Røvernytt

..                              Sist oppdatert Søndag.  18.10.2020.                                                  @roovernytt17.com    https://www.roovernytt17.com

Bilde LEAP-Scandinavia.NORGE. "Hvorfor, etter mer enn 30 år med regulert tilgjengelighet for voksne, er bruken av cannabis i Nederland lavere enn i de fleste andre europeiske land og USA - og ikke høyere, som man kunne forvente hvis forbudet mot ulovlige stoffer hadde noen effekt? " Sitat.Frederik Polak. Psykiater.Verdens fremste ekspert på narkotika/folkehelse.

Jørgen Bramness har lang erfaring i korrupsjon og falsk propaganda.

Forskudd på ettermæle.

Jarle Larsen. Skien. 28.10.2019.

Professor Jørgen Bramness avslører seg i Aftenposten der han har en Kronikk som er helt bak mål. Et desperat forsøk på å fremskaffe falsk propaganda mot cannabis. Han skriver følgende: E-sigaretter brukes av mange millioner mennesker over hele verden og har vært på markedet i ca. 10 år uten at lignende sykdommer er blitt rapportert. Det er derfor usannsynlig at utbruddet kan tilskrives selve e-sigaretten eller nikotininnholdet i fordampingsvæsken. Sitat slutt. Det er feil sluttning. Etterforskningen viser at forgiftningen fra E-vitaminet også er utbredt i engangs E-sigaretter som er en helt lukket sak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Uklart om damping av cannabis.

" Uklart om damping av cannabis Når det gjelder fordamping av cannabisprodukter, er saken fortsatt uklar. Så langt har amerikanske helsemyndigheter slått fast at THC-holdige produkter er involvert i de fleste tilfellene. Men man vet ikke om tilfellene skyldes THC som sådan eller kjemiske tilsetningsstoffer. Det er uklart om det er produksjonsfeil eller forfalskninger, altså om dette er gjort i god tro eller ikke." Sitat slutt.

Det er mye som blir uklart med denne professoren. I følge det anerkjente tidsskriftet Leafly så går det klart frem at de har fått klarhet i mye. Logikken stemmer også.

" Men man vet ikke om tilfellene skyldes THC som sådan eller kjemiske tilsetningsstoffer. Det er uklart om det er produksjonsfeil eller forfalskninger."  Sitat slutt. Se på denne formuleringen fra en korrupt professor. Det er hos Bramness det er uklart,  ikke i USA. Her vil Bramness ha sin egen propagandaverson ut fra FHI. " THC som sådan." Han prater om THC som om det er noe negativt, farlig, og forbundet med usikkerhet noe som slettes ikke er tilfelle sett i et samfunnsperspektiv. Han insinuerer også at produksjonsfeil kan føre til store utbrudd av lungesykdommer. Er dette noe han har forsket på eller? Idiotiske uttalelser fra en professor.

Han lyver også når han sier at utbruddet rammer hovedsakelig ungdom. Ofrene er i alderen 15 til 75 år, og gjennomsnittsalderen er 19 år. 19 år er ung voksen. Professoren utnytter barn og unge på en særdeles kynisk måte. De fleste nordmenn vet om dette og nå er resten av befolkninga i ferd med og bli opplyst om at det er kun foreldrekontroll som virker. 

Bramness er en trussel for samfunnet. Selvutryddende som sådan.

 

På høy tid å ta et oppgjør med lobbyistene.

Faktaboks.

I all hovedsak så har Amerikanske myndigheter konkludert med hva saken dreier seg om.  

En enestående, nasjonal masseforgiftningshendelse har sykgjort nesten 1400 og drept minst 33 fra vapingassosiert lungeskade (VAPI). Og bevis samlet inn av de føderale Centers for Disease Control (CDC) og andre kilder har identifisert gate THC-beholdere som nøkkelvektoren i det landsomfattende VAPI-utbruddet.

Fordamperpatroner som selges i llegale California-butikker, viser sjokkerende nivåer av plantevernmidler og giftig E-vitaminolje. Vitamin E-oljetilsetningsstoffet som, når det varmes opp og inhaleres, forhindrer lungene i å absorbere oksygen. Tocopheryl-acetate, misstenkes for og være hovedårsaken til den nasjonale VAPI-krisen.

Kilde: Leafly.

Vape on. Kjøp olje fra lisensiert forhandler.

Prosentandel i oljekamrene som var utblanda med E-vitamin varierte fra 34% til 0017% av innholdet.

Det anerkjente cannabis tidsskriftet Leafly gikk sin egen vei og kjøpte opp 10 ulisensierte oljepatroner til e-sigaretter og leverte de rett på labratorium. Da fikk de svar

Et tilsetningsstoff som ikke skulle vært der, er Ikke produksjonsfeil. Så det er fortsatt ingen som har dødd av cannabis.

Vitamin E-oljetilsetningsstoffet som, når det varmes opp og inhaleres, forhindrer lungene i å absorbere oksygen. Tocopheryl-acetate er en av de ledende mistenkte i den nasjonale VAPI-krisen.

Lisensierte forhandlere får kun laboratorie-kontrollerte cannabis produkter.

Se hvordan cannabis kontrolleres på laboratoriet.

Bli med på laboratorium og se hvordan cannabis kontrolleres.

Leafly følger opp og gjorde egne undersøkelser.

Tester som kjøres på cannabis fordamperpatroner som nylig ble oppnådd av Leafly i illegale California-butikker, viser sjokkerende nivåer av forurensning og giftig E-olje. I henhold til loven bør ikke disse butikkene eksistere, enn si selge besatt THC vape olje til en intetanende publikum. I henhold til Proposisjon 64, som trådte i kraft 1. januar 2018, må alle cannabisforhandlere med medisinsk bruk og for voksne ha en statlig utstedt lisens.

LA har altfor få utsalg.

Til tross for disse forskriftene opererer fortsatt tusenvis av ulisensiserte cannabisbutikker i hele staten. Fordi de ikke følger reglene, er produktene de selger ikke underlagt strenge krav til styrke og renhetstesting. Ulovlige leverandører forblir spesielt rikelig i Los Angeles. Mer enn 22 måneder etter legalisering har tjenestemenn stengt bare en liten del av LAs mange ulovlige cannabisbutikker.

Myndighetene følger ikke fort nok opp. I Los Angeles har de ikke klart å gi ut godkjenning til mer en 189 utsalg. Mye for lite til 4 Mill. innb. Problemene oppstår. I en slik situasjon mister holdningskampanjer sin effekt osv.

Her har vi to herrer som blir husket for sin medfølelse med egen befolkning, og sitt mot til å få det gjennomført.