders visning av Vrangfoss sluseanlegg kan du se her på det offesielle nettstedet til .Telemarkskanalen.  Her kan du også se rutetabeller og priser å få booking og reisetips mm.

 

Kommer mer.