Røvernytt bloggen

..                              Oppdatert Lørdag.08.01.22.. 5 årgang                                                     . I Røvernytt bloggen kan du lese siste nytt om cannabis legalisering,  rusreformen,  og politiskandalen.

LO - et demokratisk problem?

Skal ledelsen i LO avgjøre om vi skal ha retten til medisinsk cannabis eller ikke?

Det viser seg at 7 av 10 nordmenn støtter legalisering av cannabis og 9 av 10 støtter legalisering av medisinsk cannabis. Vi har et demokratisk samfunns problem.

LO ledelsen er ikke folkevalgte og det bør vi ta en kritisk debatt på. 

Som medisinsk cannabisbruker i en akutt livssituasjon skal ikke LO komme her og betale 50 millioner for siste hånd på verket som program fester og forplikter AP til og følge sitt eget partiprogram hva samfunns politikk angår..

Det kan beskrives med noen få ord. "Den uoffisielle lobbyindustrien", "Kjempen Goliat er en maktmisbruker som eksistens suger og bløffer sine egne medlemmer.", " LO sitt paradoksale syn på korrupsjon." 

Støre må levere pengene tilbake.

 

PROBLEMET MED LO:. " Siden LO ikke er et folkvalgt organ, har vi ikke denne muligheten overfor LO. Stortinget kan altså ikke uttrykke mistillit overfor LO direkte. De må i så tilfelle gå veien om Arbeiderpariet.

Dette er problematisk, for LO er en privat interesseorganisasjon som utøver direkte og stor politisk makt. Dette strider mot det folkesuverenitetsprinsippet, som sier at at all legitim statsmakt skal stamme fra folket selv.

Det er bare å håpe på at samarbeidet mellom LO og AP forvitrer til samme nivå som de andre partiene har til ulike andre organisasjoner." Sitat Slutt.

For de som ser helheten i dette her så gjennspeiler det LOs suverene makt.

 

AP må legge den første Rusreformen ned igjen på samfunnets eneste agenda plattform. Alle politiske partier bør fristille sine medlemmer. Er det for mye forlangt i et flertalls-diktatur.