Røvernytt

..                              Sist oppdatert Søndag.  18.10.2020.                                                  @roovernytt17.com    https://www.roovernytt17.com

Ble snytt for gjeldssanering.

Fikk ikke gjeldssanering som lovet. Ble lovet gjeldssanering flere ganger av flere saksbehandlere i trygdesak.

Jeg skulle hvert gjeldfri i 2011 når jeg fikk trygd. I de siste 8 årene har jeg blitt trekt rundt 80.000 i året. Jeg har også blitt trekt et studielån til Staten på 104.000  som skulle vært ettergitt siden jeg ble ufør før jeg begynte og betale.. Dette må NAV ordne opp

 

Jarle Larsen. Skien 25.11.2019. Hevnaksjon fra NAV.

Nå begynner problemene igjen. De får en sjanse til og rette opp før jeg offentligjør korrespondansen her.

NAV har gjordt oss helt rettsløse!

Det digitale diktaturet lukker seg. Jeg var inne på NAV i går og der fikk jeg en opplysning jeg hadde tenkt å spørre om når jeg traff en saksbehandler. Dette er helt ukjent for meg. Her bør Advokatforeningen følge med. Dette minner ikke meg om økt rettssikkerhet, det må jeg virkelig si.

Her ser vi nye NAV diktaturet. " ADGANG FORBUDT-SKILT. "

Jeg har aldri hatt noe adgang forbudt til å se egne helseopplysninger eller papirer som omhandler meg. Dette har den korrupsjonsavslørte Fylkeslegen Jan-arne Hunnestad satt opp for å skjule en alvorlig forbrytelse. Sin egen forbrytelse i Nederland September 2015. 

Men det holder for meg at jeg hadde bunken med falske papirer på stuebordet her en ukes tid før han fikk dem. De første som tok kopi av den falske diagnosen var Legeforeningen som hadde blitt varslet av Nederlandsk helsepersonell om hva som skjedde. Da kunne man samtidig høre, " Også på Engelsk da, så godt som de vet at det skal komme på Norsk. "  Det vet Norske leger ( Utga seg for å være verdens beste leger? ) meget godt og derfor oversatte de til Engelsk. I følge Nederlandske myndigheter som fulgte meg på flyet til Norge igjen, en transportsykepleier og en Diplomat, så hadde ikke Nederlandske leger hatt noe med saken å gjøre. De ga meg ikke bunken i handa før jeg hadde forstått det. Det var det samme som den profilerte Psykiateren ved Mentrum Kliniek kommuniserte meg med privatlegen min tilstede.  "Hun lot det da skinne gjennom, men uten at hun sa det eksplisitt, som det heter på toppnivå her i landet. Men det var ikke til å ta feil av.

Hun representerte Sykehuset skjønnte jeg og transportsykepleieren som hadde kontakten med Norske myndigheter var ikke innkalt til dette møte. Bortsett fra og skrive meg ut, lurte hun på om det var noe hun kunne gjøre for meg. Men det var ikke noe hun kunne gjøre for meg. Regjeringens Pressetalsmann i UD, med den kjente radiostemmen, hadde ringt meg og sa at det er ikke noe vi kan gjøre for deg. Ikke fikk jeg si fra til noen, Ikke tolk, og ikke prest.