Røvernytt

..                              Sist oppdatert Søndag.  18.10.2020.                                                  @roovernytt17.com    https://www.roovernytt17.com

Voldtekt/Henlagt.

Amnesty Norge om voldtekt.

Amnesty Norge om voldtekt.

Amnestys rapport viser at kvinner som utsettes for voldtekt i Norge har liten mulighet til å oppnå rettferdighet i rettssystemet.

Du har rett til å bestemme over din egen kropp og seksualitet. Det betyr at du selv avgjør om og når du vil ha sex. Mange, og særlig jenter og unge kvinner, opplever at deres rett til seksuell selvbestemmelse ikke blir respektert. Det er et alvorlig brudd på menneskerettighetene. Les mer fra Amnesty.

Samfunnsforskning om voldtekt og rus.

Antall voldtekter faller inntil 30% ved cannabis legalisering.

Jeg må først si at jeg fraber meg beskyldninger om og utnytte eller misbruke voldtektsaken til fordel for legalisergs saken. Cannabis legaliseringen trenger ikke " vikarierende motiver " for å fortsette sin globale ferd. Men det er vel ikke mer enn rett og rimelig at dette opplyses i samfunnet så lenge debatten raser i begge sakene.

Her er en av mange forskningsstudier på området.

Lovlig cannabis er knyttet til mindre kriminalitet og voldtekt. 

En ny studie tyder på at det også reduserer bruken av andre typer narkotika, inkludert flat-fyll. Tom Jacobs 9. APRIL 2018.

Studien, publisert i Journal of Economic Behavior and Organization , benytter seg av et toårig vindu (2013 og 2014) da rekreasjonsmarihuana var lovlig i Washington, men ulovlig i den tilstøtende staten Oregon.

Forskerne fokuserte på fylker på hver side av statsgrensen -10 i Oregon, og 11 i Washington-sammenligne kriminalstatistikk og data om alkohol og narkotikaforbruk.

De rapporterer at legalisering av cannabis "forårsaket en betydelig reduksjon i voldtektene og eiendomsforbrytelser på Washington-siden av grensen i 2013-14, i forhold til Oregon-siden, og i forhold til pre-legaliseringsårene 2010-12."

Disse forskjellene var ganske store: "Det reduserte antall voldtekter med mellom 15 og 30 prosent (mellom to og fire hendelser per 100 000 innbyggere) og tyverier med mellom 10 og 20 prosent (mellom 60 og 100 per 100 000 innbyggere."

Ikke overraskende, rapporterer forskerne om økt forbruk av cannabis etter røyking ble lovlig. Men lovendringen reduserte tydeligvis bruken av andre rusmidler, og spesielt redusering av flat-fyll.

Les hele studien her.